• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

מדריך מלא: הסדר והזמנים של ראש השנה ב770 בית משיח

לנמצאים ב770 בית משיח: אתר הגאולה מגיש מדריך מפורט של הסדר בערב ראש השנה וימי החג, זמני התפילות והנהגות הרבי שליט"א מלך המשיח
מדריך מלא: הסדר והזמנים של ראש השנה ב770 בית משיח
התרת נדרים בשנה שעברה (צילום: נהוראי אדרי)
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

כ״ט אלול, יום וערב ראש השנה ה׳תשפ״ד, יום הולדת אדמו״ר הצמח צדק

היום ״מרבים בסליחות״, והם אורכות זמן רב מהרגיל.

עם סיום תפילת שחרית נוהג כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א לערוך ״התרת נדרים״ בפני עשרה מתירים היושבים על הספסלים המוכנים על קצה בימת התפילות מבעוד מועד. בחלק מהשנים הואיל כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א גם לומר שיחה קצרה בסיום הברכה.

לאחר צאתו של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א מבית הכנסת מתיישבים רבים מהציבור חבורות חבורות על מנת לומר את נוסח התרת נדרים. בשל סדר היום העמוס ישנם העורכים את סדר ה״התרת נדרים״ כבר קודם תפילת שחרית.

מיד לאחר תפילת שחרית נסגר הזאל הגדול עבור סידורו לתפילות ראש השנה עד סמוך לכניסת החג לתפילת מנחה. יש לשים לב ולפנות את החפצים האישיים כולם מבית הכנסת על מנת למנוע עגמת נפש בחיפוש אחריהם בסיום החג...

הרבי מלך המשיח שליט״א יוצא לקבל פ״נים מהקהל בדרך כלל כעשרים דקות לאחר סיום תפילת שחרית.

קבלת הפ״נים מתקיימת בלובי הכניסה לבניין 770. יש להכין את הפ״נ מראש, להגיע בזמן (על מנת שלא לעכב את התור), לעבור במהירות ולמסור את הפ״נ בלבד. אין זה הזמן כעת לבקשת ברכות וכו׳ או למסירת ספרים וכדומה.

על פי דברי כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א יש לתת את דמי הפ״נ בנפרד מהפ״נ עצמו. אחד מחברי ה״ועד המסדר״ יאסוף את ה״דמי פ״נ״ במקום התור.

מסירת הפ״נ הכללי תתקיים מיד בסיום התור של מסירת הפ״נים (לעתים מתקיימת מסירת הפ״נ הכללי לאחר תפילת מנחה). בעת מסירת הפ״נ הכללי נוכחים בתוך ה״הול״ רק אברכים נשואים. לאחר מכן אומר הרבי שליט״א מלך המשיח שיחה קצרה.

את השעות הספורות שנותרו עד תפילת מנחה (שתתקיים לקראת כניסת החג בזאל הגדול) בהם 770 סגור ניתן לנצל עבור עשיית עוד ״מבצעים״, כמו כן נוהגים בקבלת זהירות נוספת בער״ה.

״משעה אחת קודם תפילת מנחה של ער״ה עד תפילת ערבית במוצאי ר״ה, הנה כאו״א מכם ישקוד באמירת תהילים לילה ויום, כי בשני הימים האלו צריכים להזהר מדבורי חול עד הקצה האחרון . . ובכל רגע פנוי לאמר תהילים״ (מכתב אדמו״ר הריי״צ י״ג אלול תרצ״ז)

אין קוראים שנים מקרא ואחד תרגום בערב שבת זו.

כניסת החג: 18:46

ליל א׳ דראש השנה

לפני רשימת סדר תפילות החג וכו׳ יש להבהיר מספר דברים שחשוב לדעת:

א) בכניסתך לבית הכנסת לתפילות החג, בוודאי תבחין כי על רובם ככולם של ספסלי 770 מודבקות תויות ועליהן רשומים שמות.

ובכן, גבאי בית הכנסת נוהגים להשכיר את מקומות הישיבה לימים הנוראים (דבר המקובל, אגב, כמעט בכל בית כנסת) לאברכים רבים תושבי השכונה להם חזקה רבת שנים על מקום זה בימים הנוראים, כששאר הציבור מצטופפים במעברים שנשארים בין הספסלים.

מתוך התחשבות בקונה המקום ולמען הסדר הטוב – אל נא תתיישב במקום שבו מודבקת תווית (גם אם בעל המקום, באדיבותו, לא יבוא לתבוע את שלו, ובוודאי שאין מקום לטענה ״אני יושב כאן מהצהריים״ או טענה דומה לזו), וניתן למצוא מקום חילופי במעברים הרחבים של בית הכנסת.

ב) במזרח בית הכנסת, ליד בימת הרבי שליט״א מלך המשיח מוקם מעין ״ריבוע״ משולחנות; מקום זה מיועד לילדים ולשליח ציבור בלבד.

בכלל, 770 מסודר במהלך ימי החג בצורה שונה מהרגיל: הספסלים מסודרים בצפיפות גבוהה יותר, בימת קריאת התורה נמצאת במיקום מעט שונה, ורוב מרכז 770 ריק מספסלים – מה שמפנה מקומות עמידה רבים.

ג) כמו כן חשוב להבהיר שפעמים רבות הצפיפות הגדולה ביותר היא דווקא באזור הכניסה והמעברים, ובדרך כלל כמה מטרים בודדים משם הצפיפות פוחתת בהרבה.

***

לתפילת ערבית נכנס כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בשעה בה הכריזו הגבאים בסיום תפילת מנחה, כשבסמוך למקומו הק׳ מועמד אף שולחן מיוחד עליו מונחים הפדיונות הרבים אותם קיבל כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בערב ראש השנה, ועליו מניח (בד״כ) את הספרים הנוספים אותם מביא לתפילה. תפילת ערבית נפתחת בכמה דקות המוקדשות לאמירת תהילים, ולאחר מכן פותח החזן בקבלת שבת מ״מזמור לדוד״.

תפילה זו היא מהתפילות העמוסות ביותר בכל חודש תשרי, אך היא קצרה (ע״פ יחס) משאר התפילות.

עם סיום התפילה נוהג כ״ק רדמו״ר מלך המשיח שליט״א לברך ממקומו את הקהל בברכת החג, ולאחר מכן נוהגים לברך אחד את השני ״כתיבה וחתימה טובה״ וברכת חסידים ׳גוט שבת גוט יום טוב׳ ו׳יחי המלך המשיח׳, ולאחר מכן כ״אופי׳ של אומה זו . . לובשים לבנים ומתעטפים לבנים . . ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה לפי שיודעים שהקב״ה יעשה להם נס״.

״החסידים, הרי גם בליל א׳ דראש השנה פלעגט מען א ריקוד - מעהר אף די קוארטירען״  (שיחת אלול תרצ״ד)

שימו לב: היום הראשון של ר״ה חל בשבת ואסור לטלטל בכל רחובות שכונת המלך. בשנים האחרונות מוקם כבר בשלב זה עירוב קטן על המדרכה שמול 770, ומגיע עד ה״טענט״ בחוץ, מעבר ל״טענט״ אסור לטלטל בשו״א. החבא את מחזורך היטב, על מנת שתוכל להשתמש בו גם למחר.. (בחלק מהשנים מועמדים לטובת הבחורים והאורחים לאקר עבור שמירת המחזורים, אך בכל מקרה ניתן לבקש מחבר להשתמש בלאקר שלו ולו רק ליום זה).

א׳ דר״ה, שבת קודש

תפילת שחרית בשעה 10:00, סדר התפילה כרגיל וכ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א עולה ל״מפטיר״ – תפילת חנה. בעת הליכתו וחזירתו של כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א יש לדאוג ולשים לב לסביבתך שישנו שביל רחב ככל האפשר כיאה וכיאות למי שבשבילו הגענו לכאן – הרבי שליט״א מלך המשיח.

באמצע חזרת הש״ץ דמוסף (בד״כ ב״ברכת שופרות״) יורד כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ממקומו (דרך מדרגות מיוחדות הממוקמות שם) ונעמד על יד סטנדר נוסף הממוקם למרגלות הבימה, על מנת לתת מקום למאות הכהנים לעלות על בימת התפילות לברך את ברכת כהנים.

הסדר הוא שעבור ברכת כהנים על כל הישראלים לפנות את כל השטח שבקדמת בית הכנסת (מהעמודים הקידמיים ואילך) על מנת לתת לכהנים הרבים לעלות לבימה. כמו כן, על הכהנים לשים לב לאפשר את היציאה לישראלים על מנת שיתאפשר המעבר.

בסיום ברכת כהנים יש לשים לב שלא לעכב את קצב הירידה מהבימה אפי׳ לרגע אחד.

זמן קצר לאחר תפילת שחרית (״כשיהיו מוכנים״), יורד כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א להתוועדות הרגילה של שבת קודש. התוועדות זו ההיא מיוחדת ונדירה מסוגה בה מתוועד כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ביום א׳ דר״ה. אודות הסדר בהתוועדות עצמה – ראה לעיל כ״ג אלול.

בזמן הנותר בין התוועדות הקודש לתפילת מנחה ניתן לנצל ללמוד את דרושי החסידות על ראש השנה, ובמיוחד את הדרושים המבארים בקביעות שנה זו ״ראש השנה שחל להיות בשבת״ ואת העילוי הגדול שבמקדש על המדינה, ש״במקדש היו תוקעים״..

מנחה בשעה שתוכרז כל ידי הגבאים. מכיון שראש השנה השנה חל בשבת, קוראים בתורה גם בתפילת מנחה. כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א עולה שלישי, והסדר הוא כבמנחת השבת שעברה.

סדר תפילת ערבית – כבאתמול, רק שהלילה, כמו גם שאר התפילות מחר, שהיא הוספת שירת ״אבינו מלכנו״ (אותה נמנעו מלנגן ביום א׳ שחל בשבת). ביום זה אומר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א את כל הקדישים על הרבנית שיינא, בתו של אדמו״ר הריי״צ, ויש להשתדל ולשים לב לשמור על השקט בעת אמירת הקדישים, כנ״ל כ״ג-ה אלול.

״אולי יש מקום לאמירת לשנה טובה תכתב ותחתם גם בליל ב׳ דר״ה, קודם תקיעת שופר דיום ב׳ . . ועצ״ע״ (ספה״ש תנש״א)

סדר הקידוש הלילה – יקנה״ז (יין, קידוש, אש, הבדלה, שהחיינו) ואין מברכים על הבשמים.

ב׳ דר״ה, יום ראשון

נהגו רבים שלא לטעום דבר קודם שמיעת תקיעת שופר מפני חביבות המצווה, אך ידוע פסק דין הרבנים שב-770, בו הצפיפות רבה וקושי רב להסתדר בתפילות היום ללא טעימה לפני, אפשר לאכול ולשתות קודם התפילה קודם שמיעת התקיעות.

10:00 בבוקר – תפילת שחרית. על גבי בימתו של הרבי שליט״א מלך המשיח, על שולחן קטן המונח ליד ה״סטענדער״, מונחים במהלך תפילת שחרית שקי הפ״נים שהגיעו לרבי שליט״א מלך המשיח מכל רחבי העולם לקראת החג.

במהלך תפילות היום אומר כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א את הקדישים, כשגם למפטיר הולך כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א לבימת הקריאה מוקדם (מיד לאחר העלי׳ של רביעי), כדי לומר את החצי קדיש, כשאיתו מובאים שקי הפ״נים.

ה״בעלתוקע״ ב-770 הוא כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א, כשהתקיעות נערכות מיד לאחר ״מפטיר״. כדאי להערך מבעוד מועד כדי שבשעת התקיעות תוכל לצפות ולשמוע את התקיעות. חשוב מאד לשים לב שלא להסתיר לשאר הנוכחים הנמצאים בבית הכנסת – דבר עליו מקפיד מאד כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א בפרט בשעת התקיעות.

הרבי מלך המשיח שליט״א נשאר אחרי ״מפטיר״ על בימת הקריאה ולאחר הפסקה קצרה ל״הכנה״ לתקיעות בה נוהג לכסות את עצמו בטלית, עם חבילות הפ״נים – מתחיל סדר התקיעות עצמו באמירת פסוקי ״מן המיצר״ וכו׳ ואחריו הקהל.

כידוע, תקיעת השופר בראש השנה קשור עם קבלת המלכות של הקב״ה, שהוא ע״י קבלת מלכותו של מלך המשיח. בהתאם לכך, נהוג להכריז ״יחי אדוננו׳״ ג״פ לפני תחילת סדר התקיעות, ולשיר ״יחי אדוננו״ בעת שהרבי מלך המשיח שליט״א חוזר למקומו (אחרי ספרי התורה) כפי המנהג שהחל בפני כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א משנת ה׳תשנ״ג.

וכאן משהו שרבים לא שמים לב מפני אי הסדר ששורר בזמן שלאחר התקיעות: בשו״ע מוזכר המנהג כי לאחר סיום התקיעות ה״בעל תוקע״ מחזיר פניו כלפי הקהל וההבטה בפניו היא סגולה לכמה ענינים. הרבי מלך המשיח שליט״א נוהג לעשות זאת עם שובו למקומו, ובדרך כלל – במהירות יחסית.

בתפילת מוסף – ברכת כהנים, כשהסדר הוא כבאתמול, רק שהיום חשוב לשים לב שכל התזוזות צריכות להיות ללא דיבורים המהווים כ״הפסק״ לתקיעות השופר ה״מעומד״, אותם תוקע א׳ מזקני החסידים מבימת הקריאה.

אחרי התפלה – ״מבצע שופר״ ברחבי העיר ניו יורק חדור בשליחות היחידה ״קבלת פני משיח צדקינו״.

בזמן זה מסדרים חברי ה״ועד המסדר״ ונציגי הגבאים את בית הכנסת להתוועדות הנערכת לקראת השקיעה. יש להישמע להנחיות (כולל גם – מיקום הפרמידות וכו׳) ולעבוד בתיאום מלא עימם. כמו כן חל איסור מוחלט להעמיד ״באקסים״ על בימת ההתוועדויות כולה.

תפילת מנחה – בשעה שתוכרז על ידי הגבאים.

לאחר תפילת מנחה, יוצא כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א ל״תשליך״ על יד הבריכה הקטנה שבסוכת 770, הדבר אורך דקות ספורות, ויש להמנע מלשהות שם בזמן זה.

מפני העומס, בשנים האחרונות הסדר בתשליך הוא כ״בסרט נע״ (ליין). הכניסה לסוכה (בה נערך ה״תשליך״) היא דרך המדרגות החיצוניות (הקרובות לספרי׳) כשהחצר מסודרת עם גדרות. נא לא להתעכב על יד ברכת התשליך אלא לזמן מועט בלבד. היציאה היא ממדרגות הכניסה הראשית של בניין המשולשים.

״ביום ב׳ דר״ה לפנות ערב נוהג כ״ק אדמו״ר שליט״א ליטול ידיו לסעודה, בה אומר מאמר דא״ח. ברהמ״ז, ערבית, הבדלה, חלוקת כוס של ברכה״ (ספר המנהגים)

זמן מה לפני השקיעה יורד הרבי מלך המשיח שליט״א להתוועדות ראש השנה. מומלץ מאד ליטול ידיים מבעוד מועד, כמו גם לשמור כמה בקבוקי מים לשעת הצורך ולעמוד הכן במקום בו ניתן לראות ולשמוע ככל האפשר את כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א.

בהתוועדויות החג (שלא כבכל ש״ק) נוטל הרבי מלך המשיח שליט״א את ידיו לסעודה, וכן כל הציבור נוהג כך (כהוראת הרבי שליט״א מלך המשיח בכו״כ התוועדויות של מוצאי יו״ט).

בהתוועדות זו נוהג כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א להורות על שירת ניגוני רבותינו נשיאינו לדורותיהם, החל מהבעש״ט.

את הניגונים מנגנים במהירות, ולאחריהם אומר הרבי שליט״א מלך המשיח שיחות קודש, כרגיל בהתוועדויות. בזמן השיחות, כפשוט, יש לשמור על השקט. בין השיחות מנגנים ניגונים וכו׳, כרגיל.

התוועדות זו נמשכת בדרך כלל משך זמן אחרי צאת החג. עם זאת, על פי פסק דין הרבנים אין לצלם תמונות או וידיאו עד אחרי שמו״ע (ואמירת ״אתה חוננתנו״) של מעריב.

בסיום ההתוועדות מברך הרבי שליט״א מלך המשיח ברכת המזון. לאחר מכן פונה הרבי שליט״א מלך המשיח לצד בימת ההתוועדויות לתפילת מעריב. אח״כ מבדיל הרבי שליט״א מלך המשיח על הכוס ומתחיל בחלוקת ״כוס של ברכה״.

בעת החלוקה הרבי שליט״א מלך המשיח עומד במקומו שישב בהתוועדות, והתור בא ממול כשפניו למזרח, התור מתחיל מהכניסה הסמוכה לחניה וממשיך דרך ספריית הנגלה החדשה ומשם ממשיך על השולחנות שלצד בימת ההתוועדויות עד למול פני כ״ק אדמו״ר מלך המשיח שליט״א.

יש להצטייד בכוס (חברי ה״ועד המסדר״ יחלקו כוסות לעומדים בתור), ובהגיעך אל מול פני הקודש – להושיטה כראוי.

במשך כל החלוקה עומד הקהל מסביב ושר. פעמים רבות, בהפסקות הקצרות למילוי הכוס, מעודד הרבי שליט״א מלך המשיח בידו הקדושה, וזהו מעמד שמח במיוחד.

בית משיח 770: מעריב אחרון של 'שנת הקהל' ה'תשפ"ג

770: מאות חסידים במעמד "יחידות כללית"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...