• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

כמה מעלות טובות לעצרת עלינו / י. בן אהרון

מאמר דעה, הקורא להמונים לעזוב את עיסוקיהם, ולהשתתף בעצרת גאולה ומשיח, ביום ראשון ראש חודש תמוז, באמפי תיאטרון בבת ים - לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח • כל הסיבות מדוע חסיד צריך להגיע לעצרת גאולה ומשיח!
כמה מעלות טובות לעצרת עלינו / י. בן אהרון
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אילו - להביע את דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בעניני ביטחון ושלמות הארץ - דיינו

אילו - לפרסם את הניסים והנפלאות1 - דיינו

אילו - לצאת בריקוד על הניסים הגלויים2 - דיינו

אילו  - להתאסף כמה עשיריות מישראל להרעיש אודות ביאת המשיח3 - דיינו

אילו - להכריז לעין כל שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים4 - דיינו

אילו - להתחזק בעצמנו באמונה, התשוקה והציפיה5 - דיינו

אילו - לפגוש חברים פעילים ולהתחזק יחד בפעילות משיח6 - דיינו

אילו - להצטייד באביזרי הפצה ביריד גאולה ומשיח ענק7 - דיינו

אילו - לריקודים סוערים לכבוד המשיח והגאולה8 - דיינו

על אחת כמה וכמה חובה כפולה ומכופלת לעצרת עלינו

לבוא

להביע את דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח בעניני ביטחון ושלמות הארץ!

לפרסם את הניסים והנפלאות!

לצאת בריקוד על הניסים הגלויים!

להתאסף כמה עשיריות מישראל – להרעיש אודות ביאת המשיח!

להכריז לעין כל שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים!

להתחזק בעצמנו באמונה, התשוקה והציפיה!

לפגוש חברים פעילים ולהתחזק יחד בפעילות משיח!

להצטייד באביזרי הפצה ביריד גאולה ומשיח ענק!

לרקוד ולשמוח לכבוד המשיח והגאולה!

לקבל יחד ברוב עם את מלכותו בהכרזת הקודש 'יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד'!

וללכת יחד לבית הבחירה הבנוי והמשוכלל והמורחב!

_______

1 (וישב נ"ב).

2 (כ"ו ניסן נ"א).

3 (כ"ח ניסן נ"א).

4 (ויגש מ"ז).

5 (מקץ חנוכה נ"ב).

6 (חיי שרה נ"ב).

7 (מדבקות "לאלתר לגאולה" עד למענות משנות הנפלאות על אביזרי פרסום משיח).

8 ('בית חיינו' גליון 94, גליון (129).

מפגן האמונה הטהורה / מ. קהאן

רשמי גאולה - מעצרת הגאולה | ויהי בשלושים שנה…

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...