• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א ניסן התשפ"ד (19.04.2024) פרשת מצורע

התמימות והפשטות - הכח המניע

שרשרת האירועים לאחרונה, הביאה להתעוררות סביב האמונה הפשוטה בחייו הנצחיים של הרבי שליט"א מלך המשיח • הרב זמרוני ציק בנאומו בעצרת גאולה ומשיח, שנערכה בשנת תשס"ד דיבר על האמונה היוקדת והפשוטה שיש לאנ"ש ולתמימים בפרט • לקריאה ולצפיה
התמימות והפשטות - הכח המניע
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

מצוות פרה אדומה, המובאת בפרשת חוקת, היא מצווה שקשה לתפוס בשכל; ולכן מייחסת אותו התורה ל'חוקים'. ישנם מצוות שניתנות להבנה והשגה, ואלו הם ה'משפטים' וה'עדות', אבל ה'חוקים', "זאת חוקת התורה", הם עניין שלמעלה מטעם ודעת.

הפרה מכונה בתורה "פרה אדומה תמימה". איך ניתן לקלוט ולקבל את חוקי התורה? רק עם התמימות, הפשיטות, אפשר לקלוט ולקבל.

תמימות ופשטות, אלו התכונות המתגלות אצלנו, החסידים, והן אלו שמניעים את פעולותינו בהוראותיו ומבצעיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, עד ההתגלות המלאה והמושלמת.

לאורך כל הדרך

כשהרבי שליט"א מלך המשיח הכריז על מבצע 'ופרצת', חלק מהחסידים לא 'קלטו' על מה מדובר, אך חלק אחר הבינו את הדברים באותה תמימות ילדותית – הרבי ביקש לצאת החוצה, הוא ביקש לפרוץ את כל הגבולות!

גם כשהרבי שליט"א מלך המשיח ביקש לגשת ליהודי שאינו שומר תורה ומצוות, יוצא קיבוץ 'השומר הצעיר', ולהניח איתו תפילין – רק התמימות הזו היא שגרמה למימוש רצונו הקדוש.

אותה תמימות הובילה חסידים לפעול במסירות נפש, בכל מלחמות ישראל, במקומות שהיוו סכנות נפשות ממשית, כשעל שפתותיהם אותו משפט תמים-ילדותי: "הרי הרבי ביקש להגיע לכל חייל".

בחג החנוכה שאחרי מלחמת יום הכיפורים, הרבי ביקש לדאוג שכל חיילי צה"ל ידליקו נרות חנוכה. נסענו אז קבוצה של חסידים לפאיד, בתוך שטח מצרים.

החיילים אליהם הגענו הסתכלו עלינו בתדהמה, אבל אותנו עניין רק דבר אחד: איך אפשר להגיע לעוד חייל, להדליק איתו נרות ולתת לו סופגנייה ודמי חנוכה.

התמימות הזו היא שנתנה לנו את הכוחות לקיים את הוראותיו של הרבי שליט"א מלך המשיח, גם כאשר נראה היה שהם חוצים את גבול היכולת.

בזמן מלחמת המפרץ רק התמימות היא זו שנתנה לנו את הכוחות לא לקחת את מסכות האב"כ, ולהאמין בפשיטות ובתמימות חסידית-ילדותית בדברי הרבי שליט"א מלך המשיח כפשוטם, כי לא תהיה מלחמת גזים, וכדבריו כן היה: לא הייתה מלחמת גזים!

אותה התמימות היא שגורמת לנו לשמור כי לא ימסר אף שעל מארץ ישראל, מכיוון שזוהי מלחמתו האישית של הרבי שליט"א מלך המשיח. אותה תמימות מונעת מאיתנו לוותר על עקרונותינו, מונעת מאיתנו 'לעקם' את דברי הרב עד כדי לקיחת 'עגל' ולעשות ממנו 'טוב ליהודים', ואחר כך להסביר הסברים שונים.

השביל ששבר את התודעה

כשהרבי שליט"א מלך המשיח אומר שדורנו זוכה לחיים נצחיים, התמימות החסידית שלנו לא נותנת לנו ללמוד כל מיני 'פשט'לאך', לעקם את האצבע לימין ולשמאל במין פלפול חסר תוכן. התמימות הזאת גורמת לנו לקבל את הדברים כפשוטם: הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי כפשוטו ממש!

ומי עומד בראש המחנה? התמימים, חיילי בית דוד. בשנים האחרונות נוהגים התמימים ב 770- לפתוח 'שביל' בעת כניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לתפילה. ה'שביל' הזה הוריד מחסומים בתודעה ובהרגש הלב אצל רבים מאנ"ש, שפחדו עד עכשיו להודות בזה, אבל עכשיו הם מתחילים לקלוט שהעסק רציני: הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים, בגוף גשמי, כפשוטו ממש.

תנועת היד המפורסמת של הרבי שליט"א מלך המשיח, המסמלת 'קדימה!', מורה לכל אחד מאיתנו להיות שליח לכל סביבתו, ולהוביל אותם אל הגאולה האמיתית והשלימה.

כל אחד ואחד צריך להסביר לכל מכריו את דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח, ללמוד איתם ענייני גאולה ומשיח, כהוראתו הקדושה של הרבי שליט"א מלך המשיח, להרבות בצדקה, לבדוק תפילין ומזוזות, ואת שאר עשרת המבצעים. והעיקר – להחדיר לעם ישראל במוח, בגוף ובנפש שהגיע זמן הגאולה, והרבי שליט"א מלך המשיח עומד לגאול אותנו תיכף ומיד ממש, ולכן אנו מקבלים עלינו את מלכותו בהכרזת הקודש:

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

היום: הכנס הארצי לרגל יום הנשיאות י'-י"א שבט

כעת בשידור חוזר: סיום הרמב"ם המרכזי בבת ים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...