• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

לוח(ו)ת הברית – נס מופלא ומחודש

כיצד יתכן שקיבלנו מהקב"ה לוחות שהינן שוות בגודלן, מרובעות, ובאחת מופיעות הרבה יותר מילים מאשר השניה? מה המסר שניתן ללמוד מכך, ואיזה נס מופלא נוסף שלא שמים לב אילו התרחש עם הלוחות. טור אקטואלי לימים אלו
לוח(ו)ת הברית – נס מופלא ומחודש
לוחות הברית שהוגהו על ידי הרבי שליט״א מלך המשיח לשער הירחון שיחות לנוער
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

נס מפורסם הוא: שאותיות ם ס שבלוחות, בנס היו עומדין.

דכיון שהלוחות "מזה ומזה הם כתובים" האותיות היו חקוקות בלוחות מצד אל צד, מתבקש היה שאמצע האותיות דמ"ם סופית וסמ"ך יפלו מן הלוחות ולא יהיה ניכר אות ם-ס אלא רק ריבוע חלול ועיגול חלול.

ואעפ"כ "בנס היו עומדין".

זה נס מוכר ומפורסם, בלתי נתפס בהיגיון. זהו נס הנוגד את חוקי הטבע.

כעת נעבור לנס חדש ומחודש, פלא מופלא.

שתי לוחות קיבלנו, עליהן עשרת הדברות.

הלוח הימנית עליה נכתבו חמש דברות ראשונות "אנכי ה' אלקיך . . " "לא יהיה לך אלקים אחרים . . " "לא תשא . . " "זכור את יום השבת לקדשו . . " "כבד את אביך . . ".

הלוח השמאלית עליה נכתבו חמש דברות אחרונות "לא תרצח" "לא תנאף" "לא תגנב" "לא תענה . . " "לא תחמוד . . ".

באופן כללי נחלקות הלוחות לשני סוגי מצוות:

מצוות שבין אדם למקום – נמצאות על הלוח הימנית (מצות כיבוד הורים נמצאת אף היא בלוח הימני – מצוות שבין אדם למקום – היות ומצות כיבוד הורים נובעת לא (רק) מתוך מוסריות והכרת הטוב של הילד לאביו, אלא בעיקר מצד השותפות של ההורים עם הקב"ה בהולדת ילדים. ויש להאריך בזה ואכ"מ).

מצוות שבין אדם לחבירו – נמצאות על הלוח השמאלית.

עכשיו נתבונן ונראה שחמש הדברות הראשונות הם הרבה יותר ארוכות (הרבה מילים) מחמש דברות אחרונות (בהערכה גסה – לפי מספר השורות בחומש – יש בלוח הימני לפחות פי חמש אותיות/מילים מהלוח השמאלי).

לפי זה ההיגיון אומר לכאורה, שיותר מחצי לוח שמאלי היה ריק.

אך קשה לקבל הנחה זו, שהרי לא מצינו כדבר הזה בשום מקום. וכי למה שיהיה חצי לוח ריק? זה נוגד את הכלל שהקב"ה מקפיד לנצל כל שטח קיים במילואו לעבודת ה' (כפי שמתברר הרבי מלך המשיח לגבי הלוחות שהיו מרובעות וכך מילאו את כל חלל ארון הברית, בשונה מהטעות הנפוצה שהיו עגולות וכך נשאר חלל ריק בתוך הארון. ואכמ"ל).

מאן דהו הציע רעיון, שהאותיות בלוח השמאלי היו גדולות וכך הן מלאו את כל הלוח.

זו הצעה מפתה, ובפרט שאפשר להעלות ממנה מסר נהדר: מצוות שבין אדם לחבירו צריך לחזקן ולהדגיש אותן בכתב גדול.

אך זהו שלא.

השבת זכיתי ללמוד שיחה של הרבי מלך המשיח שליט"א (כט עקב א) ושם לומד הרבי ברש"י (ט.ט-יא) "לוחת – לוחת כתיב ששתיהן שוות".

וממוצא הדברים מדגיש הרבי שגודל האותיות, והריוח בין האותיות והריוח בין המילים הכל היה שווה.

ומכאן יוצא נס אלוקי, שלמרות שהיו הרבה פחות מילים בלוח השמאלי, הוא היה מלא. וזה תמוה ביותר!!!

ומכאן יוצא המסר לכיוון השני:

מצוות שבין אדם לחבירו אף הן אלוקיות, לא יותר ממצוות שבין אדם למקום, ולא פחות. וכמאמר: "לא תהא יושב ושוקל במצוותיה של תורה", אל תאמר זה חשוב מזה וזה יותר מודגש מזה. לא ולא. הכל אלוקי "כנתינתן מסיני".

לחידודא:

לוח ימין – בין אדם למקום.

לוח שמאל בין אדם לחבירו.

ושניהם יחדו אלוקיות הן, אנו מקיימים אותם אך ורק מצד שה' קבע בתורתו.

אם נתרגם זאת לימין ושמאל שבפוליטיקה הישראלית.

הימין מדגיש יותר את מסורת ותורת ישראל (בין אדם למקום), השמאל מנסה לשוות לעצמו פרצוף של נאורות והומאניות (בין אדם לחבירו).

זאת צריך לזכור: זה בלי זה (ימין בלי שמאל) הרי זה בחינת לוחות שבורים. אין להתנהגות אנושית אחיזה וקיום לאורך זמן בלי מצוות שבין אדם למקום (אפשר לראות זאת נכוחה: מה נשאר מכל ערכי ההומאניות השמאלנית? כלום ושום דבר. רק צביעות וצביעות, ביריונות ואלימות), ואין להתנהגות אלוקית אחיזה וקיום לאורך זמן בלי מצוות שבין אדם לחבירו (חרדי שמדלג על מצוות שבין אדם לחבירו, מגלה בכך שהמצוות בין אדם למקום שמקיים, הוא לא מקיימן מתוך עבודת ה' אלא מתוך נערווין).

"ותן לחכם ויחכם עוד".

הרבי שליט״א מלך המשיח לוחם מלחמות ה'

השמאל המשיחי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...