• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

המשמעות של מתן תורה

כל יהודי ויהודיה יגיעו בחג השבועות לבית הכנסת, כדי לשמוע את קריאת התורה ולחוות מחדש את רגעי מתן תורה, בדגש מיוחד על הבאת הילדים הקטנים ביותר כדי לגלות את הקשר האישי של כל אחד לתורה
המשמעות של מתן תורה
שבע מצווות בחווארה. בלב חווארה, שם אירעו מספר פיגועים, הוצב שלט בערבית, בקריאה לקיום שבע מצוות בני נח
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

לו היו שואלים כל אדם בעולם, שאינו מכיר את עשרת הדברות: תאר לך את המעמד הנשגב ביותר אי פעם, כאשר בורא העולם בכבודו ובעצמו מגיע אל העם הנבחר ונותן לו את התורה, באמירת עשרת הדברות. אילו מצוות, לדעתך היו נכללים באותן עשרה מצוות יחודיות? הדעת אומרת, שרבים לא היו נוקבים באותן דברות המוכרות לנו כל כך, הלא לא ייתכן שבסופו של דבר ציווים אלו יכללו דברים "פשוטים" ומוכרים ביותר כמו "לא תגנוב" "לא תרצח" וכיוצא באלו...

דווקא אותן מצוות, הנחשבות להכי בסיסיות, הן אלו שנאמרו ברגע הנשגב מכולם. ונשאלה השאלה האם אכן זה המסר החשוב ביותר להאמר ברגעים כה מרוממים? לשם ציויים כמו אלו היינו צריכים את מעמד הר סיני?

שאלה זו נובעת מחוסר הבנה בסיסי של מעמד הר סיני. רבים יצביעו דווקא על התוכן של הדברים שנאמרו במעמד, בלי לשים לב למהות האירוע שכמותו לא היה לעולמים חוץ מבאותו פעם. מעמד הר סיני מתייחד בעיקר בעצם המפגש הבלתי אמצעי עם עצמות ומהות ברוך הוא.

במילים "אנכי ה' אלוקיך", כאשר הקב"ה נגלה במילה אנכי, גילה הוא את עצמו, כפי שמעולם לא נראה לבני אנוש, כנאמר: "אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו".

כל יום מחדש

כך מסבירה תורת החסידות את משמעות מעמד מתן תורה. כמו מפגש חג פעמי עם אישיות רמה ונעלית ביותר, שבו אין כמעט משמעות למילים מעבר למפגש עצמו. יחד עם זאת, בוחר בורא העולם להטמיע בנו את ההכרה הבסיסית - הכל זה ממנו ואין שום דבר אחר מלבדו. גם הדברים הפשוטים ביותר, כאלו שנראים לנו כמובנים מאליהם - גם הם צריכים להעשות כחלק מקיום הוראותיו. אין אצל יהודי מעשים שאינם חלק מהתבטלותו כלפי הקב"ה.

אירוע מתן תורה לא היה רק כזה שיצר רושם חד פעמי. בכל יום ויום אנו מברכים "ברוך אתה ה' נותן התורה", נותן - לשון הווה ולא בלשון עבר, כי אכן על האדם להתייחס בכל יום לדברי התורה כחדשים כאילו קיבלם היום ממש.

דומה כי כיום, בלהט הויכוח הציבורי על מקום הדת ושמירת המצוות במרחב הציבורי, יש צורך בתזכורת לדברים חשובים אלו. אין מתאים יותר מאשר המפגש הישיר של כל יהודי עם התורה בחג השבועות בעת קריאת התורה בבית הכנסת, כדי לחדד נקודות אלו ולהבהירם מחדש.

להתקהל יחד

ואכן, קריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, להבאת כל יהודי ויהודיה לבית הכנסת, בדגש מיוחד על הבאת הילדים הקטנים, ואפילו התינוקות לשמיעת קריאת התורה, מעמד המגלה את הקשר הנשמתי של כל אחד ואחת לתורה הקדושה ולנותנה, מעמד זה יש בכוחו כדי להצית את ניצוץ האלוקות שבכל אחד.

עלינו לשנס מותניים כדי שביום זה, לא יישאר יהודי אחד מחוץ לבית הכנסת, דווקא על ידי ההתקהלות יחד, בשנת "הקהל" בה אנו מצויים, יש בכוחנו לפעול את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לעין כל, תיכף ומיד ממש, בגאולה האמיתית והשלימה, אז תתקיים ההתכנסות הגדולה מכולם, בבית המקדש השלישי.

שמירה והגנה בכוחם של הילדים

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...