• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

המן ומרדכי של ימות המשיח

מלך המשיח לא לקח את הבחירה חופשית. לכן בדרך הלימוד של הדבר מלכות ישנן ב׳ אפשרויות - הא' אופן הלימוד של ׳המן דקדושה׳. והדרך הב' (הדרך הישרה) אופן הלימוד של מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה
המן ומרדכי של ימות המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

דבר מלכות מן התורה מנין?
כל ענין נרמז בתורה ועל אחת כו״כ ה״דבר מלכות״, ולא רק שנרמז אלא שנכתב בפירוש במגילת אסתר :
״אִם-עַל-הַמֶּלֶךְ טוֹב, יֵצֵא דְבַר-מַלְכוּת״.
בהמשך המגילה מסופר על עוד שתי פעמים נוספות שיצא דבר המלך,
פעם הא' נכתב בציווי המן לכל המדינות בשם המלך אחשוורוש, והפעם הב' לאחרי נס ההצלה ע״י מרדכי ששלח גם הוא לכל המדינות בשם המלך אחשוורוש.
והנה בשיחת ויגש תשנ״ב אודות ספור המגילה מבאר הרבי שליט״א מלך המשיח את זה שאחשוורוש (הקב"ה 'שאחרית וראשית שלו') עשה משתה כרצון איש ואיש , שהכוונה להמן (איש צר ואויב) ומרדכי (איש ימיני).
ומבאר שם מדריגת המן כפי שהוא בשורשו בתורה ״המן דקדושה״, ומשם משתלשל המן הרשע וגזירתו למטה. וטענתו שהיהודי צריך להשתחוות כלומר עליו להיות כפוף תמיד בעבודת השם שלו למציאות העולם חוקי הטבע ומנהג המדינה כאשר מדובר בענייני הרשות, מאחר ודינא דמלכותא דינא על פי התורה ולכן עליו לוותר על עבודת השם שלו בענייני העולם, כאשר היא בסתירה למנהג העולם וחוקי המדינה (מציאות העולם).
אומנם מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, שכל דבר שאינו עבודת השם אפילו אם זה מצד טבע העולם ודין המלכות אינו תופס מקום אצלו כלל וכלל.
ורק כאשר הטבע נימוסי העולם וחוקי המלכות אינם עומדים בסתירה לעבודת השם, אזי הוא מכיר במציאותם, ומשתמש בהם ומנצל אותם לעבודת השם.

והנה ככל הדברים האלה כן הוא בעניין שיחות הדבר מלכות מהשנים תשנ״א תשנ״ב.
בתחילה ״אִם-עַל-הַמֶּלֶךְ טוֹב, יֵצֵא דְבַר-מַלְכוּת״ . הרבי שליט״א מלך המשיח אומר בעצמו את ה״דבר מלכות״ ונכתב ונחתם בטבעת המלך.
נכתב באופן ש״כִּי-כֵן יִסַּד הַמֶּלֶךְ...לַעֲשׂוֹת, כִּרְצוֹן אִישׁ-וָאִיש״. (מרדכי והמן - איש ואיש).
כלומר מלך המשיח לא לקח את הבחירה חופשית ולכן בדרך הלימוד של הדבר מלכות ישנן ב׳ אפשרויות.
(כידוע שאצל הבעש״ט תמיד היה יין שרף על השולחן, בגלל שהיה קטרוג בשמיים שמרוב קדושתו דהבעש״ט מי שנמצא בידו לא יכול לחטוא , ולכן היה יין שרף על השולחן וכאשר הרואה היה רואה את פניו הצהובות דהבעש״ט ולידו את בקבוק היי"ש, יכל לטעות ולחשוב שהבעש״ט שתה לחיים , וכך נשארה הבחירה - וכן הוא בשיחות מלך המשיח).
לכן כל אחד מקבל את טבעת המלך ללמוד ולפרש את הדבר מלכות באחד מהדרכים לפי בחירתו.
הא' אופן הלימוד של ׳המן דקדושה׳ שאצלו תוקף דברי הרבי שליט״א מלך המשיח הם רק כאשר אינם בסתירה למציאות העולם, חוקי המדינה ונימוסי המקום, וכאשר ישנה סתירה אזי יפרש את דברי הרבי לא כפשוטו או כקיווי ויחול בלבד (ר״ל).
והדרך הב' (הדרך הישרה) אופן הלימוד של מרדכי שלא יכרע ולא ישתחווה לענייני העולם , ולכן אצלו תוקף דברי הרבי שליט״א מלך המשיח הוא בלתי ניתן לשינוי גם כאשר מציאות העולם נראית כסותרת את הכתוב בשיחות, ודברי הרבי שליט״א מלך המשיח הם דברי נבואה ודבר אחד מדבריו לא ישוב ריקם.
ולכן כאשר נכתב ונחתם בטבעת המלך שעוברים לחיים נצחיים בלי הפסק בינתיים בא המן בטענה שזה רק קיווי ויחול יה"ר וכו' ובכך בעצם גוזר היפך החיים ליהודים.
אבל מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה שדבר אחד מדברי הרבי שליט"א מלך המשיח לא ישוב ריקם ובדורנו הסתיימה העבודה כפשוטו ממש ועברנו לחיים נצחיים, וממילא כל ענייני העבודה הם מתוך ההכרה שנמצאת כבר הגאולה בפשטות, ואת זה מפרסמים במקביל לטענת המן שיש להתחשב בעולם (שהרי לא ניתן להשיב את הכתב שיצא מאת המלך - שזה מצד עניין הבחירה כנ"ל מהבעש"ט) ועי"ז ונהפוך הוא שיתלו (יגביהו) את המן על העץ חמישים אמה - גילוי שער הנו"ן "תורה חדשה מאתי תצא" כהוראת הרבי שליט"א מלך המשיח "הוי מתלמידיו של אהרן אוהב את הבריות ומקרבן לתורה חדשה מאתי תצא".
יחי אדונינו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

נכתב על ידי הר' אסף סטודניץ. פורסם בקבוצת הפייסבוק "דבר מלכות תנש"א-תשנ"ב" לרגל חג פורים תשע"ז.‏

944060_10204020762758138_168924341343685079_n

סייפשל פורים • מדריך הלכתי לימי הפורים

כשרשב"י הוריד גשמים: שיעור לל"ג בעומר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...