• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת ויקרא

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת ויקרא
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

יום ראשון ז' אדר שני

תפילת שחרית הסתיימה ב10:44 וזמן קצר לאחר מכן יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת הדולרים. הת' ישראל יצחק רייכמאן הודיע לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ע"ד בוא אחותו בקשרי השידוכין. בין העוברים בחלוקה היו המתרימים עבור קרן חתנים דבאבוב. החלוקה נמשכה כ6 דקות.

בימים אלו מתרימים עבור השמירה דשכונת קראון הייטס כאן ציווה ה' את הברכה.

לאחר החלוקה הגיש הת' ישראל הכהן רייכמן כיבוד ולחיים לרגל בואה של אחותו בקשרי השידוכין עב"ג הת' אליהו דוד מיכאל.

במנחה נכחה כיתה ז' מחיידר אור מנחם.

את שיעור הד"מ היומי בשבוע זה מוסר הת' שמואל קרוגר. בשיעור היום הוגש כיבוד מיוחד לז"נ אבנר בן אהרן סרי. 

בשעה 19:00 התקיימו הריקודים בהשתתפות רבים מחיילי צ"ה עם 12 הפסוקים עם הנגן הת' משה שאנאוויטש. לאחר מעריב הוקרנו מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליטא מתאריך ז' אדר תשמ"ה.

יום שני ח' אדר שני

בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית שרו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'. לאחר התפילה התקיימה התוועדות בר מצווה לת' מ"מ מלוב.

לאחר תפילת מנחה אמרו לחיים עם הת' אברהם רבנו לרגל בוא אחיו בקשרי שידוכין. במהלך סדר נגלה צהריים הוגש כיבוד מיוחד ו'לחיים'.

למעריב ניגש ר יהודה בעליסאפסקי התפילה הסתיימה ב21:44.

לאחר התפילה התקיימה חלוקת מלגות של המבצע 'יששכר וזבולון' שע"י 'איגוד תלמידי הקבוצה' ולאחמ"כ בשעה 22:00 התקיים בחדר האוכל כנס התגייסות למען קופת בחורים כחלק מפרוייקט חלוקת כובעים וחליפות לחג הפסח. 

במקביל ב770 התקיימה התוועדות סיום הרמב"ם לכבוד ט' אדר שני - יום ביאת אדמו"ר הריי"צ לאמריקה וכן ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח צדקנו בפינה צפונית מזרחית - פינת החי.

בריקודים בשעה 23:00 ניגן הת' יוסי מלוב.

יום שלישי ט' אדר שני

הסדר השכם היום הוקדש לרפואת החיילת בצ"ה גוטא פערל בת יהודית ליבא.

בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית שרו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'. לשחרית ניגש ר' יהודה בעליסאפסקי. התפילה הסתיימה בשעה 10:53 לאחר התפילה הגיש הנ"ל כיבוד קל ו'לחיים' לרגל יארצייט אביו.

במנחה היום הכריז החזן (הרנ"ק) את הכרזת הקודש.

בריקודים היום ניגן הת' מ"מ מטוסוב.

יום רביעי י' אדר שני

בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת שחרית שרו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'. בתפילה נכחה ישיבת תות"ל אלעיי. בסיום התפילה לאחר הכרזת הקודש הכריז א' התמימים ג"פ עד מתי ואחריו חלק מהקהל תוך כדי שהרנ"ק מכריז ע"ד זמן תפילת מנחה.

בשעות הבוקר בוצעו עבודות ביוב מחוץ ל770 בית משיח.

למנחה הגיעה כיתה ו' מחיידר אור מנחם.

מיד לאחר מעריב התקיימה מכירת מוצרי פורים ע"י 'מבצעים סנטר' כפי שחדורים בשליחות היחידה – קבלת פני משיח.

בריקודים ניגן הת' שנ"ז ניאזוב.

יום חמישי י"א אדר שני – תענית אסתר מוקדם

החל משעות הבוקר נצבו דוכנים ברחבי ה'שכונה' להתרמה של 'קופת בחורים'.

 בשחרית לא אמרו תחנון ו'אבינו מלכנו'. לקריה"ת הוציאו ס"ת של הטנקיסטים. בסיום התפילה החזן הכריז את הכרזת הק'.

החל מחצות היום ניתן הי' לקיים את המנהג דנתינת 'זכר למחצית השקל' באמצעות מטבעות שכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתן בשנים עברו, לפני תפילת מנחה הגישו ע"י המעלית ג' מטבעות של חצי דולר מכסף ע"מ שכ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א יוכל לתת מחצית השקל ואחר התפילה יכלו קהל אנ"ש והתמימים לתת במטבעות אלו.

בסיום תפילת מנחה אמרו פרקי תהילים לזכות יהודי אה"ק ולאחמ"כ הרנ"ק הכריז ע"ד תפילת מעריב. השעה היתה 15:53. לערך בשעה 16:53 ירד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהבימה לחלוקת הדולרים תוך כדי שאנשי 'ועד המסדר' מסדרים בזריזות את הסטענדער הכחול והשטיח. (להעיר שפעם האחרונה שהשתמש בסטענדער זה הי' בכ"ו טבת ש.ז.).

החלוקה נמשכה כ-5 דקות כשבמהלכה הת' שנ"ז גרוסמן הגיש 2 סיכות חדשות בענין הרחבת 770 – בית משיח. וכן הת' שד"ב הלוי סגל הגיש חבילת מצות.

מעריב בשעה 19:37. לתפילה זו ניגש הת' שד"ב הלוי סגל. לאחר התפילה אנשי 'ועד סעודת שלמה' הוציאו אוכל לקהל הרחב ע"מ לשבור את הצום.

את השיעור גאולה ומשיח השבועי מסר ר' לוי ליבעראוו שליח כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א בפלאטבוש בנושא 'הנגשת ענייני גאומ"ש לקהלים רבים ומגוונים'. ולאחמ"כ פצחו קהל אנ"ש והתמימים בריקודי שמחת הגאולה בליווי הנגן הת' פסח חיים נומען. לאחר הריקודים התקיימה התוועדות יום הולדת לת' חיים שלום אביעד.

יום שישי י"ב אדר שני

בסיום תפילת שחרית הכריז א' התמימים את הכרזת הק'. לאחר התפילה התקיימה התוועדות הנחת תפילין לת' מ"מ דריי.

קבלת שבת בשעה 19:35. לתפילה זו ניגש ר' שמעון ריבקין.

שבת קודש י"ג אדר שני

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום ניגנו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'.

לשחרית ניגש ר' מ"מ שמוקלער. בא-ל אדון ניגנו 'ומלאה הארץ'. ב'ממקומך' ניגנו את ניגונו של ר' שלמה חיים (רעג בספר הניגונים). לקריה"ת הוציאו ב' ס"ת של משיח. קריאת התורה התעכבה כעשר דקות עקב הפרעות קלות. למוסף ניגש ר' צמח מרדכי צירקינד. ב'שים שלום' ניגנו 'ויהי בימי אחשוורוש'.

בהתוועדות בין השיחות ניגנו 'שיר המעלות' ו'ומלאה הארץ'. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נתן 4 בקבוקים: לת' מ"מ אדרי עבור מבצעים והתוועדות בפורים במנהטן. לת' שד"ב דאברוסקין עבור מבצעים והתוועדות בפורים לדוברי רוסית בקווינס. לת' שנ"ז וועג עבור ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח ביום שני בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי. ולאחר שניגנו את ניגון ההקפות נתן לרמ"ג עבור סיומי הרמב"ם בשבוע זה.

לאחר ההתוועדות התקיימה התוועדות בר מצווה לת' מענדל סיבוני. וכן התוועדיות אופרופעניש לחתנים שנ"ז ווינער, לוי הרטמן, מ"מ קרוגליאק ועוד.

מנחה בשעה 18:35. הוציאו ס"ת של משיח, לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א.

עקב ההכנות לקריאת המגילה מעריב התאחר לשעה 20:15. כרגיל בכל שנה הוחלף הריפוד של הסטענדער של השיחות לריפוד גדול יותר עבור קריאת המגילה וכן שמו את המנורה של קידוש הלבנה לצד ימינו של הסטענדער הרגיל של התפילות שעמד רחוק מעט מהקיר. בשירת 'אל תירא' המשיכו לשיר 'כי אלוקים' ב"פ. ובסיום התפילה חיילי צ"ה הכריזו את הכרזת הק' במנגינה של הקעמפים.

יום ראשון י"ד אדר שני – פורים

החל משעות הבוקר הופעל דוכן 'מתנות לאביונים' שע"י 'קופת בחורים' כמנהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בכו"כ שנים לתת לקופה זו מתנות לאביונים.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום ניגנו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש'.

הסטענדער הוכן לקריאת המגילה כבאתמול. בשחרית ב'שים שלום' ניגנו את סיום הניגון 'שושנת יעקב' (רלא בספר הניגונים) בסיום התפילה הכריזו חיילי צ"ה את הכרזת הק' במנגינה של הקעמפים. התפילה הסתיימה בשעה 11:41.

זמן קצר לאחר סיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת הדולרים בחזית בנין 770 כבחודשים האחרונים. החלוקה נמשכה כ-5 דקות.

במנחה ניגנו ב'שים שלום' כרגיל.

כשעה וחצי לפני תפילת מעריב החלו הריקודים בליווי הנגן הת' משה מאיר שלמה שאנאוויטש וכן בכניסתו של הרבי שליט"א מה"מ. המשיכו לשיר לאחר כניסתו של הרבי מלך המשיח שליט"א כ-4 דקות. אחרי 'ברכו' שרו קצת במנגינת 'יחי'. את הקדיש שלפני שמו"ע ניגנו במנגינה של קדיש דימים נוראים. ב'תתקבל' החלו לנגן 'ושמחת' ואז החליפו ל'פרזות'. שרו 'עלינו' ו'כי אלוקים'. ב'עושה שלום' דקדיש בתרא הפכו את הש"ץ (ר' ישראל אריה לייב גולדשטיין). את הכרזת הק' הכריזו חיילי צ"ה במנגינה של הקעמפים. התפילה הסתיימה בשעה 21:53. עם יציאת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהתפילה המשיכו הריקודים כחצי שעה.

לאחר הריקודים הוקרנו מראות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א משנים עברו. וכן התקיימו התוועדיות המשך לפורים עד אור הבוקר.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת פקודי

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת חוקת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...