• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון כ"ז ניסן

לתפילת שחרית ניגש ר' יוניק ובסיום התפילה הכריז ר' עזרא העכט על זמן תפילת מנחה (מאחר שהשמש ר' נחום קפלינסקי אושפז בבית הרפואה אחרי שנפל אמש במדרגות המובילות לקומת המרתף ישלח לו השי"ת רפואה שלימה וקרובה).

כמדי יום ראשון, זמן קצר לאחר תפילת שחרית, יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל מול חזית בניין 770 לחלוקת הדולרים לאנשים נשים וטף כשהחלוקה נמשכה כ-6 דקות. ולאחר מכן התקיימה חגיגת בר מצווה לבנו של ר' עזרא העכט.

לתפילת מנחה ניגש הת' ישראל נחמנסון ובסיומה הכריז ר' ישראל גרנובטר על זמן תפילת ערבית. ובסיום תפילת ערבית הכריז ר' איתן קאלמאוויטש על זמן תפילת שחרית שלמחרת.

בשעות הלילה התקיימו ברחבי הזאל הגדול התוועדויות פרטיות רבות לרגל מלאות ל"ג שנה לשיחה הידועה דכ"ח ניסן, בה התבאר אודות מעלת יום זה, "יום זכאי", להבאת הגאולה האמיתית והשלימה.

יום שני כ"ח ניסן

לקריאת התורה עלו שני חתני בר מצווה ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ובמשך הקריאה בין העליות ברכו כמה וכמה ברכת הגומל. בסיום התפילה הכריז א' התמימים את הכרזת הק', ולאחר מכן הכריז ר' מנחם מענדל ציקאשווילי (שחזר היום משליחות בגאוטמלה) על זמן תפילת מנחה (וכן בכל התפילות עד סיום שבוע זה, בכלל החליף הנ"ל את ר' נחום קפלינסקי שחסרונו מורגש מאד בכמה וכמה תפקידים).

לאחר התפילה הכריז ר' שניאור זלמן הלוי ברוכשטאט עניני גאולה ומשיח ו'היום יום', ולאחר מכן התקיימו חגיגות בר מצווה לת' שמואל הרצל וכן לת' אשר הנדי וכן לת' ארי' זאב הכהן פערלאוו.

לרגל כ"ח ניסן הגיעעו לתפילת מנחה כיתה שלימה של ילדים מ'חדר' אוהלי תורה כשקול התפילה שלהם נשמע היטב בכל חלל בית הכנסת. לתפילה זו ניגש הת' מאיר משה הלוי אלטמן, ולתפילת ערבית ניגש הת' שלום דובער הלוי סגל.

לאחר תפילת ערבית התקיים כנס התעוררות מיוחד לרגל כ"ח ניסן - 33 שנה לשיחה הידועה "עשו כל אשר ביכולתכם להביא את משיח צדקנו בפועל ממש". הכנס נפתח בוידאו קצר מבית 'ואביטה נפלאות' בו הוקרן חלק משיחת כ"ח ניסן והתעוררות החסידים בעקבות השיחה. הדוברים בכנס היו: ר' דוד אקסלרוד, ר' זלמן ליבעראוו, ר' זלמן לנדא, הת' שניאור זלמן לדרברג, ואת הכינוס הנחה הת' דוד גבריאל.

הכינוס נחתם כשכלל תלמידי התמימים פנו להתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי, כשהפעם ההתוועדות התקיימה יחד עם חגיגת הבר מצוה להת' אשר הנדי.

יום שלישי כ"ט ניסן

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת בר מצווה לת' מרדכי ברוק וחגיגית הנחת תפילין לת' גולדברג.

בימים אלו המשיכו פועלי בית הכנסת לסייד את תקרת הלובי וכן החלו בצביעת המדרגות הצרות (המובילות לכיוון ה'טאשקענטער שול') בצבע אדום, ובשל כך המעבר שם היה סגור עד סיום השבוע.

לתפילת מנחה ניגש הת' שלום דובער דאברוסקין.

במשך הלילה התקיימה התוועדות גדולה על בימת ההתוועדויות לכבוד היום הולדת של הת' יהושע אלגברי.

אדר"ח. יום רביעי ל' ניסן

לתפילות שחרית ומוסף ניגש ר' יוסף יצחק שווי, בנו של המד"א הרב אהרון יעקב שווי, לרגל היארצייט על אביו. בתפילה שחרית, בתפילה זו, כמידי ראש חודש, נכחו גם כיתה שלמה של חיילי צבאות השם מ'חדר' אהלי תורה. לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' יוסף צפתמן, כמו גם התוועדות סיום מסכת שנערכה לע"נ המד"א הרב שווי.

לתפילת ערבית ניגש הת' מאיר משה הלוי אלטמן. בשעות הלילה התקיימה התוועדות יום הולדת לר' דוד אקסלרוד וכן התוועד ר' זלמן לנדא.

בדר"ח. יום חמישי א' אייר

בתפילה זו, כבאתמול, נכחו גם כיתה שלמה של חיילי צבאות השם מ'חדר' אהלי תורה. לתפילה זו ניגש ר' ישראל גרנובטר. כרגיל באמירת ההלל ניגנו הקהל את כל הניגונים שהולחנו על הפרקים לכבוד הרבי שליט"א מלך המשיח (בצאת ישראל, כוס ישועות, הללו ואודך). לקריאת התורה הוציאו ספר תורה של הטנקיסטים כבאתמול. לתפילת מוסף ניגש הת' ישראל דוד שמואלי וב'שים שלום' ניגנו כרגיל.

לאחר התפילה התקיימה חגיגית הנחת תפילין לת' גולדשטיין (שלפני התפילה חזר כהכנה לתפילה את י"ב פרקים הראשונים בתניא!).

לאחר ריקודי ה'יחי' הכריז ר' שניאור זלמן הלוי ברוכשטאט עניני משיח וגאולה ו'היום יום' וכן בימים הבאים.

השיעור גאולה ומשיח המרכזי הוקדם לשעה 19:30 עקב ההתוועדות המרכזית. את השיעור מסר ר' שניאור זלמן הרצל שתיאר את התקופה הסמוכה לשיחה הידועה בכ"ח ניסן תנש"א ועיין גם בכמה פרטים הנוגעים למעשה בשיחה הידועה.

לאחר תפילת ערבית החלה ההתוועדות המרכזית לרגל ב' אייר, 'לכתחילה אריבער', את ההתוועדות הנחה ר' שמואל סמואל'ס, ובין הדוברים היו ר' שלום בער אבצן, ר' מיכאל זליגסון, ר' קלמן ויינפלד, ר' לוי ליבעראוו.

יום שישי ב' אייר

בתפילת שחרית החל החזן (ר' ישראל גולדשטין) ב'שים שלום' את הפזמון של הניגון 'לכתחילה אריבער', וכמו"כ הכריז (יחד עם א' הילדים שנוכח) את הכרזת הקודש ג"פ אחרי התפילה.

לאחר התפילה התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' שמואל ויינר. וכן התוועדות בר מצווה לת' שמואל פרידמן.

קבלת שבת בשעה 20:30. לתפילה זו ניגש ר' שמעון ריבקין. וב'א-ל ההודאות' ניגנו 'לכתחילה אריבער'.

שבת קודש ג' אייר

לתפילת שחרית ניגש ר' זירקינד. בקדושה ניגנו 'לכתחילה אריבער' (שנוגן בדביקות על ידי הקהל גם לאחר שהמשיך הש"ץ את תפילתו). לתפילת מוסף ניגש ר' מנחם מענדל עמאר וב'שים שלום' ניגנו כרגיל.

בהתוועדות הקודש של שבת קודש ניגנו בין השיחות 'שיר המעלות אליך' ו'לכתחילה אריבער'.

העוברים בחלוקת ה'משקה': הת' שלום דובער ברוך (עבור שיעור חדש בדבר מלכות בשיכון המזרח, ראשל"צ). הת' שניאור זלמן וועג (עבור ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח - פינת החי). ולאחר ניגון ההקפות נתן כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לר' מנחם גערליצקי (עבור סיומי הרמב"ם בשבוע זה).

לתפילת מנחה שהתקיימה בשעה 19:25 ניגש ר' מנחם מענדל ציקאשווילי (שהמתין לתחילת החצי קדיש שלאחר קריאת התורה עד שספר הגיע בסמיכות לארון הקודש), ותפילת ערבית היתה בשעה 20:50.

בהמשך הלילה התקיימה התוועדות סיום הלכות שבת ברמב"ם והתחלת הלכות עירובין.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת אחרי

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...