• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אייר התשפ"ד (22.05.2024) פרשת בהר

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת פקודי

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת פקודי
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

יום ראשון ל' אדר שני א' דר"ח

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א לתפילות שרו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש', לשחרית ומוסף ניגש הת' יוסף יצחק באראס, בהלל ניגנו (גם) ימין ה', תפילת שחרית הסתיימה בשעה 10:45 ולאחר כעשרים דקות התחילה תפילת מוסף, התפילה הסתיימה בשעה 11:21, לאחר התפילה הגישו כיבוד ולחיים לע"נ בצלאל בן סעדיה וכן לע"נ אביו של הת' יי"צ באראס וכן סיים מסכת.

זמן קצר לאחר מכן יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת דולרים בחזית בנין 770 על המדרכה כבזמן האחרון, החלוקה נמשכה כ6 דקות.

למנחה ניגש הת' יי"צ באראס, את השיעור ד"מ היומי בשבוע זה מוסר הת' יי"צ בן משה – בקונטרס בית רבינו שבבבל.

בריקודים עבור הילדים ניגן הת' גאלדשטיין.

היות והחליפו לשעון קיץ - החל מהיום מעריב בשעה 21:30

בריקודים הלילה ניגן התמ' משה יוסף גינזברג, לאחר מכן התקיימה התוועדות ר"ח אדר שני לבוגרי ישיבת תות"ל ראשל"צ וכן התוועדות יום הולדת לתמים מ"מ מתן הלל – קבוצה פ"ד.

יום שני א' אדר שני ב' דר"ח

לפני ואחרי שחרית תיקנו את עגלת הסידורים שנמצאת לפני בימת קריאת התורה.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום שרו 'יחי' במנגינת 'ויהי בימי אחשוורוש' לשחרית ומוסף ניגש הרנ"ק, בתפילות אלו שרו בשים שלום כרגיל וכן במנחה וכן בהלל ניגנו כרגיל

למנחה ניגש הרנ"ק

בשעה 4:00 התקיים המבחן של המבצע 'יששכר וזבולון' שע"י 'איגוד תלמידי הקבוצה'

 בשעות הבוקר התקיימה הלווית ר' אבנר סרי, ההלוויה התקיימה בעזרתם של הת' שנ"ז גבאי, משה ליכשטיין ור' יהודה פרידמן.

זמן קצר לאחר מעריב החלה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח צדקנו בפינה הצפונית מזרחית - פינת החי ובריקודים ניגן הת' יוסי בלאק ולאחמ"כ המשיכה ההתוועדות הנ"ל בהשתתפות ר' שלום ברוכשטאט. ובמקביל צבעו את הקיר המזרחי משמאל לארון הקודש.

יום שלישי ב' אדר שני

המקווה נסגר היום בשעה 10:00 עקב שיפוצים וכן למחרת. לאחר התפילה התקיימה חגיגת אפשערניש. וכן התקיימו 2 חגיגות בר מצווה בהפסקת ערב צבעו את הקיר המזרחי מימין לארון הקודש - מול מקומו הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח בתפילות.

בריקודים ניגן התמים מאיר טאכטעל, לאחמ"כ התקיימה התוועדות יום הולדת לתמים מ"מ זכריה עם אביו ר' איל שי' שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בישוב שלומי שבאה"ק.

יום רביעי ג' אדר שני

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת הנחת התפילין לת' חיים דובער הכהן כהן (ב"ר יוסי כהן חבר ועד להפצת שיחות) וכן לת' דוד ליסון.

בריקודים ניגן התמ' יהודה לייב קימיאגרוב. ולאחמ"כ התקיימה התוועדות בקשר לחתונת הגאולה לת' יי"צ מגור לרגל חתונת אחיו בארץ הקודש.

יום חמישי ד' אדר שני

בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשחרית שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' לרגל תחילת המשפט של התמימים בשעה זו (ראה יומן כ"ז טבת השתא), לתפילה ניגש ר' שיגלוב התפילה הסתימה בשעה 10:42 החזן הכריז את הכרזת הקודש.

במנחה נכחה כיתה ה' מ'אור מנחם', זמן קצר לאחר מעריב התקיים שיעור בענייני גאולה ומשיח השבועי אותו מסר הת' יי"צ מזרחי (גבעתי) בנושא 'גילוי העצם עד לעובדין דחול, 'דינא בהדי דנכרי'. בריקודים ניגנו הת' מ"מ גדסי יחד עם הגיטריסט הת' מ"מ פרנקל.

יום שישי ה' אדר שני

קבלת שבת בשעה 7:30 לתפילה זו ניגש ר' משה זירקינד.

שבת קודש ו' אדר שני

לשחרית ניגש ר' מ"מ קורן. בא-ל אדון ניגנו כרגיל. במקומך ניגנו ניגון התוועדות. בקריה"ת היום עלו ריבוי חתנים בין הבולטים היה התמים החתן גרשון שיחי רוטשילד שעלה לקריה"ת במנחה. למוסף ניגש ר' אברהם שי' הכהן כ"ץ.

לפני מזיגת הכוס הרמ"ג שם שעון לפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א של א' מאנ"ש מאחר שלא כיוונו את השעון הקבוע לשעון קיץ. בהתוועדות בין השיחות שרו 'שיר המעלות' ו'ניעט ניעט ניקאווא' כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חילק 4 בקבוקי משקה: לתמים שנ"ז גרוסמן עבור התוועדות חסידים לרגל שבת חזק היום לאחר מנחה כהוראתו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, לת' שנ"ז קרלנשטיין והת' יהודה לייב אזדאבא עבור יציאתם לשליחות והתוועדות בבית חב"ד לימה, פרו. לת' שנ"ז וועג עבור התוועדות הקבועה לקבלת פני משיח צדקנו בפינה הצפונית מזרחי - פינת החי ולרמ"ג עבור סיומי הרמב"ם במהלך השבוע הקרוב.

מנחה בשעה 18:30 לא אמרו צו"צ. מעריב בשעה 19:45. זמן קצר לאחר סיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקידוש לבנה לאחמ"כ התקיימו ריקודים בליווי הנגן הת' מ"מ ליפסקער והזמר ישראל דוד שמואלי וכן תמימים יצאו לטיימס סקווער לזכות יהודים במצוות קידוש לבנה וריקודים לקבלת פני משיח צדקנו – בארגונו של הת' שנ"ז גרוסמן.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת ויקהל

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת קדושים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...