• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

משמיע להם לישראל: לקט מענות ממלך המשיח אודות הביטחון בארץ ישראל

מפחד לתקווה וביטחון, מבלבול ובהלה לגאולה שלימה. לפני 33 שנה כהיום, דברי הרבי שליט"א מלך המשיח נוסכים תקווה וביטחון בעם ישראל. ומבהירים כי לכל המאורעות יש סיבה אחת: הגאולה האמיתית והשלימה • לקט מיוחד ממענות הקודש
משמיע להם לישראל: לקט מענות ממלך המשיח אודות הביטחון בארץ ישראל
הרבי שליט"א מלך המשיח
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אין אלו ימים קשים.

אז - הימים ימי מלחמת המפרץ, היום - הימים ימי מלחמת חרבות ברזל.

אז - הרבי שליט"א מלך המשיח מחזק ומעודד את רוחו של עם ישראל, ומבהיר ומסביר כי ליהודים השוהים בארץ כזו אשר "עיני ה' אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה" אין מה לפחד כלל וכלל. זהו המקום הבטוח ביותר בעולם. היום - ממשיך הרבי שליט"א מלך המשיח לעודד ולחזק את רוח העם, ודברי נבואותיו הנצחיים ממשיכים לנסוך עידוד ועוז בלבבות העם היושב בציון, וחוזקם תקף היום יותר מתמיד.

מילותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח "אין אלו ימים קשים", מהדהדות כעת בעוצמה רבה מתמיד. הבשורה והנבואה של מנהיג ונביא הדור, מתנוססת כעת כקרן אור באפילת חרדת המלחמה. בנבואותיו מבשר הרבי שליט"א מלך המשיח כי רק טוב יהיה לעם ישראל, והעם הנבחר הנמצא בארץ המובטחת - שם הוא מקומו השמור ביותר.

מדרש נעלם ומופלא שפורסם באותה תקופה, מגלה את הסיבה האמיתית למאורעות מבלבלי עולם אלו: המדרש בילקוט שמעוני אומר כי מורא ואנדרלמוסיה שיתפשטו בין אומות העולם - הם סימן טוב לישראל. זהו הסימן שהגאולה מתקרבת, ובעת כזו אומר הקב"ה לעם ישראל "בני אל תתייראו, הגיע זמן גאולתכם"!

גם כעת, כיהודים מאמינים וכבני הדור השביעי אותו מנהיג רועה הדור ונביאו הרבי שליט"א מלך המשיח, יודעים אנו כי רוחות המלחמה הן בעצם רוחות גאולה, ומכאן והלאה, לאחר המראות הקשים והפיגועים המזעזעים - יכול לצמוח רק טוב אחד לעם ישראל: הגאולה האמיתית והשלימה. ובקרוב ממש.

בסקירה קצרה זו, לוקטו מספר מענות והתבטאויות של הרבי שליט"א מלך המשיח במהלך ׳חלוקות הדולרים׳ בימי מלחמת המפרץ, שכעת תוקפם וחוזקם ניכר יותר מתמיד. ואם קרבה הגאולה אז, היום על אחת כמה וכמה.

***

אין על מה להבהל כלל וכלל

מענה מכ"ה מנחם-אב תש"נ לרב יהוסף רלב"ג שכתב על-דבר המצב הבטחוני בארץ הקודש: ישאל תינוק בן חמש למקרא ע"ד מש"נ [על-דבר מה שנאמר] מפורש ע"ד [על-דרך] הפשט תמיד עיני ה"א [ה' אלוקיך] בה גו'.

מענה מטבת תנש"א לשליח הרב יוסף העכט שכתב בקשר למצב הבטחוני בעירו אילת: אין על מה להבהל כלל וכלל.

מענה מטבת תנש"א לאחד שכתב שמפחד לנסוע במטוס לארץ הקודש: אין מה לפחד, אזכיר עה"צ [על-הציון].

מענה מכ"ט טבת תנש"א (תוכן): "אין מה לפחד כלל, וא"א [ואי-אפשר] שיקרה משהו כי הרי זה פסוק מפורש בתורה: ארץ אשר . . עיני ה' אלוקיך בה תמיד מרשית השנה ועד אחרית שנה".

להוסיף בקיום תורה ומצוות

מענה משלהי טבת תנש"א לר' יצחק שפרינגר ששאל האם כדאי לערוך תעמולה על-ידי ארגון קבוצה מאנ"ש שתסע לארץ הקודש לעודד את התושבים שם: לעשות תעמולה ככתוב בתורה דבנ"י [דבני-ישראל] דכאן, דעירו - והוא בראשם יוסיפו בתומ"צ [=בתורה-ומצוות] בפשטות, ות"ח [=ותשואות חן] כשיודיעני כמה הוסיפו בפו"מ [=בפועל ממש]. אזכיר עה"צ [=על-הציון].

יהיו ניסים ונפלאות

מענה מכ"ד טבת תנש"א. הרבי שליט"א מלך המשיח התבטא: ״אין מה לדאוג ובקרוב יראו את ה"נפלאות-אראנו" ולמסור זאת גם לתושבי ארץ הקודש״.

תוכן מענה מתחילת שבט תנש"א לאשה מארץ הקודש ששאלה האם היא יכולה לנסוע ללונדון "יכולה היא לנסוע, אך היא תפסיד את הנפלאות...".

בחלוקת הדולרים של ז' מנחם אב תש"נ עבר הרב שמחה אשלג וביקש: שלא יהיה רע בארץ ישראל, אלא רק טוב. ענה לו הרבי שליט"א מלך המשיח: "רע בארץ ישראל לא יכול להיות! הארץ עצמה דוחה את הרע החוצה!".

1״רע בארץ ישראל לא יכול להיות!״. לרב שמחה אשלג (ז׳ מנחם-אב תש״נ)

להוסיף בשמחה ובטחון

מענה משבט תנש"א לזמרת רות נבון שהודיעה לפני כן שהיא מבטלת את השתתפותה בכנס נשי ובנות חב"ד מכיון שהיא דואגת לבני משפחתה ואינה מסוגלת לשיר ומעדיפה לשבת בבית ולומר תהלים, ענה הרבי שליט"א מלך המשיח (תוכן): הדרך שבה את יכולה לסייע למצב באה"ק [בארץ-הקודש] היא לא ע"י [על-ידי] הישארות בבית אלא ע"י הליכה לכנס והגברת השמחה בו. מכיון ש"שמחה פורצת גדר", אזי השמחה של יהודים נוספים תביא ישועה לבנ"י [לבני-ישראל]. הדרך שבה את יכולה לסייע היא ע"י הליכה לכנס והבאת שמחה לשם ע"י השירה.

מענה משבט תנש"א בקשר לחתונה אותה רצו לדחות בגלל המצב הבטחוני בארץ הקודש: כפשוט - לעשות שמחת הנישואין במועדה. אזעה"צ [אזכיר על-הציון].

בז' שבט תנש"א בערב מסר הרבי שליט"א מלך המשיח למזכירו בקשר למצב הבטחוני בארץ הקודש ש"יש להתחזק בבטחון בה' ולהמשיך בחיים הרגילים ע"פ [על-פי] הכתוב "ארץ אשר תמיד עיני ה' אלקיך בה וגו".

מענה מי"ד שבט תנש"א לרב מרדכי נגארי, רב העיר מעלה אדומים באה"ק, שכתב שבנו הגיע לגיל מצוות   והוא עומד לערוך עבורו חגיגת בר מצווה בצהרי היום, מחשש מהטילים, ומבקש את ברכתו הקדושה שלא יפלו טילים בזמן האירוע: כמפורש בתוה"ק [בתורה הקדושה]: ארץ אשר עיני ה"א [ה' אלוקיך] בה מראשית השנה ועד אחרית שנה. אזכיר עה"צ [על-הציון].

מענה משבט תנש"א לילד קטן מכפר חב"ד, שכתב שמפחד בגלל התקפת הטילים שאירעה בשבת קודש והרעש שהי' מזה, וביקש ברכה, ובין השאר שאל "האם עלי לפחד?": לא לפחד, בדיקת התפילין והמזוזות, אזכיר עה"צ [על-הציון].

אין אלו ימים קשים!

במהלך חלוקת הדולרים של יום ראשון כ"ח מנחם אב תנש"א הגיע אל הרבי שליט"א מלך המשיח שר המשטרה דאז מר רוני מילוא, ולאחר שהתברך מפי הקודש ב"ברכה והצלחה" פנה ואמר: "ברכתו של הרב חשובה לנו, במיוחד בימים קשים אלו". עוד בטרם המשיך בדבריו, הגיב הרבי שליט"א מלך המשיח מיידית: "אין זה ימים קשים! אלו ימים של ערב ראש חודש אלול, ועל חודש אלול אומר רבינו הזקן בעל התניא, שאז המלך, מלך מלכי המלכים, נמצא בשדה. זאת אומרת שהוא קרוב לכל אחד ואחת מבני-ישראל בכלל, ולאלה הנמצאים בארץ הקודש במיוחד. וכבר אמרתי שכתוב מפורש שארץ ישראל 'עיני ה' אלקיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה".

4״אין אלו ימים קשים״. לשר המשטרה מר רוני מילוא (כ"ח מנחם-אב תש"נ)

המקום הכי בטוח - כיון שמקום המקדש שם

במהלך חלוקת הדולרים ביום ראשון כ' טבת תנש"א עבר מר רפי פרבר נציג משרד התיירות הישראלי בארצות הברית, וטען אשר תיירים מפסיקים לנסוע לארץ ישראל. ענה לו הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני מפרסם בכל האפשרויות שצריך לנסוע, ואדרבה, זהו המקום הכי בטוח. כיון שהר הבית שם, ומקום המקדש שם, והעיקר - ששם נמצאים שני מיליון או שלשה מיליון - כן ירבו - של בני ישראל".

3"המקום הכי בטוח״. למר רפי פרבר (כ׳ טבת תנש״א)

לאשה שהצטרפה לקבוצה הנוסעת לארץ הקודש הורה הרבי שליט"א מלך המשיח: "עליכן לפרסם שאתן נוסעות לארץ ישראל, כי ישנם יהודים המפחדים ומפחידים אחרים אודות ארץ ישראל - אודות הנסיעה לשם. לפרסם שנוסעים ואין ממה לחשוש, זהו המקום הכי בטוח, כיון שזהו המקום של בית המקדש. שיהיו בשורות טובות, הצלחה רבה". לאשה נוספת שנסעה לארץ הורה הרבי שליט"א מלך המשיח - "אל תחששי בקשר למצב שם״. האשה הודתה שהיא חוששת מעט, ונענתה בחיוך רחב: "גם המעט הוא יותר מדי"...

2״עליכן לפרסם שאתן נוסעות לארץ ישראל״ (כ׳ טבת תנש״א)

מענה מכ"ג טבת תנש"א על השאלה האם יש שינוי בעמדתו הק' של הרבי שליט״א מלך המשיח (בקשר למצב הבטחוני באה"ק) לאחר כשלון הדיונים בז'נבה הואיל הרבי שליט״א מלך המשיח לענות (בע"פ): מה שאמרתי הוא מתוקף הענין ד"תמיד עיני ה' אלקיך בה..." ומצד הענין דמקום המקדש שנמצא שם, והרי בזה אין שום שינוי.

ממלחמה עולמית לנצחון מהיר: כיצד נבואות הרבי שליט"א מלך המשיח מנעו אסון במפרץ הפרסי

ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...