• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אייר התשפ"ד (25.05.2024) פרשת בהר

הארץ או השמש: מי העיקר ומי הטפל

אחת הסתירות היסודיות בין התורה למדע, היא האם כדור הארץ נע סביב השמש או להיפך. כאן תגלו הסבר שיפתור את זה אחת ולתמיד
הארץ או השמש: מי העיקר ומי הטפל
(צילום: Bryan Goff)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

אחת הסתירות היסודיות בין התורה למדע, היא האם כדור הארץ נע סביב השמש או להיפך. סתירה זו הייתה בעיה של ממש לרבני קהילות ואנשי רוח אורתודוקסים, שהתקשו למצוא את הנוסחא המדוייקת שתשלב בין התורה לגילויי המדע.

המדע בימינו קובע, על פניו, באופן נחרץ, כי כדור הארץ נע סביב השמש, ושהשמש ניצבת על מקומה במרכז המערכת הסולארית.

לעומת המדע, על פי המסורת היהודית השמש וכל גרמי השמים סובבים סביב כדור הארץ. מסורת זו מתבססת על מדרשים שונים, וכן על הפסוקים "והארץ לעולם עומדת", "וזרח השמש ובא השמש" ועוד.

האם אכן קיימת סתירה בין התורה למדע?

רבים ניסו להסביר כי הפסוקים והמדרשים עוסקים ברובד הרוחני של היקום, ואילו בפן הגשמי הצדק עם המדע. הסברים אלו נבעו בדרך כלל מההערצה העיוורת שרחשו האנשים למדע במאות האחרונות.

יחד עם זאת, היו שניסו להסביר כי המדע טועה, לפחות בשלב זה, והצדק עם התורה. אך קשה היה להמון לקבל את המסר כי "המדע טועה". דעה זו נחשבה ליומרנית ואפילו קצת פרימיטיבית.

אך ללא ספק, דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח מסבירה את הסתירה באופן המעניין והפשוט ביותר:

הרבי שליט"א מלך המשיח מסביר, כי קביעת המדע שכדור הארץ נע סביב השמש, היא קביעה המבוססת על השערות ולא על עובדות.

במכתב לרב הראשי הרב יצחק אייזיק הרצוג ז"ל כותב הרבי שליט"א מלך המשיח:

"ידוע כמה התלבטו אחדים מגדולי ישראל איך להתאים את הפירוש הפשוט של הפסוקים העוסקים במהלך השמש והירח, ״וזרח השמש ובא השמש״, עם שיטת קופרניקוס (שכתב כי לצורך החישובים האסטרונומיים קל יותר להגיד כי הארץ סובבת סביב השמש) שבמשך דורות סברו כי שיטה זו היא שיטת האמת המוחלטת, וחשבו כי מצוה היא לעוות את פירוש הפסוקים ולהתאימו לשיטה זו.

"עד שבאה שיטת היחסות של איינשטיין והוכיחה (ומובן שזו הוכחה לפי מצב הידיעות של המדע עתה; ואגב, דווקא שיטה זו, שאינה מכירה באמת 'מוחלטת' נתקבלה כיום על אנשי המדע כאמת מוחלטת, מבלי שידגישו את הסתירה הפנימית שבדבר זה...) שמנקודת מבטו של המדע אי אפשר להוכיח בשום אופן, ביחס שבין הכוכבים והארץ, מי הוא העומד ומי הוא המקיף אותו, וממילא ייתכן גם לומר שהארץ עומדת והכוכבים מקיפים אותה, וכל קושיה שיש למצוא על אחת ההשערות תהיה גם כן, בצורה שונה במקצת, על ההשערה ההפוכה".

מעניין לציין, כי שיטתו של קופרניקוס סברה רק כי על ידי ההסבר שכדור הארץ סובב סביב השמש, יהיה קל יותר לחשב את החישובים האסטרונומיים השונים. קופרניקוס מעולם לא טען כי זו המציאות.

בשנת תשי"ט נשאל הרבי שליט"א מלך המשיח האם אכן שיטת המדע היא שכדור הארץ סובב שביב השמש. על כך ענה:

"הנה בעשיריות השנים האחרונות, החליטו כל אנשי המדע העוסקים בשטח זה, שאין כל החלטה בדבר... כל איש ביכולתו לאחוז [באיזו] שיטה שירצה... זו החלטה הכי אחרונה והכי מוחלטה של כל אנשי המדע בדורנו זה.

"ועל-פי זה מובן שכל המקראות המדברים אודות הליכות השמש מסביב לארץ וכו' – יש ללמדם כפשוטו, ואין על זה כל קושיה".

כך כותב הרבי שליט"א מלך המשיח במכתב ששיגר למערכת העיתון היהודי 'דה ג'ואיש פרעס', בתגובה לפרסום מאמר הקובע כי על-פי המדע כדור הארץ סובב סביב השמש:

"כבוד העורך:

"בתייחס לטור "שאלות ותשובות" שהופיע בגליון של ה-‏10 באפריל, הופתעתי מאוד לקרוא את התשובה שהעיתונאי בעל הטור נתן לשאלה: "האם הארץ מסתובבת סביב השמש, או השמש הולכת סביב הארץ?". בתשובתו, הרב שלום קלאס קובע את הקביעה הנחרצת: "המדע המודרני הוכיח שהארץ מסתובבת סביב השמש", וכו'.

"למדתי אסטרו-פיזיקה במשך מספר שנים, ואינני מכיר "הוכחה מדעית" כזאת, כפי שמציע בעל הטור שלכם.

"ויובהר בזאת: ההשקפה המדעית הנפוצה במאה האחרונה היתה שהארץ סובבת סביב השמש. אפילו אז, לא החשיבו זאת לעובדה מוכחת, אלא רק לתיאוריה יותר מתקבלת. עם זאת, מכיוון שתיאורית היחסיות התקבלה באופן אוניברסלי, והפכה ליסוד של המדע המודרני, השקפת המדע בהווה היא, בהתאם לתיאוריה זאת, שכאשר שני גופים נמצאים בתנועה בחלל זה ביחס לזה (כמו השמש והארץ), לא ניתן מבחינה מדעית להוכיח מי מהם נייח ומי מהם נע, או האם שניהם נעים. במילים אחרות, עד כמה שאפשר לדבר על הוכחה מדעית במצב זה, המסקנות הן בדיוק ההיפך ממה שצוין בקביעה של בעל הטור המכובד שלכם שצוטטה למעלה, היינו, שההוכחה המדעית היחידה היא שלא ניתן לברר מבחינה מדעית האם השמש סובבת סביב הארץ או להיפך".

באותו נושא כתב הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ח באלול תשכ"ג:

"...ידוע אשר אחד מהיסודות בשיטת היחסיות שנתקבל על דעת כל המדענים בעשיריות השנים האחרונות הוא:

"שבנוגע ל"סיסטמה" של שני גורמים הנמצאים בתנועה יחסית אחד לשני, אי-אפשר לקבוע מי הנמצא במצב של מנוחה, ומי המתנענע, ולא מפני החיסרון בידיעתנו עתה, כי אם מפני "טבע" העניינים, זאת אומרת שבנוגע לשאלה האמורה וכיוצא בזה, אין למדע כל עמדה, ואדרבה – שולל הוא מענה ברור בהאמור. ועוד יותר – באם תמצאנה קושיות על סברא אחת, יש דוגמתן גם בנוגע לסברא השנייה, וכמבואר בשיטת היחסיות בארוכה.

"מהאמור מובן – שבאם יבוא מי שהוא ויאמר שמאיזה טעם שיהיה בוחר לקבוע שגורם פלוני עומד והשני סובב סביבו, אי-אפשר מנקודת המדע – שתימצא על זה איזה סתירה.

"דרך אגב – גם לפני קום שיטה האמורה לא היתה שלילה מוחלטת של שיטת פטולמיס (שהארץ לעולם עומדת והשמש סובב סביבה), כי אם הצהרה ומסקנא שמספר הקושיות על שיטה זו גדול יותר מאשר על השיטה שעל שם קופרניק אבל גם על שיטת קופרניק הקשו כמה "קושיות" ואי הבנות, ואין כאן מקומו להאריך".

זו אם כן דעתו, המפתיעה מעט, של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי המדע עצמו אינו סובר שניתן להוכיח כי כדור הארץ נע סביב השמש.

רדיואקטיבי, אך יציב

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...