• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

הוידאו היומי 595 כב סיון

הכרזת "יחי המלך" מוסיפה חיים במלך כפי שמוסבר באריכות בשיחה, ולכן המלך עצמו הכי נצרך שהעם יכריז לפניו "יחי המלך", אבל המלך בעצמו לא יכול להורות על כך באופן ישיר, כי מצוות "מינוי מלך" מוטלת על העם, ולא על המלך. הרב לוי יצחק גינזבורג מסביר, שמהשיחה המוגהת (בסעיף ה') מובן, שכאשר הרבי שליט"א מלך המשיח אומר "עד מתי", הוא מביע את רצונו שהעם יכריזו לפניו את הכרזת ההכתרה וקבלת המלכות "יחי המלך" ויוסיפו בו חיים.
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הכרזת "יחי המלך" מוסיפה חיים במלך כפי שמוסבר באריכות בשיחה, ולכן המלך עצמו הכי נצרך שהעם יכריז לפניו "יחי המלך", אבל המלך בעצמו לא יכול להורות על כך באופן ישיר, כי מצוות "מינוי מלך" מוטלת על העם, ולא על המלך. הרב לוי יצחק גינזבורג מסביר, שמהשיחה המוגהת (בסעיף ה') מובן, שכאשר הרבי שליט"א מלך המשיח אומר "עד מתי", הוא מביע את רצונו שהעם יכריזו לפניו את הכרזת ההכתרה וקבלת המלכות "יחי המלך" ויוסיפו בו חיים.

קטע קצר מתוך שיחת י"ט ניסן תשמ"ח, (חול המועד פסח). סרטון מתורגם יותר מלא מאותה שיחה על השיחה (באורך 12 דקות מתוך 50 דקות של השיחה במלואה) עם הסבר וסיפור הרקע לכאורה מאחורי הדברים:

בשיחת ב' ניסן תשמ"ח, הרבי שליט"א מלך המשיח אומר שכדי להוסיף חיים במלך המשיח, צריך להמליך אותו במילים "יחי המלך", "יחי אדוני המלך" , כמו ההכרזות ההכתרה שמופיעות בתנ"ך (שנחשב לתורה שבכתב) וזה יפעל את התגלות המשיח והגאולה. בהתאם לדברים, "העזו" מעט חסידים לומר לפני הרבי "יחי המלך" כדי לזרז את ההתגלות. רוב החסידים עוד לא הפנימו, והמשיכו לומר "עד מתי".

וכן כותב הרמב"ם בהלכות מלכים, פרק א', הלכה א', ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, להמליך מלך, ולהכרית זרעו של עמלק ולבנותאת בית הבחירה. [=המקדש]. תפקיד מינוי מלך מוטל על העם, ע"י שמקבלים את מלכותו בקריאה "יחי המלך", ואז, המלך מנהיג את העם לבצע את שתי המצוות הנוספות של מחיית עמלק ובניית בית המקדש. וכך אמנם התחיל עם שאול המלך שהתחיל לבצע את מחיית עמלק, אבל זה לא היה בשלימות, והושלם (כמעט לגמרי) ע"י דוד המלך, שבנו שלמה בנה את בית המקדש.

העיקר, לענייננו, מה שחסר עשיו, להמליך את המלך שעומד מזרעו של דוד ושלמה, וזה הרבי שליט"א מלך המשיח, כדי שיוכל לבצע את תפקידו בשלימות ולגאול את עם ישראל.

מובן שהמלך לא יכול להמליך את עצמו, כי זה התפקיד של העם, והמלך עצמו לא יכול לומר על עצמו "יחי המלך", או או "יחי אדוני המלך", כי זה אינו תפקידו, זה תפקיד העם. ולגבי המלך המשיח זה הרבה יותר נוגע, היות, שכפי  שמסביר הרבי שליט"א מלך המשיח בשיחה, הכרזה זו של "יחי המלך" מוסיפה חיים במלך כפי שמוסבר באריכות בשיחה, ולכן הוא עצמו הכי צריך שהעם יכריז לפניו "יחי המלך", אבל הוא עצמו לא יכול לומר את זה באופן ישיר, כי זה אינו תפקידו. 

הרב לוי יצחק גינזבורג מסביר, שמהשיחה המוגהת שנדפסה לאחר מכן (בסוף סעיף ה), מובן שכאשר הרבי שליט"א מלך המשיח אומר "עד מתי", הוא מתכוון לזה שהעם יכריזו לפניו את הכרזת ההכתרה וקבלת המלכות "יחי המלך" ויוסיפו בו חיים.

הרב שמואל פרומר מחיפה, והרב זמרוני ציק מבת ים, שלחו פקסים לשלוחים בכל העולם, וביקשו שהשלוחים שיהיו ב770 בסעודת אחרון של פסח, יכריז לפני הרבי שליט"א מלך המשיח "יחי המלך", וזה יפעל את ההתגלות.... המשך בכתבה עם הסרטון
= = =
משיח בכיכר, הקהל את העם, האנשים הנשים והטף
כיכר רבין, ד' תמוז תשע"ו, 10.7.16, בשעה 19:00
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!

הוידאו היומי 594 כא סיון

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...