• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

מה חשב לעצמו אליהו הנביא?!

מה הקשר בין הספה שלי בבית להיסטוריה, איך זה משפיע לי על זכות הבחירה, מדוע אליהו הנביא רוצה להשמיד את הקשר של עם ישראל עם הבורא, למה ללחוץ אותנו לקיר ומה ניתן ללמוד מה'ערב רב'?
מה חשב לעצמו אליהו הנביא?!
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

נוחות ואידיאולוגיה

כמה פעמים אני מוותר על תפילה במניין לטובת עוד קצת זמן על הספה, על לקום בבוקר מוקדם בשביל לעזור לאמא, לכמה מאיתנו מפריעה התנהלות הממשלה אך איננו יוצאים להפגנות, אחים שלנו נרצחים ברחובות אך אנו, איננו עושים מאומה!

ברגעים שכאלה אני מוצא את עצמי ממלמל; עכשיו טוב לי, נוח לי, למה אני צריך את כל הבאלגן הזה על הראש, אין לי כוח עכשיו…

בידכם הבחירה

בהפטרה של פרשת השבוע אנו נקרא סיפור מעניין:

לפני כ2746 שנים עם ישראל נמצא בתוך מערבולת מסוכנת ביותר היהודים באותה תקופה נסחפו אחרי 'נביאי הבעל' (-כוהני עבודה זרה של אותה תקופה) וכמעט ואבד שם ה' מן העולם.

ברגעים קריטיים אלו נעמד אליהו הנביא, ואסף את כל העם להר הכרמל, במיוחד לאותו אירוע נבנו שתי מזבחות, אחד לעבודה זרה ואחד לאלוקים, רגע לפני שהחל סדר הקרבת הקורבנות קרא אליהו "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים (-מחשבות) אם ה' האלוקים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו"!

אפשר גם וגם

למה לכרות את הקשר היחיד שיש ליהודי עם בורא עולם?

מה חשב לעצמו אליהו הנביא, לא עדיף שיעבדו את הבעל מתוך מחשבה שהוא מקבל את כוחותיו מאלוקים, מדוע אליהו מכריח אותם להאמין רק באופציה אחת, מה עם כל היהודים שהתרחקו?!

לא היה עדיף שישאיר אותם בשלהם, יתן להם לדמיין שעבודה זרה שווה משהו, אך לפחות לא ישמיד את הקשר (הקטן) שיש להם לבורא?!

הרי היהדות היא כמו סולם מטפסים שלב אחר שלב, למה מבקש אליהו הנביא לדלג על כל השלבים עד לאמונה אינסופית בבורא ומונע מכולם להתחבר?!

לא מחובר

לכל יהודי ויהודיה יש קשר אינסופי ובלתי נפרד מה' לכולנו יש חלק עמוק בנשמה בו אנו אחד עם אלוקים!

כל עוד אנו נרגיש מחוברים אליו, לא נוכל לעולם להמשיך להתקדם, רק כאשר אנו נרגיש נתק (כולשהו) אנו נעבוד עליו ונחבר מחדש.

אליהו אמר לבני ישראל לפחות תעבדו רק עבודה זרה ואולי בהמשך תרגישו בגודל הניתוק ותחזקו את הקשר שלכם אם אלוקים.

הצ'אנס של אליהו

הרב שרגא שיינפלד (בזמנו היה נשיא הסתדרות הרבנים בארה”ב), נכנס פעם בראש משלחת רבנים ל”יחידות” לרבי שליט"א מלך המשיח. בין שאר הדברים שאל אותם הרבי: כיצד אמר אליהו הנביא בהר הכרמל ” אם ה’ הוא האלוקים לכו אחריו, ואם הבעל לכו אחריו”?, איך אפשר לתת ליהודי בחירה איומה כזאת, לעבוד עבודה זרה ר"ל?! מה היה עושה אליהו הנביא אם באמת היו מחליטים היהודים לעבור לצד 'הבעל', איך הוא לקח על עצמו אחריות כזו?..

אולם - אמר הרבי - אליהו ידע שאם לוחצים יהודי לקיר, הוא יאמר ה’ הוא האלוקים! אליהו הנביא לא נטל שום סיכון! הוא היה בטוח שכאשר עומדת בפני היהודי הברירה או זה או זה, הוא יכריז “ה’ הוא האלוקים”!

זה נהיה יותר קשה

המגיד ממעזריטש (מאבות תנועת החסידות הכללית) התבטא אודות הדור של הגאולה: "לפני בוא משיח תרד שוב האש (על דרך שהיה עם אליהו הנביא בהר הכרמל), אך בצד האחר" - יראה כאילו ה' עוזר לרשעים ואין לצדיקים תקווה על פני הארץ! ברגעים אלו עלינו להיזכר ב'ערב רב', (כפי שמסופר בפרשתינו) גם לאחר חטא העגל, הם לא מתו! כיוון שהם עמו של משהו רבינו (הוא זה שגייר והעלה אותם מארץ מצרים) הוא לקח עליהם חסות וממילא הם חלק ממנו ומובטחים שלא יארע להם כל רע!

קבלת עול לרבי של הדור זהו תנאי הכרחי בהבאת הגאולה כיוון שרק על ידו אנו יכולים להתחבר לאותו חלק בנפש המחובר בעצמותו עם בורא העולם, ביכולתינו להיות עמו של משה. על ידי שנתקשר לרבי שליט"א מלך המשיח, מובטחים אנו שנצא מכל המחשבות המבלבלות ונוכל להתחבר לאלוקים מבלי להתחשב 'בנוחות ותענוגים רגעיים', נלמד בתורתיו ונקיים הוראותיו וכך נזכה תיכף ומיד להתגלות מלכינו משיחנו בבנין בית המקדש השלישי תיכף ומיד!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

החיבור לטכנולוגיה, מנתק או מחבר לחיים?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...