• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

כל התורה במשפט אחד

דווקא השנה, מול רוחות המחלוקת והוויכוח הציבורי, נדרשים אנו להתגייס ולעשות כל שביכולתנו, להשתתפות מירבית של ילדי ישראל בל"ג בעומר, בתהלוכות האחדות לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח
כל התורה במשפט אחד
צילום: מענדי טויטו
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

רוחות הקיטוב הנורא והמחלוקת הציבורית, מכלות כל חלקה טובה. דומה כי עוצמת הויכוח בשבועות האחרונים, קרעה פה קרע איום שקשה יהיה לאחותו בקלות.

בדיוק לשם כך, מציב הרבי שליט"א מלך המשיח בראש כל  עשרת ה'מבצעים' את מבצע אהבת ישראל. אחד משנים עשר הפסוקים, שמוכרזים על ידי ילדי ישראל, מידי יום הוא "ואהבת לרעך כמוך - רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה". הדברים אקטואלים בכל זמן ועל אחת כמה וכמה, בימי ספירת העומר, בהם מרבים בפעולות האחדות, כלקח תוצאות הויכוח שהתנהל בקרב תלמידיו של רבי עקיבא, אשר נספו אז, בתקופה זו.

כל התורה

רעיון האחדות נמצא במשפט הקצר שאמר הלל הזקן לאותו אדם שבא אליו, וביקש ממנו שילמדו את התורה כולה, כשהוא עומד 'על רגל אחת'. למרות הבקשה המוזרה, שכבר נדחתה קודם לכן על ידי שמאי, הרי שהלל בחר לומר לאותו אדם: "מה ששנוא עליך - אל תעשה לחברך, זהו כל התורה, והשאר פרושה הוא (בתרגום מארמית).

בספר התניא, מסביר אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן, את הרעיון שדווקא מצווה זו, היא התורה כולה, וכל השאר פירושה הוא, בכך שמטרת כל המצוות, היא כדי להגביה את הנשמה ולהציבה כעליונה ביותר מעל הגוף המגביל. האדם המצליח להביא את עצמו לידי התגשמות מטרה זו, הוא האדם המקיים את המצוות בצורה המושלמת. דווקא אדם שכזה, המפריד בדעתו בין הגוף השפל לבין הנשמה הגבוהה, הוא זה שיכול באמת ובתמים לבוא לקיום מצוות אהבת ישראל בשלימותה.

אולי לכן, דווקא מצווה זו ניצבת בראש כל עשרת המבצעים, והיא סמן עיקרי המאפיין את כל פעילות השליחות בדורנו, המניע והדוחף להתמסרותם של שלוחי הרבי שליט"א מלך המשיח בכל מקום, המקריבים את חייהם האישיים כדי לעזור ולסייע לכל יהודי, גם כזה שמעולם לא פגשו בו קודם לכן.

הילדים הצעירים מתייחסים לכל עניני העולם, מלשון העלם והסתר, בצורה בהירה יותר מאשר המבוגרים, משום כך, קל להם יותר ליצור קשרים חברותיים. כפי שמוסבר בתניא, כי כל נשמות עם ישראל, הינן חלק מהאלוקות ומחוברות בינהן בצורה מושלמת, ורק הגופים הינם היוצרים את החילוק בין אחד לשני.

מהקטן ועד לגדול

מיצג האחדות הגדול של ילדי ישראל, המתקיים בכל שנה, בחודש זה, ביום ל"ג בעומר, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי. לפני ארבעים ושלש שנה, ייסד הרבי שליט"א מלך המשיח את תהלוכות האחדות המצקיים ביום זה, ברחובות המרכזיים של הערים. הילדים צועדים במפגן גאווה יהודי, כשהם מנופפים בדגלים ושלטים בהם מובאים מסרי המצוות, אהבת ישראל, בקריאה לקבלת פני משיח צדקנו.

דווקא השנה, כאשר אנו עדים לקיטוב הקשה, נדרשת התגייסות של כל אחד בעירו ובמקומו לסייע למוקדי חב"ד להצלחת התהלוכות. בשנה זו, בה אנו מציינים את שנת 'הקהל', בה נדרשת במיוחד ההתאחדות בקרב עם ישראל, אחדות המתחילה מהילדים ומחלחלת גם למבוגרים, דווקא בשנה זו, נחזק את התהלוכות הן בהבאת ילדים ומבוגרים להשתתף בהם, והן בעזרה ארגונית, ובכך נזרז את התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

הדברים הברורים של מלך המשיח

לעשות את מה שטוב לישראל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...