• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א ניסן התשפ"ד (19.04.2024) פרשת מצורע

עולם מקודש: סיכום דבר מלכות וישב

המהפכה הרוחנית שהובילו רבותינו נשיאנו בצרפת, השפיעה אף על המנון המדינה הרשמי. אין זה דבר שבשגרה כלל וכלל אשר מדינה תחליף או תשנה את ההמנון הרשמי. וראו זה פלא: ברגע בו התחילו חסידים לנגן את מנגינת ההמנון הצרפתי בהתוועדויות חסידיות, והחילוה על המילים "האדרת והאמונה" שבתפילה - שינה מנהיגה של צרפת את מהלך ההמנון! • נקודות משיחת "דבר מלכות" וישב בשפה פשוטה ובהירה
עולם מקודש: סיכום דבר מלכות וישב
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בפרשיות האחרונות בהם נתבאר עניין בירור העולם, הדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח כי ע"פ כל הסימנים - דורנו הוא הדור האחרון לגלות והראשון לגאולה.

עניין הגאולה, אמור בבסיסו להקיף ולפעול בכל. בכל העולם, אצל כל אדם. במעמד ומצב של גאולה, אף מקום או אדם בעולם לא יכולים להישאר בחוץ, כביכול.

כיום ישנם כל כך הרבה ניסיונות וקשיים, העלמות והסתרים. היכן - נשאלת השאלה - רואים שינוי בעולם? איזושהי מוכנות - בכח או בפועל - להיגאל?

בכדי לראות את השפעת הגאולה בעולם, יש להבין מהי גלות. מה עניינם של מסעותיו של עם ישראל בכל מקום אחר זולת ארץ הקודש.

במדינות ובארצות הרחוקות בעולם כולו, מתגוררים יהודים. ההתיישבות היהודית במדינות העולם מתאפיינת בהנהגה ייחודית היונקת ממאמר חז"ל: "אזלת לקרתא - הלך בנימוסיה", ופירושו: "הלכת לעיר - נהג במנהגיה". זאת אומרת, שבהגיע יהודי למקום ולעיר מסוימים עליו לנהוג במנהגי העיר. פירושו של דבר הוא שעל היהודי ללמוד תורה ולקיים מצוות, לעבוד את ה' בחיי היום־יום, כשהוא פועל בהתאם לגדרי ומנהגי העיר. עליו לנצל את החוקים המיוחדים לעיר בה הוא נמצא לצרכי תורה, יהדות ועבודת ה'.

על פניו נראה, כי פיזורן של ישראל בין האומות הוא ירידה ועניין שלילי. לכאורה, טובת העם הינה בהיותו מאוחד בארצו. כל זה היה נכון לולא ההוראה החשובה של חז"ל.

כשפועל היהודי בעירו ובמקומו בענייני היהדות, על פי הוראת חז"ל "אזלת לקרתא הלך בנימוסיה", פועל הוא ומשפיע בשניים: האחת - היא השפעת הקדושה במקום התחתון, שהוא חידוש לכשעצמו ועניין חשוב ביותר. אך יש ויהיה זה באופן אשר התחתון עודנו נשאר בגדרו התחתון.

וישנו חידוש נוסף, עמוק יותר: דוקא בעיר זו, במנהגיה והליכותיה, חבויה חיות אלוקית מיוחדת שאין באף מקום אחר. רצונו של הקדוש־ברוך־הוא הוא לרוות נחת מעבודת השם שנעשית דוקא בסגנון הייחודי למקום זה, וכאשר משתמשים בסגנון הזה ומנצלים אותו לקדושה - המקום כבר אינו תחתון. אדרבה, ממנו יוצאת אורה לכל העולם כולו.

עניין חשוב זה של קידוש העולם, בא לידי ביטוי בדורות האחרונים - במהפכתה של מדינת צרפת. בתחילה התנהלה צרפת בידיהם של מלך ומלכה אשר שלטו כרצונם בבני עמם. בשנת תקמ"ט התרחשה המהפכה הצרפתית, אשר הדיחה את המלוכה ואשר בעקבותיה עלה נפוליאון לשלטון.

המניע למהפכה זו והרוח שפיעמה אז בקרב העם הצרפתי, היו פריקת עול. הרצון להיות חופשי מכל דבר ועניין. ממילא, נשבה גם רוח הכפירה בה' אחד, ובענייני דת בכלל. מהפכה אידיאולוגית זו היוותה את תכלית הקליפה והסטרא אחרא באותה תקופה, אשר את דגלה נשאה צרפת בגאון.

זו גם הייתה הסיבה למלחמתו הגדולה של אדמו"ר הזקן בנפוליאון, ופעולותיו לניצחון צבא הצאר הרוסי במלחמה עם צרפת. טענתו של אדמו"ר הזקן הייתה שבניצחונה של צרפת יזכו אולי היהודים לרווחה גשמית, אך היהדות תדעך. לעומת זאת, בניצחונה של רוסיה יהיה מצבם הגשמי של היהודים עגום, אך הדת וקיומה יישמר.

זה היה המצב הירוד עם פרוץ המהפכה הצרפתית, אולם עם הזמן התחוללה בצרפת מהפכה נוספת, רוחנית. המהפכה, שאותה פעלו רבותינו נשיאנו במדינת צרפת במשך השנים, נתנה לבסוף את אותותיה - עם הגעתם של שלוחיו נשיא הדור לצרפת, והפיכתם את המקום למקום תורה ומצווה, ואף באופן שמשפיע על מקומות אחרים.

המהפכה הרוחנית שהובילו רבותינו נשיאנו בצרפת, השפיעה אף על המנון המדינה הרשמי. אין זה דבר שבשגרה כלל וכלל אשר מדינה תחליף או תשנה את ההמנון הרשמי. וראו זה פלא: ברגע בו התחילו חסידים לנגן את מנגינת ההמנון הצרפתי בהתוועדויות חסידיות, והחילוה על המילים "האדרת והאמונה" שבתפילה - שינה מנהיגה של צרפת את מהלך ההמנון!

הכח להפוך מקום כל כך ירוד ומנוכר לדת וליהדות - למקום שמשם יוצאת אורה לכל העולם, מגיע מנשיא הדור. העובדה שהאדמו"ר הקודם התנסה בעצמו בנדודים ממקום אחד למשנהו (רוסיה, פולין וארצות הברית), ובכל מקום עבד את עבודתו בהפצת יהדות והשפעה על יהודים כפי מנהגי המקום - נתנה את הכח והתוקף לכל יהודי באשר הוא, לנצל את מנהגי המקום לצרכי התורה והמצוות היכן שלא יימצא. אפילו בצרפת.

צרפת מוזכרת בספר עובדיה כמדינה שבה החלה הגלות, וממנה ישובו הגולים בגאולה. המהפכה הרוחנית והגאולה של צרפת מסמלת מהפכה גאולתית של כל המדינות כולם.

ההתוועדות בה הרבי שליט"א מלך המשיח 'הפך' את צרפת

אנא נסיב מלכא | חלקי הוי' אמרה נפשי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...