• ב"ה ימות המשיח!
  • א' ניסן התשפ"ג (23.03.2023) פרשת ויקרא

לחיות גאולה: י"ז בתמוז שחל בשבת

בעומדנו בערב שבת, בה יחול י"ז בתמוז, מוגש בזה שיעורו של המשפיע הרה"ח זלמן ניסן פנחס ע"ה נוטיק, משפיע ישיבת תומכי תמימים בראשון לציון, על משמעות קביעות זו (י"ז תמוז שחל בשבת) לאור שיחות הרבי שליט"א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

כידוע, בשיחת הדבר מלכות, שנאמרה בשנת תנש"א מבאר הרבי שליט"א מלך המשיח, כי קביעות זו מאפשרת להרגיש ולחוש את ה'טוב' שבי"ז בתמוז, כחלק מהתקרבות לזמן בו 'יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה' בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

איך יתכן שאנחנו מסכימים עם המציאות הזאת?!

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...