• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

הוידאו היומי / 120 שנה

צפו בקטע משיחת הרבי שליט"א מלך המשיח, בהתוועדות כ' חשון תשמ"א אז ציינו 120 שנה להולדת הרבי הרש"ב.
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אח"כ מודיעים לו, שידע לו: כיון שזהו יום הולדת של יהודי, שנולד 120 שנה קודם, נולד בעיירה קטנה מעבר לים,

- הוא יודע שהוא הי' אדם גדול, והי' נשיא, ונשמה כללית; הוא יודע את כל ענינים אלו - אבל הוא אינו יודע ואינו רואה היכן הוא הקשר עם "מעשיך" ו"דרכיך" שלו ביום ה' פ' חיי שרה תשמ"א, ב"ה מצאו בברוקלין!

אמת־אמנם, מפני הנימוס, מפני הכבוד, מפני כמה ענינים, הוא בא ויושב, אולם ביושבו - יושב כאן הבשר; היכן נמצאת מחשבתו - אין לדעת! הנה חושב הוא אודות העסק שהי' לו שלשום, הנה חושב הואא אודות העסק שהוא מקוה להצליח בו מחר בבוקר (ושהקב"ה יתן לו הצלחה רבה יותר). 

אולם תובעים ממנו, שבדקות אלו, או בשעות אלו, שהינך נמצא במקום קדוש, שבו נשיא דורנו למד והתפלל ובירך יהודים, וקיבל בקשות, והצטער בצערן של ישראל, והשתתף בשמחתן של ישראל, הנמצאים בכל קצוי תבל-

תפעל על עצמך, שכעת זהו "תורתו אומנתו"! כעת הינך חסיד של הרבי נשיא דורנו, שהוא ממלא-מקומו של בעל יום ההולדת, וכחסיד עליך לפעול על עצמך ביטול מציאותך!

הרבי שליט"א מלך המשיח במעמד 'מים שלנו'

לכתחילה אריבער

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...