• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"א אדר א' התשפ"ד (01.03.2024) פרשת כי תישא

5 הערות על המצב: קודחים חור בספינה, ושואלים לאן נעלם הקב"ה?!

מעכשיו עוברים לניצחון, ועלינו להתבונן באור מחודש על כל המאורעות, כפי שמלמדנו הרבי שליט"א מלך המשיח. מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא מחבר ספרים "דעת תורה בעניני שלימות הארץ" ו"שלום שלום ואין שלום"
5 הערות על המצב: קודחים חור בספינה, ושואלים לאן נעלם הקב"ה?!
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

1

יש הטוענים, ובצדק, "למה עשה ה' ככה"? איך הצליחו הרשעים הארורים הללו לעשות דברים כל כך איומים מבלי שהקב"ה עצר אותם, והרי "בנים אתם לה' אלוקיכם"?!

כמובן שאיש אינו יכול להסביר את דרכיו של הבורא, כי לא מחשבותיו כמחשבותינו, כמו שאיש לא יכול להסביר מה שקרה באירופה לפני 85 שנה, או את חורבן בית ראשון ושני (וראה אג"ק חלק כד ע' שס–סא, וש"נ). הרבי מלך המשיח שליט״א אומר יותר מכך: הקב"ה לא זקוק לנו שנבאר ונצדיק את דרכיו, וגם אינו מבקש זאת מאיתנו.

עם זאת, הצעקה "למה עשה ה' ככה" צריכה להמשיך ולהישמע כאן למטה ובשמים מעל.

ביחד עם הצעקה הזו, צריך לדעת, כי על אף הסתר הפנים שהיה, מעתה אנו עוברים לשלב של ניצחון במלחמות ה', ומילוי הבטחת הקב"ה באופן גלוי.

מזה גופא שגם בחושך הכפול והמכופל של מה שעבר על עם ישראל בימים האחרונים, אף על פי כן ראו נסים גדולים למעלה מדרך הטבע לגמרי (שעוד ידובר ויסופר עליהם כשוך הקרבות); הרי מזה מוכח, שהכל בא מלמעלה, הן לטוב והן למוטב. אותו ריבונו של עולם שנתן לנו את המכות האיומות, הוא עצמו מראה לנו פנים שוחקות, ומתוך החושך הנורא זורח אור מאיר ומרפא.

דוגמא קטנה (מיוסד על דברי הרבי מלך המשיח שליט״א בזמן מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים): איך יתכן על פי טבע, שבתוך כמה שעות הצבא התארגן במהירות שיא. מהפתעה של חורבן טוטאלי עם 1400 קרבנות, וחדירה של מאות מחבלים חמושים שהסתננו לישובים רבים, עם מטר של אלפי טילים שנחתו על ישובי ישראל, מצב של בלבול עצום ונורא - ובמקום להישבר ולהרים ידיים בכניעה, החלו היהודים להיקהל ולעמוד על נפשם, להשיב מלחמה שערה, ובתוך שעות ספורות לעבור למצב של התקפה נגד האויב האכזר.

ועוד נס גלוי: בתוך כמה שעות התגייסו מאות אלפי חיילי מילואים, חלקם אפילו לא קיבל צו 8, ואלפים שהיו בחו"ל ובאו מעצמם, ובלשון הרבי מלך המשיח שליט״א: "ברגע ששמעו שיהודים נמצאים בסכנה", והתייצבו כאחד להגן על תושבי ישראל במסירות נפש ממש, למרות שידעו על התופת שמחכה להם בעת ניקוי הישובים הנקראים 'עוטף עזה' ממחבלים.

ומי הם אותם חיילים שנכנסו שכם אחד למערכה? הלא הם אותם תושבי ישראל שרק לפני כמה ימים הפגינו בחוצות, ורבים מהם הצהירו שלא יבואו למילואים, ואחר כך נגררו להילחם בכל הקדוש לישראל, כידוע. ופתאום רואים אותם נהפכים בתשובה שלימה ומגלים את נקודת היהדות, ומבקשים בעצמם להניח תפילין, ומתחבקים עם חבריהם השונים בתפיסתם ובדעותיהם מתוך אהבת ישראל שאין כמוה.

נסים אלו מוכיחים מעל כל ספק, שהקב"ה מנהיג את כל המהלכים. וכנ"ל, שלאחר שקיבלנו סטירת לחי מצלצלת, הרי מכאן ואילך הכל יהיה לטובה ולברכה.

2

לפני 50 שנה, אחרי התחלת מלחמת יום הכיפורים, אמר הרבי מלך המשיח שליט״א, שהעובדה שהמלחמה החלה ביום הכיפורים דוקא, הרי זהו מפני אהבתו של הקב"ה לעם ישראל, שכולם נמצאים במצב של תשובה, לאחר התקיעות בראש השנה וההתעוררות של עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, לכן בודאי מעתה והלאה ייצאו מהמצב הקשה (שהיה אז) כשידם על העליונה.

במאמר ד"ה "להבין ענין שמחת תורה" (תשל"ח), משווה הרבי מלך המשיח שליט״א את יום הכיפורים ליום שמחת תורה - שניהם בבחינת 'אחת בשנה' 'אנא ומלכא בלחודוהי', כשעם ישראל נמצאים במצב הכי נעלה לאחר קיום המצוות של חג הסוכות ולאחר הריקודים של ליל שמיני עצרת. ולכן, העובדה שהמלחמה התחילה ביום זכאי של אחדות עַם ישראל עִם הקב"ה, זה בלבד מעורר זכות עליהם ומלמד שהכל היה לטובה, ומעתה והלאה אך טוב וחסד ירדפונו וישיגונו כל הימים. ולענ"ד צריך לקרוא למלחמה זו בשם 'מלחמת שמחת תורה', כדי לעורר את הלימוד זכות הנ"ל.

3

בימים שלפני מלחמת ששת הימים, היתה הממשלה מורכבת מח"כים שמאלנים, וכשהרגישו את גודל השעה, צירפו לממשלה את מר מנחם בגין, ונעשה איחוד כל הכוחות.

באותם ימים כתב הרבי מלך המשיח שליט״א מכתב בענין זה, וקישר זאת עם הפסוק "ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי", שעם ישראל התאחד כדי להציל יהודים באופן של 'ויחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד'.

זהו מה שקרה כאן, כאשר מבחינה פוליטית התאחדו כל הכוחות, מה שמשפיע על העם כלו. ועוד יותר, שהאחדות של העם כולו השפיעה על חברי הממשלה שתהיה אחדות בין כולם (וראה באג"ק חלק כד ע' שעא–ב, ובשיחת פ' בהעלותך תשכ"ז).

4

כולם שואלים, איך יתכן שהצבא הכי חזק ומשוכלל במזרח התיכון, נתפס בהפתעה כזו.

כמובן שאחרי תום הקרבות יעשו חקירות ודרישות, אבל החשש הוא ששוב יסיטו את הויכוח לענינים צדדיים, ולא יעמדו על האמת הפשוטה.

מזה 60 שנה שהרבי מלך המשיח שליט״א עומד בשער בת רבים ומוכיח שהמדינה מאבדת עצמה לדעת, בכך שראשיה לא מסיימים את המלחמות, ותמיד משאירים את הסרטן כשהוא חי וגדל. כיוון שכך, כבר באותו הרגע מתחילה המערכה הבאה.

הרבי מלך המשיח שליט״א מוסיף וזועק מקירות לבו הטהור, שאם ימשיכו בדרך זו, לגדל ולחזק את האויב המר, הרי בבוא היום הוא ישתלט עלינו ר"ל היה לא תהיה. כמה פעמים אמר הרבי, שבגלל הדרך הדיפלומטית, נמצאים מיליוני יהודים בסכנת נפשות.

אם כן, מה הפלא שאויב מר זה, אותו גידלנו בעצמנו, הצליח להפתיע אותנו.

כאשר מישהו רוצה לאבד עצמו לדעת רח"ל, מזהירים ומתחננים לפניו שלא ינקוב חור בספינה. ואם הוא עושה כך, הרי לא שייך להקשות לאחר מכן למה הקב"ה לא עשה נס שכולם יישארו בחיים, שכן העולם מתנהג בדרך הטבע. מובן שכל מה שקרה לאדם שהטביע את הספינה, אינו בתור עונש, אלא תוצאה ישירה מהתנהגותו ומהשיגעון שלו.

כאן זה הרבה יותר מכך: לפני כ–18 שנה, עמדו והתחננו לפני ראש הממשלה דאז אריאל שרון ושאר חברי הממשלה, וחברי הכנסת, ולפני החיילים בצבא הגירוש, הזהירו אותם שלא יעזו לגרש את המתיישבים מגוש קטיף, ואם יעשו כך, הרי לא רק שהם מאבדים את עצמם לדעת, אלא שהם מסכנים מיליוני יהודים בארץ ישראל. וכביטוי הידוע שהרבי מלך המשיח שליט״א ציטט שוב ושוב ש"פותחים את כל הארץ לפניהם" (לפני המחבלים - ראה פירש"י בעירובין מה, א).

אבל כל התחנונים נפלו על אוזניים ערלות. מי שהעז למחות ולהפגין מולם, נכנס מיד למעצר, כולל ילדים בגיל 14–15 שישבו במאסר על שניסו להפגין בצומת. אריאל שרון ושותפיו (שחלקם נמצאים עד היום בהנהגה) התעקשו בטירוף הדעת, ועוד קיבלו עידוד מתושבי "עוטף עזה" שעשו הפגנות בעד הגירוש. בעקבות כך גורשו מאות משפחות, אנשים נשים וטף מבתיהם, והרסו את חייהם, כידוע ומפורסם.

אך עוד יותר חמור מכך, שמסרו לחמאס בידיים את העיר עזה לשליטה מדינית וצבאית. זמן לא רב לאחר מכן, התחילו לשלוח טילים מתוך בסיסים שהקימו בבניינים של בתי הכנסת ותלמודי התורה המפוארים של גוש קטיף לשעבר.

לא יאומן כי יסופר, כאשר במשך כמה שנים ועד לאחרונה ממש, עודדה ממשלת ישראל את מדינת קטאר להעביר למחבלים בכל חודש עם "שליח מיוחד" מזוודה עם עשרות מיליוני דולרים במזומן, כדי שהמחבלים ימח שמם יוכלו להפעיל את בתי החרושת ליצור הטילים ושאר אמצעי המשחית, וזאת אף על פי שהממשלה עצמה אומרת בגלוי, שהכסף הזה הוא עבור מימון הטרור.

ולאחר כל זאת עומדים ראש הממשלה וחברי ממשלתו, ונדהמים מהאכזריות של מחבלי החמאס. הרי אתם בעצמכם מימנתם את הקעמפים של הטרור בהם מחנכים את ילדי המחבלים כבר מגיל קטן להרוג ולרצוח יהודים לבלי רחם. ומה יעשה הברדלס ולא יטרוף?!

והנה עכשיו מסכנים חיילי ישראל את חייהם כדי להרוס את המנהרות שבנו המחבלים מתחת לרצועת עזה. אבל מי נתן למחבלים חשמל, ומי סיפק להם מלט וברזל למנהרות אלה אם לא ממשלת ישראל, שידעה בדיוק מהי מטרת הבניה.

בטח יהיו שיזעקו מיד "אסור לדבר כך בעת הזאת" וכו', אבל אם מתעלמים מכך, הרי זה גופא גורם להמשך פתיחת כל הארץ לפני המחבלים. וכפי שכבר נשמעים עתה קולות, שאין צורך להשמיד את המחבלים לגמרי אלא רק לבטל את כוחם והנהגתם בעזה; ארגוני שמאל מוציאים הודעות שיש למסור את עזה להנהגת המחבל אבו–מאזן רח"ל. הם רק שוכחים שאם שומרים את הנחש חי בתוך הבקבוק ונותנים לו כל בוקר 'פת שחרית', הרי לבסוף הוא שובר את הבקבוק והורג את זה שמאכיל אותו.

לאחר שהקב"ה שב ומזהיר אותנו על ידי עבדיו הנביאים - למרבה הצער אנו המשכנו להתנהג בצורה שהזמינה בדרך הטבע את האויב האכזר.

הקב"ה רוצה לזעזע אותנו, שנפסיק באופן טוטאלי את הדרך המופקרת הזו.

וחשוב להבהיר שוב ושוב, אין הכוונה לומר שההשמדות הנוראות באו בתור עונש על ה'התנתקות', כי אף אחד אינו יכול לטעון שדוקא לו מובנים חשבונות שמים. אלא שזוהי תוצאה טבעית ישירה של ההפקרות המדינית והבטחונית, לה אחראים כל חברי הממשלה.

5

אינני יכול לסיים מאמר זה, לפני שאזכיר נקודה נוספת שיש להתבונן בה.

במלחמה זו אומרים לנו כל יום שחיל האויר השמיד מטרות של יצור טילים, ומודיעין, וקעמפים בהם מכשירים את המחבלים. ואני שואל שאלה פשוטה: אם יש לכם 'בנק מטרות' כל כך מדויק, למה חיכיתם עד היום ולא השמדתם את אלפי המטרות הללו קודם לכן?!

נקווה כי מעתה ואילך לא תהיה עוד הנהגה כה מופקרת. נקווה כי מעכשיו, הצבא ינהג ביד קשה לא רק נגד מחבלי עזה, אלא יעשה דין שווה גם למחבלים ביהודה שומרון ובנימין.

ועוד והוא העיקר, שלאור הדברים האמורים, הרי בתור 'תשובת המשקל', יש לקבל החלטה מעשית, לגשת מיד, עוד לפני סיום המלחמה, לבניה מחדש של כל יישובי גוש קטיף ויישובי עוטף עזה. רק תשובה מאהבה כזו הופכת את הזדונות לזכויות בטוב הנראה והנגלה.

מתסכול לגאולה / רחל שאבי

לתת לרבי את המילה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...