• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אדר א' התשפ"ד (26.02.2024) פרשת כי תישא

להביא את הגאולה במעמד 'קידוש לבנה'

מטה קידוש לבנה העולמי, הוקם לפני מספר שנים על ידי הרב ליאור מלכא, ומידי חודש הוא מפרסם בקרב הציבור על חשיבות קיום המנהג המיוחד
להביא את הגאולה במעמד 'קידוש לבנה'
הרב ליאור מלכה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"עבדו את ה' בשמחה", אומר הפסוק, ואכן אצל יהודים קיומה של כל מצווה כרוך בשמחה ובהתלהבות מיוחדת, הנובעת מעצם הזכות לקיים את רצון הבורא, ולזכות להתחבר ולהתאחד עימו על ידי קיום המצווה. יחד עם זאת, כאשר מגיע לידינו הזדמנות לקיים מצווה או מנהג הקשורים עם הגאולה, הרי השמחה וההתלהבות גוברות אף יותר, שכן כל דבר המזכיר ליהודי את הגאולה ואת ביאת המשיח זוכה הרי ליחס מיוחד. מבין הדברים הקשורים בקשר מיוחד למשיח, הוא 'קידוש לבנה' (או 'ברכת הלבנה'), מעמד המתקיים אחת לחודש, בחציו הראשון של החודש.

הקשר לגאולה

הקשר המיוחד מקורו ראשית כל בעובדה שעם ישראל נמשלו לירח – כמו שהירח לעיתים גדול ולעיתים קטן, כך מצבם ומעמדם של עם ישראל עובר שינויים. בנוסף, בנוסח 'קידוש לבנה' מופיע המשפט המפורסם "דוד מלך ישראל חי וקיים", והלא מלך המשיח הוא צאצא של דוד המלך, וכפי שהוא מכונה בספר הרמב"ם: "מלך מבית דוד". ובסיום הנוסח מופיעות המילים המיוחדות "וביקשו את ה' אלוקיהם ואת דוד מלכם, אמן".

שליח הרבי שליט"א מלך המשיח ביישוב מעגלים הרב ליאור מלכה, פועל במרץ בנושא זה של קידוש לבנה. הוא מספר את הרקע לדברים: "בשבת פרשת נח של שנת תשנ"ב (סוף 1991) דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח על חשבון צדק אותו עורכים בשבוע זה, ומגיעים למסקנה שכבר כלו כל הקיצין שנאמרו לגבי הגאולה, וכבר עם ישראל חזרו בתשובה, וכעת הדבר תלוי רק במשיח צדקנו עצמו. בהמשך לכך אמר כי יש להוסיף בזהירות והידור ב'קידוש לבנה', בשל הקשר המיוחד למשיח".

כמו בשמחת חתונה

בשיחה מציין הרבי שליט"א מלך המשיח פרטים שונים, כיצד ניתן להוסיף ולהדר ב'קידוש לבנה' – לקיים את המעמד כאשר לבושים בבגדים חשובים ונאים, לערוך זאת ברחוב, ולאסוף קהל רב שיקיימו זאת יחד. כמו כן יש לדייק בזמן המתאים לכך, לאחר שחלפו 7 ימים מעת מולד הלבנה. לפרטים נוספים מפנה הרבי שליט"א מלך המשיח לעיון בספרי ההלכה.

"אחד הדברים המופיעים לגבי 'קידוש לבנה' הוא, לערוך את המעמד מתוך שמחה וריקודים, כמו בשמחת חתונה", אומר הרב מלכה. "בהתאם לכך אנחנו מארגנים מידי חודש אירועי 'קידוש לבנה' עם תזמורת, וכך מזכים מאות יהודים לקיים יחד את הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח בהידור. כמו כן אנו מפעילים פרסום ותעמולה לעשות כך בכמה שיותר מקומות, וברוך השם מצליחים בכך. בין השאר אנו עורכים הגרלות פרסים בין המארגנים והמשתתפים באירועים אלו".

לגלות את משיח עצמו

בין השאר הפיק הרב מלכה עזרים שונים עבור מארגני אירועי 'קידוש לבנה', כמו ברכונים מהודרים עם נוסח הברכה, שלט מרכזי לתלייה, חומרי פרסום, מחרוזת שירים לריקודים, ועוד. "ברוך השם זכינו לקבל מהרבי שליט"א מלך המשיח הוראות רבות, אולם ביטויים מיוחדים כמו שנאמרו אודות 'קידוש לבנה' אנו לא מוצאים ביחס לדברים אחרים", הוא אומר. "ניתן להסביר זאת בעובדה שכאן מדובר על משהו שלא רק מהווה סגולה לקירוב הגאולה וכדומה, אלא נוגע למשיח צדקנו עצמו. מי שרוצה לגלות את הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו עליו לפעול בנושא זה של קידוש לבנה".

ארגון אירועי 'קידוש לבנה' מקבל משמעות נוספת במיוחד בשנה זו שהיא 'שנת הקהל', וכל מעמד כזה בו יהודים מתכנסים ומתאספים יחד זו הזדמנות טובה לקיים 'מעמד הקהל' ולעורר את המשתתפים ליראת שמים ולהתחזקות בתורה ומצוות, לזירוז הגאולה האמיתית והשלמה ולקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח תיכף ומיד ממש.

לפרטים: 052-8572770. 

ספר התורה של מלך המשיח

שבע מצוות בני נח - גם בעזה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...