• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

נס, כבר מההתחלה

נס זה (מציאת פך השמן) אינו נס גלוי, כי אפשר לומר שזה היה דבר טבעי שהיוונים לא ימצאו את פך השמן, כי הוא היה מונח במחבוא. ולפי זה צריך להבין: למה נס חנוכה התרחש באופן כזה שתחילת הנס היתה בצורה טבעית (מציאת השמן), והמשך הנס היה נס גלוי (שדלק שמונה ימים)? אם הקב"ה רוצה שיהיה כאן נס גלוי, היה צריך שירד פך שמן טהור מהשמיים, ואם רצונו הוא שיהיה נס טבעי, היה צריך להיות שימצאו שמן טהור שיספיק לכל השמונה ימים?
נס, כבר מההתחלה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

בנוגע לחג החנוכה ידועה השאלה – מדוע נקבע חג החנוכה למשך שמונה ימים? והלא השמן שמצאו הספיק ליום אחד, ואם כן יוצא שהנס היה רק במשך שבעה ימים, ולא שמונה? אחד ההסברים לזה הוא, שהנס של היום הראשון היה המציאה של הפך-שמן.
נס זה (מציאת פך השמן) אינו נס גלוי, כי אפשר לומר שזה היה דבר טבעי שהיוונים לא ימצאו את פך השמן, כי הוא היה מונח במחבוא. ולפי זה צריך להבין: למה נס חנוכה התרחש באופן כזה שתחילת הנס היתה בצורה טבעית (מציאת השמן), והמשך הנס היה נס גלוי (שדלק שמונה ימים)? אם הקב"ה רוצה שיהיה כאן נס גלוי, היה צריך שירד פך שמן טהור מהשמיים, ואם רצונו הוא שיהיה נס טבעי, היה צריך להיות שימצאו שמן טהור שיספיק לכל השמונה ימים?
כשהספינה נעצרה
שאלה דומה לזה אנו רואים בסיפור המאסר של אדמו"ר הזקן:
כאשר הוליכוהו בספינה ממקום למקום, ביקש אדמו"ר הזקן מהפקיד שיעמיד את הספינה כדי שיוכל לקדש את הלבנה, וכשהפקיד סירב שוב ושוב, עמדה הספינה מלכת, ואז אמר אדמו"ר הזקן "הללו את ה'" עד הברכה (ולא אמר את הברכה עצמה), ואז המשיכה הספינה ללכת. אח"כ ביקש שוב מהפקיד שיעמיד את הספינה, וכשהפקיד העמיד את הספינה קידש אדמו"ר הזקן את הלבנה.
ונשאלת השאלה: אם אדמו"ר הזקן יכול היה לעצור את הספינה, לשם מה היה עליו לבקש מהפקיד שיעצור בעצמו? ולאחרי שהספינה כבר נעצרה (בפעם הראשונה), מדוע לא ניצל זאת לקדש את הלבנה וחיכה שהפקיד יעצור שוב אחר כך?
בדרכי הטבע
וההסבר בזה: קיום מצוות צריך להיעשות על פי כללי הטבע, ולא רק קיום המצוות, אלא גם ההכנה לקיום המצווה צריך להיעשות בדרכי הטבע, ולכן רצה אדמו"ר הזקן שדווקא הפקיד מרצונו יעצור את הספינה ויתן לו לקדש את הלבנה.
וכך גם בנוגע לנס חנוכה, שקיום המצווה (וגם ההכנה לקיום המצווה) של הדלקת המנורה היה צריך להיעשות על פי כללי הטבע, ולכן מצאו פך שמן טהור (בצורה טבעית), וכך גם בנס עצמו – שהשמן הספיק למשך שמונה ימים – היה זה בצורה ניסית ששייכת לשמן זית טבעי (שהנס פעל שהשמן יהיה איכותי יותר, ושיתכלה במשך זמן ארוך יותר).
העולם מוכשר
מעניין זה של נס חנוכה אנו למדים דבר כללי ועיקרי בנוגע לכללות קיום התורה והמצוות:
הקב"ה ברא את העולם באופן כזה, שהוא מצד עצמו צריך לסייע ליהודי לקיים תורה ומצוות, ואפילו בזמן של העלם והסתר (כבזמן חנוכה), הרי גם אז הטבע והעולם עצמו סייע לחשמונאים למצוא את פך השמן ולא עוד אלא שהשמן דלק שמונה ימים – בשמן זית טבעי. וכך גם בנוגע לכללות העבודה של בני ישראל בקיום תורה ומצוות, שהקב"ה נותן לכל אחד ואחד מישראל את כל האפשרויות לקיום תורה ומצוות, באופן שטבע העולם עצמו מסייע ליהודי – וכל זה מתוך הרחבה ומנוחת הגוף והנפש ועשירות מופלגה בגשמיות ממש.
ועוד ועיקר – שמנס חנוכה אנו למדים שהעולם (לא רק שמסייע ליהודי, אלא הוא גם) ראוי ומוכשר לגאולה האמיתית והשלימה, שהטבע של העולם עצמו נעשה מזוכך ומבורר לגילוי של הגאולה, ותיכף ומיד זוכים כל בני ישראל ל"קץ" (כמודגש בפרשת השבוע – "מקץ") – הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.
(ע"פ שיחת ש"פ מקץ ה'תש"נ)

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...