• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אדר א' התשפ"ד (26.02.2024) פרשת כי תישא

דבר מלכות פרשת תרומה: שיעור מהרב זמרוני ציק

מידי שבוע לומדים את שיחת ה'דבר מלכות' של הרבי שליט"א מלך המשיח (מהשנים תנש"א-נ"ב) שיחות המדגישות עניני גאולה ומשיח והזמן בו אנו חיים - ימות המשיח. צפו בשיעורו של הרב זמרוני ציק, מייסד האגודה למען הגאולה האמיתית והשלימה, על השיחה לפרשת תרומה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

על מעלת וחשיבות לימוד שיחתו הדבר מלכות, ניתן ללמוד מדבריו של המשפיע הרב ח. לוי יצחק גינזבורג שכתב כך:

העניין שהזמן גרמא, הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו: למרות שהיסוד והעיקר של הכל היא האמונה – אבל לא די באמונה בלבד, ולא די בכל הדברים ה"מקיפים" המעוררים ומגלים את האמונה, עם כל החשיבות העצומה שיש לכך – צריך ללמוד את הדברים ולחיות אותם!

בזמן מיוחד זה בו אנו נמצאים, כאשר הרבי מלך המשיח שליט"א מדגיש ללא הרף כי "הדרך ישרה – הקלה והמהירה מבין כל דרכי התורה – להביא התגלות וביאת משיח צדקנו בפועל ממש" היא – "לימוד התורה בענייני מלך המשיח ובענייני הגאולה … ובפרט בתורתו (מאמרים ולקוטי שיחות) של נשיא דורנו".

וזאת "לא (רק) בתור "סגולה" למהר ולקרב ביאת המשיח והגאולה, אלא (גם ו)בעיקר כדי להתחיל "לחיות" בענייני משיח וגאולה, "לחיות עם הזמן" דימות המשיח, עי"ז שהשכל נעשה ממולא וחדור בהבנה והשגה בענייני משיח וגאולה שבתורה, ומהשכל מתפשט וחודר גם ברגש הלב, ועד להנהגה בפועל במחשבה דיבור ומעשה באופן המתאים לזמן מיוחד זה, שעומדים על סף הגאולה, ומראים באצבע ש"הנה זה (המלך המשיח) בא"!

ולכן, מדגיש הרבי שם, עוד לפני "היסח הדעת", העבודה שלמעלה מן הדעת המביאה את משיח, צריכה להיות לכל לראש מחשבה והתבוננות באופן של "דעת" בענייני משיח וגאולה. "ולכל לראש המחשבה וההתבוננות לידע ולהכיר שעומדים כבר בהכניסה לימות המשיח, "הנה זה בא", כיוון שכבר כלו כל הקיצין, וכבר עשו תשובה, וסיימו כל ענייני העבודה בשלימות."

כלומר, הרבי שליט"א מדגיש כאן, שלא די ללמוד רק ענייני משיח וגאולה המבארים כיצד תהי' ההנהגה בימות המשיח וכיוצא-בזה – אלא ההדגשה היא שהלימוד הוא כדי לידע ולהכיר את המצב בו אנו נמצאים עתה!

ודבר זה, הכרת המצב כפי שהוא עתה, אינו מבואר בשיחות מן השנים הקודמות. אלא אך ורק בשיחות מהשנים האחרונות, ובמיוחד בשנים תנש"א-תשנ"ב!

דבר מלכות ראה עם הרב אלעזר קעניג

פרשת השבוע קרח • השיעור השבועי בדבר מלכות עם הרב זמרוני ציק

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...