מלחמת המפרץ: נוסעים לארץ ישראל למרות הכל והניסים העצומים!

בשעה שהמלכויות התגרו זו בזו במשבר המפרץ והעמידו את שלום העולם בסכנה ויושביו חרדים ויראים, ניצב הרבי שליט״א מלך המשיח ומודיע ברוח קדשו כי הקב"ה יראה לנו ניסים ונפלאות! מדגיש שהמקום הבטוח ביותר הוא ארץ הקודש! • יש נביא בישראל! פרויקט מיוחד של 'אתר הגאולה', פרק 6

מלחמת של"ג: פחד שווא מאומות העולם!

הקדמת הרפואה למכה הייתה למעלה מחצי שנה קודם, עם המבצע "אות בספר תורה" - לכל יהודי בכלל ולחיילי צה"ל בפרט, על מנת ש"ימלט עמך כל הנמצא כתוב בספר", ובעיצומו של המצור על ביירות - נוספה משימה מסוכנת... • יש נביא בישראל! פרויקט מיוחד של 'אתר הגאולה', פרק 5

הכור האטומי - "תמוז בלהבות": אות בספר תורה של ילדי ישראל והניסים הגלויים

איך לא הבחינו האמריקאים במטוסים היוצאים? מדוע לא הועברה הודעת חוסיין לעיראקים? ועוד ועוד שאלות שהתשובה להם היא אחת: נס גלוי. עוד אחד מהניסים שחולל הרבי שליט״א מלך המשיח לאחר שחזה בנבואה את העומד לקרות והקדים רפואה למכה • יש נביא בישראל! פרויקט מיוחד של 'אתר הגאולה', פרק 4

שלימות הארץ ובטחון העם, המלחמה של הרבי שליט"א מלך המשיח

על הממשלות בישראל • מהלכי הממשלה בחברון • שלום עכשיו • על ההסכמים עם המחבלים • על משאל עם • על מזימות המחבלים בשנת תש"נ • על הדרך היחידה לשלום • על מלחמת ההתשה • על האינתיפדה • על האוטונמיה • על המתנחלים. ממלחמותיו של הרבי שליט״א מלך המשיח נביא הדור • יש נביא בישראל! פרויקט מיוחד של 'אתר הגאולה', פרק 3

מלחמת יום כיפור: כל הילדים מוספים בתורה ובמצוות וגם מה היה בדמשק?

האופוריה חגגה באותם ימים. הממשלה דאז התפארה בהפסקת אש ושקט בגבולות, המודיעין הודיע שבוע לפני פרוץ הקרבות על סבירות נמוכה למלחמה, ואילו הרבי שליט״א מלך המשיח, זה מספר חדשים, קורא לפעול עם ילדים בתורה, תפילה וצדקה כמ"ש: "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז להשבית אויב ומתנקם" • יש נביא בישראל! פרויקט מיוחד של 'אתר הגאולה', פרק 2

מלחמת ששת הימים: הניסים הגילויים ונבואת הניצחון של מלך המשיח

לפני מלחמת ששת הימים, היתה פאניקה גדולה בציבור. אנשים פחדו מהמלחמה שתפרוץ ומתוצאותיה. הרבי שליט״א מלך המשיח דיבר בבטחון על נצחון גדול ולא זו בלבד אלא התנבא ש"הכותל המערבי יהיה בקרוב בידינו" • יש נביא בישראל! פרויקט מיוחד של 'אתר הגאולה', פרק 1

פרוייקט מיוחד: יש נביא בישראל! - נבואותיו של מלך המשיח

לציון 32 שנים לשיחה הנפלאה שבת פרשת שופטים ז׳ אלול תנש״א בה אמר הרבי שליט״א מלך המשיח שצריכים לפרסם לכל אנשי הדור על נביא דורנו, אתר הגאולה מגיש פרוייקט מיוחד בו ייתפרסם מידי יום מאמר על הנבואות של הרבי שליט״א מלך המשיח בזמנים שונים • יש נביא בישראל!