• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אייר התשפ"ד (22.05.2024) פרשת בהר

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת צו

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'. ליומן מצורפת גלריית תמונות מהשבוע האחרון בבית חיינו
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת צו
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

היומן דיום ראשון 'חג הפורים' נכתב בשבוע פרשת ויקרא

יום שני ט"ו אדר שני – שושן פורים

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית ניגנו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'. לקריה"ת הוציאו ס"ת של משיח. לאחר התפילה התקיימו התוועדויות לרגל הנחת תפילין של הת' זלמן טורק, והת' מערינפעלד והת' מוצ'קין.

למנחה ניגש הת' חרפ"נ נוטיק ולאחר התפילה הכריז הנ"ל ע"ד תפילת מעריב.

את השיעור ד"מ היומי בשבוע זה מוסר בטוב טעם הת' שנ"ז קעניג.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מעריב שרו 'יחי' במנגינת 'ומלאה הארץ' לרגל סיום כל ספר משנה תורה להרמב"ם. לתפילה זו ניגש הרנ"ק. את הקדיש הראשון החל במנגינת הקדיש דימים נוראים אך מיד עבר למנגינה הרגילה.

הלילה התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח צדקנו בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי. וכן במקביל התוועדות המרכזית לרגל סיום הרמב"ם מחזור המ"ג בבימת ההתוועדויות בהנחיית ר' מ.נ. גערליצקי בה סיים ר' נחמן שפירא את הרמב"ם ור' שמריהו מטוסוב התחיל את המחזור החדש וכן עוד רבנים במעלת סיום הרמב"ם וכמובן הקשר לפרסום זהות הגואל ע"פ הרמב"ם. וכן התוועדות יום הולדת לת' מרדכי גוצל. עקב ההתוועדות הריקודים התאחרו לשעה 23:45. בריקודים ניגן הת' יי"צ היידעליסט.

יום שלישי ט"ז אדר שני

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות שחרית ומנחה ניגנו 'יחי' במנגינת 'ומלאה הארץ'. לאחר תפילת שחרית התקיימה התוועדות בר מצווה לת' עקיבה מאיר ראני ולת' שמואל דוד גלנט.

בשעה 19:40 החלו לסדר את מערב 770 ליחידות כללית לאורחים, חתנים וכלות, בני ובנות מצווה ובני משפחותיהם. בשעה 20:00 החלה היחידות ונמשכה כשעה, לאחר מכן הגישו המשתתפים פ"נים לרבי מלך המשיח שליט"א, וקיבלו דולר לברכה והצלחה.

לאחר מעריב התקיימה סעודת ה'חתן מאל' של החתן זעליק ניומאן. בריקודים ניגן הת' מ"מ ליפסקער.

יום רביעי י"ז אדר שני

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית שרו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'.

לאחר תפילת מעריב התקיים מבחן שלב א' של המבצע 'דעה את הוי'' שע"י 'את"ה העולמי' ובהזדמנות זו ניתן ישר כח לתמימים העוסקים במלאכת הקודש המסייעת לתלמידי התמימים להתכונן כראוי ליום הבהיר י"א ניסן.

וכן במקביל התקיים סדר לקו"ש השבועי וכן סדר שליחות.

בריקודים ניגן הת' מ"מ קאלס.

יום חמישי ח"י אד"ש

בשעות הבוקר עד דקות ספורות לפני תפילת שחרית התקיים כינוס לחיילות צ"ה מכלל ארה"ב בקשר לחידון בספר המצוות להרמב"ם, כשבית הכנסת מסודר באופן שונה מהרגיל על מנת להכיל את הכמות הרבה של המשתתפות.

לקריה"ת עלו חתני בר מצווה ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחר התפילה התקיימה התוועדות הנחת תפילין לנכדו של ר' אבי פיאמנטה הת' לוי סוועד.

במנחה לא נכחו חיילי צ"ה ואת הכרזת הק' הכריז א' מאנ"ש.

לאחר מעריב התקיים שיעור גאולה ומשיח השבועי אותו מסר ר' ניסים לגזיאל בנושא: מלחמת גוג ומגוג בתורתו של משיח. לאחמ"כ התקיימו הריקודים בליווי הנגן הת' יוסי מלוב.

 יום שישי י"ט אדר שני

קבלת שבת בשעה 19:45 לתפילה זו ניגש ר' מ"מ שמוקלער.

שבת קודש כ' אדר שני

בשחרית בא-ל אדון ניגנו 'וינחם לבטח' ב'ממקומך' ניגנו ניגון ה'פלפול' וב'שים שלום' ניגנו כרגיל. לקריה"ת הוציאו ב' ס"ת של משיח. למוסף ניגש ר' מ"מ קורן. ב'שים שלום' ניגנו ניגון הקפות לרלוי"צ.

בין השיחות בהתוועדות ניגנו 'שיר המעלות' וניגון לר' מאיר שלמה ינובסקי ('וינחם לבטח'). כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתן בקבוק לת' שנ"ז ברוך גרוסמן עבור ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח ביום שני בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי. ולאחר שירת 'שיבנה' נתן לרמ"ג עבור מלוה מלכה במוצש"ק וסיום הרמב"ם ביום רביעי.

מנחה בשעה 18:45 לקריה"ת הוציאו ס"ת של משיח ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. מעריב בשעה 20:01. למעריב ניגש ר' יוסף ברוך שפילמאן לרגל ה'יארצייט'.

לאחר הקרנת המראות קודש התקיימו הריקודים כרגיל בחודש אדר בליווי הנגן הת' שד"ב גאלדשטיין. וכן נתלה השלט המודיע ע"ד זמן המולד לקראת שבת הבאה – שבת מברכים חודש ניסן.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת ויקרא

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...