• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת אחרי

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת אחרי
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון כ' ניסן ד' דחול המועד

לתפילות שחרית ומוסף ניגש ר' מנחם נחום גערליצקי. במוסף ב'קדשנו במצוותיך' ניגנו 'ניגון הקפות' המיוחס לר' לוי'ק, אביו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, וב'שים שלום' ניגנו 'על אחת'. התפילה הסתיימה בשעה 11:33. ולאחר מכן הש"ץ הנ"ל הגיש כיבוד קל ו'לחיים' לז"נ אביו.

כמדי יום ראשון, כעשרים דקות לאחר תפילת שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת הדולרים בחזית הבניין 770. החלוקה נמשכה כתשע דקות ובמהלכה עברו אנשים נשים וטף.

תפילת ערבית בשעה 20:35, לתפילה זו ניגש ר' הרצוג.

הלילה, ליל שביעי של פסח, המנהג הוא להישאר ערים כל הלילה, ואכן, אברכים ותמימים רבים בחרו להעביר את שעת הלילה ב-770 שהיה מלא מפה לפה עד אפס מקום, כמו"כ לתועלת הלומדים חולקו פירות על שולחן הרמב"ם במהלך הלילה.

יום שני כ"א ניסן – שביעי של פסח

לתפילת שחרית ניגש ר' מנחם מענדל קורן ועל אף הלילה הלבן שעבר אתמול על מרבית יושבי בית הכנסת, השכימו ובאו קהל רב שהצטרף במהלך התפילה כולה. ב'ממקומך' ניגנו 'יעלה תחנונינו'. לקריאת התורה הוציאו את ספר התורה לקבלת פני משיח צדקנו ואת ספר התורה של הרבי ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. ולתפילת מוסף וברכת כהנים ניגש ר' שאנאוויטש. ב'שים שלום' ניגנו כרגיל.

כבר זמן קצר לפני תפילת מנחה חנו מול הכניסה לבית משיח ניידות משטרה רבות שבאו במיוחד על מנת ללוות את היוצאים לתהלוכה, ואכן זמן קצר לאחר תפילת מנחה (שהוקדמה במיוחד עבור התהלוכה לשעה 17:30) החלו לצאת קבוצות קבוצות לשכונות החרדיות הסמוכות על מנת להביא את דבר המלך ואת שמחת החג ליהודי האזור כולו כשדלת הכניסה הראשית לבית משיח נפתחה וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצא ללוות במבטו את היוצאים לקיים את דברו.

לתפילת ערבית ניגש ר' אייזיק וואגל. בשל התהלוכה התפילה הייתה ריקה מהרגיל כשבכל בית הכנסת היו כמה עשרות בודדות של אברכים ותמימים.

בשעות הלילה התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח ולחיזוק פרסום בשורת הגאולה וזהות הגואל, בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי.

יום שלישי כ"ב ניסן – אחרון של פסח

לתפילת שחרית ניגש ר' שמעון הערץ. את 'האדרת והאמונה' ניגנו במנגינת 'הארמון והאיגרות'. ב'ממקומך' ניגנו 'והיא שעמדה'. ובתפילת ה'הלל' נוסף על ניגוני הפרקים שהולחנו לכבוד כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח במשך השנים ניגנו ב'אודך' ניגון 'כי הנה כחומר'.

הסדר בתפילת שחרית היה כבאתמול, אלא שהיום נוסף גם 'יזכור' כבית הכנסת מתרוקן על מנת לאפשר לנשארים לומר 'יזכור' על קרוביהם. למוסף ניגש ר' זירקינד וב'שים שלום' ניגנו כרגיל.

בשעות הצהריים סגרו את בית הכנסת לנוחיות אנשי 'ועד המסדר' (לראשונה זה כשלושים שנה) שיוכלו לסדר כראוי את ספסלי ושולחנות בית הכנסת להתוועדות - סעודת משיח - שתתקיים לקראת השקיעה, הספסלים כולם כוונו כשפניהם כלפי מרכז בית הכנסת ופרמידות הועמדו על מכונם בכל קצוות בית הכנסת.

דקות ספורות לפני תפילת מנחה נפתחו הדלתות וקהל התמימים ואנ"ש הזדרזו לתפוס את מקומותיהם להתוועדות. התפילה התקיימה בשעה 19:15.

לערך בשעה 19:45 כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס להתוועדות אחרי נטילת ידיים הזכיר ר' נחמן שפירא ליטול ידים, ואז שרו 'יחי' ו'אתה בחרתנו', וניגוני רבותינו נשיאנו, ניגון הקפות ו'יחי'. אחרי שיחה א' שרו 'שיר המעלות אליך נשאתי', והניגונים שלימד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ו'והוא גואלנו'. ר' אורי ליפש דיבר על גודל ההכרח והנחיצות בבניית הארמון, וברך שכל אלה שמפריעים לכך "יפתח לבבם" ויסכימו לבניה. ואז שרו "צריכים להרחיב את בית משיח" משך זמן ארוך. אח"כ ר' נחום קפלינסקי שי' אמר את דרשתו הרגילה, ושרו דידן נצח. הת' צמח ראפ הודיע על הכינוס תורה וכו' ושרו עוצו עצה, לאחר מכן ניגנו ד' בבות ושיבנה ביהמ"ק (עם יהי רצון ע"י הש"ץ פרקש). ולאחר הכרזת ר' נחמן שפירא על הסדר ברך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ברכת המזון על הכוס. ולאחרי' התפללו ערבית כשכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפלל על בימת ההתוועדויות סמוך לקיר כשבמקביל מכינים אנשי הועד המסדר את המקום לחלוקת 'כוס של ברכה'.

לאחר תפילת ערבית הבדיל כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ומיד לאחר מכן החל לחלק לכאו"א מהקהל שעברו לפניו 'כוס של ברכה' כשבמקביל מנגנים הנוכחים את ניגוני הפרקים לפי סדר השנים מהחדש לישן וכן ניגונים נוספים ('יחי', 'שום תשים' ו'צריכים להרחיב') ולאחר שעברו כל הקהל ואמירת 'ברכה אחרונה', יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת. השעה הייתה 22:35.

עם סיום חלוקת 'כוס של ברכה' החלו ההתוועדויות השונות בהמשך לסעודת משיח ברחבי בית חיינו כשבמקביל משפחות אנ"ש פתחו את ביתם לטובת תלמידי התמימים כשהם מגישים מיני מאכל כמנהגי היום.

יום רביעי כ"ג ניסן – אסרו חג

בסיום תפילת מנחה הכריז ר' איתן קאלמאוויטש על דבר כינוס תורה המתקיים מיד לאחר מכן וכן על זמן תפילה הבאה. ואכן מיד לאחר סיום התפילה, כפי הוראתו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לארגן בהמשך לחג הפסח כינוסי תורה, התקיים כינוס תורה בחלקו המערבי של בית משיח שהתמלא בתמימים ואנ"ש שהאזינו בקשב רב לרבנים שהוזמנו בזה אחר זה ע"י מארגן הכינוס, הרב שניאור זלמן הלוי לבקובסקי ופלפלו בנושאים שונים בתורת הנגלה והחסידות, בין הדוברים היו הרב קותי פלדמן, המד"א הרב אזדבא ועוד.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' לרגל המשפט מחר למספר תמימים (ראה יומן ב' ניסן שנה זו). ולאחר סיום התפילה נתלה השלט המודיע על זמן המולד כהכנה לשבת הקרובה שהיא שבת מברכים חודש אייר.

מיד לאחר תפילת ערבית חולקו על שולחן הרבנים הפיקדונות ממטבח פסח כשתור ארוך של תמימים משתרך על מנת לקבל את דמי הפיקדון.

בהמשך הלילה נפתחו התוועדויות שונות ברחבי 770 ביניהם התוועדות יום הולדת לת' שמואל אביעד.

יום חמישי כ"ד ניסן

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' לרגל המשפט הנ"ל. סיום 'בין הזמנים פסח' בבתי הספר ותלמודי התורה נרגש היטב הבוקר במנין תפילת שחרית, כך שהיום לא נכחו כלל ילדים תושבי השכונה בכל רחבי בית הכנסת ואת הכרזת 'יחי' שאחרי התפילה הכריז החזן ר' ישראל ארי' לייב גולדשטיין.

כעשרים דקות לפני השעה שמונה החלו חברי הועד המסדר בסידור בית הכנסת עבור ה'יחידות כללית'. חלקו המערבי של בית הכנסת פונה כולו מספסלים ותוחם כולו במחיצות כשסביב מקומו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הועמדו שולחנות שהשטח שעל ידם מתמלא חיש מהרה ע"י התמימים האורחים הרבים.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס בשעה שמונה לבית הכנסת, ובכניסתו וביציאתו הוזזו המחיצות שעל יד מקומו הק' המסתירות את ארון הקודש (עליו נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להביט בכניסתו וביציאתו) ולאחר מכן פתח בשיחה שארכה כשעה ולאחריה עברו כאו"א מהאורחים שנתנו את הפ"נ האישי שלהם וקיבלו דולר לברכה והצלחה.

לאחר צאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א יצאו התמימים שזכו להשתתף ביחידות בריקוד 'יחי' (הנקרא גם כן 'מחול היחידות') כשהריקוד נמשך עד דקות ספורות לפני תפילת ערבית, שהחלה בזמן הרגיל, בשעה תשע וחצי.

השיעור בענייני גאולה ומשיח המרכזי בשבוע זה התקיים במתכונת מיוחדת כהוראתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א להוסיף בכינוסי תורה – 'כינוס תורה בענייני משיח וגאולה'. בין הדוברים הי' ר' שניאור שניאורסאהן שהתפלפל בדבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח שנמצאים בתקופת 'תשלום השכר', וכן הת' שמואל הושיאר בנושא 'הלידה בגאולה' וכן הת' אהרן גורעוויטש בנושא גילוי הקיצין.

במהלך הלילה הותקנה ספריה חדשה לסידורים בכניסה לבית משיח.

יום שישי כ"ה ניסן

בשעות הבוקר הגיעו פועלים לצבוע את התקרה שבלובי כראוי למקום הכי קדוש.

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' צמח מענדל זירקינד.

תפילת קבלת שבת בשעה 20:20. לתפילה זו ניגש ר' מענדל שמוקלער.

שבת קודש כ"ו ניסן

לתהילים ניגש ר' יוסף ברוך שפילמן. לשחרית ניגש ר' לוי גייער. ב'האדרת והאמונה' וב'א-ל אדון' ניגנו כרגיל. ב'ממקומך' ניגנו 'לכתחילה אריבער'. לברכת החודש ומוסף ניגש ר' מנחם מענדל רייצעס ב'ממקומו' ניגנו 'כאייל תערוג' וב'שים שלום' ניגנו 'והיא שעמדה'.

בהתוועדות בין שתי השיחות ניגנו את הניגון של הקאפיטל ו'לכתחילה אריבער' ולאחר השיחה השלישית חילק כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שישה בקבוקי משקה (לת' יעקב רחמים מזרחי – עבור התוועדות ושיעור גאולה ומשיח חדש בישיבה ברמת אביב, לת' מנחם מענדל אברמסון - עבור כנס מקורבים אור לי"ב תמוז בישיבה בראשל"צ, לת' שניאור זלמן וועג – עבור ההתוועדות הקבועה ביום שני לקבלת פני משיח בפינה הצפונית מזרחית פינת החי, לנציג הגבאים הת' שניאור זלמן פרקש – עבור ההתוועדות המרכזית לרגל ב' אייר ביום חמישי הקרוב, ר' שניאור שניאורסאהן – עבור התוועדות ב' אייר בבית חב"ד רמת אביב, ר' דוד תורג'מן – עבור התוועדות ב' אייר בפריז, צרפת.

לאחר ניגון הקפות נתן גם לר' מנחם גערליצקי עבור סיום הרמב"ם שבארגונו שיערך במוצאי שבת ולאחר מכן ניגנו 'שיבנה' ולאחר ברכה אחרונה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת.

מנחה בשעה 19:20. ערבית בשעה 20:41.

בהמשך הלילה החלה התוועדות חגיגת סיום ספר אהבה והתחלת ספר זמנים. ההתוועדות התקיימה, לכבוד ארבעים שנה לתקנת הרמב"ם, בצורה מורחבת כשבמקום שולחן אחד הועמדו שתי שולחנות והרבנים הנואמים והמתוועדים דיברו על הסטנדר שהועמד בראש השולחנות.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע חג הפסח

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...