• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אב התשפ"ב (16.08.2022) פרשת ואתחנן

הסיבה לכל הבלגן...

לפני כחודשיים גילה אביתר את אפשרות הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח גם כיום באמצעות האגרות קודש ומאז הוא רואה בחייו את התממשות הברכות
הסיבה לכל הבלגן...
אביתר כהן
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"חשבתי שאני יוצא מדעתי! כבר שלוש שנים, כל דבר שאני נוגע בו – לא מצליח. הכל משתבש, הכל נתקע. הרבה פעמים עצרתי וחשבתי מה ה' רוצה ממני? מה אני צריך לתקן כדי להחזיר את הברכה לחיי? אבל כל מה שעשיתי לא עזר! ההצלחה פשוט ברחה ממני!", כך מספר לנו אביתר כהן, הבעלים של חברת 'הגורן', לייצור מזון אורגני כשר.

לפני כחודשיים גילה אביתר את אפשרות הכתיבה לרבי שליט"א מלך המשיח גם כיום באמצעות האגרות קודש. אביתר כתב מספר פעמים ונוכח לדעת שהרבי שליט"א מלך המשיח משיב גם כיום לשואליו בתשובות ברורות וקולעות, כאילו נכתבו היום ממש. מאז הוא כותב בתדירות גבוהה ורואה כיצד הוא מתכוונן יותר ויותר בדרך להתקרב לה'.

באחת ההזדמנויות הראשונות בהם כתב אביתר אודות בעיות כלכליות בענייני החברה המשותפת שלו ושל אחיו, קיבל מענה ברור באמצעות האגרות קודש שעליו לבדוק את התפילין. התפילין של אביתר עצמו נקנו אמנם לפני שלוש שנים אך הוא קנה את התפילין היקרות והמהודרות ביותר שיכל להשיג. לכן חשב אביתר שהכוונה היא בעיקר לבדיקת התפילין של אחיו.

במשך הזמן שוב ושוב קיבל תשובות באגרות קודש שעליו לבדוק את התפילין, אך הוא עדיין לא עשה מעשה. לפני כשבועיים קיבל אביתר מענה ברור שידע שהכוונה היא אליו – שהוא צריך לבדוק את התפילין שלו...

כעבור מספר ימים, בטרם הספיק אביתר למסור את התפילין שלו לבדיקה, קיבל מענה נוסף וברור אודות הבדיקה (אגרות קודש כרך ח עמוד רסא): "מה שכותב שבדק התפילין והמזוזות ומצא אותם כשרים, הנה צריך שיבדוק אותם על ידי סופר מומחה, ומה טוב שהסופר בעצמו יכתוב לי איך מצא אותם, כי כמדומה לי שיש בהם איזה חשש, ואפשר הוא בהבתים וכו', ויבקש את הסופר הבודק שהוא בעצמו יכתוב לי על דבר זה, כנזכר לעיל".

אביתר התפלא מאוד מהמענה המיוחד. הוא הזדרז למסור את התפילין לבדיקה לסופר סתם חסיד חב"ד בשם הרב מסעוד סולטן תוך שהוא מראה לו כמובן את התשובות המופלאות באגרות קודש. הסופר נחרד מהמכתב. הרי הרבי שליט"א מלך המשיח כותב לתת את התפילין לבדיקה לסופר מומחה דווקא, משמע שעליו להיזהר ולדקדק ביותר בבדיקת התפילין. ועוד שהרבי שליט"א מלך המשיח דורש שהוא, הסופר בעצמו, יכתוב לו אחר כך דיווח מה מצא בתפילין... 

הוא ניגש למלאכה בחרדת קודש, בוחן כל דבר היטב היטב. כשהוציא הסופר את הקלף מהתפילין של יד הוא היה בתדהמה מוחלטת. כבר עשרות שנים שהוא עוסק בבדיקת תפילין ומזוזות ומעודו הוא לא זוכר שפגש דבר כזה! הפרשיות עמדו בתוך התפילין הפוכות!

הרב סולטן עדכן מיד את אביתר בתוצאות הבדיקה. צמרמורת אחזה באביתר. פתאום הוא הבין מדוע כבר שלוש שנים ההצלחה בורחת ממנו שוב ושוב... הוא גם נחרד מהתגלית ששלוש שנים הוא לא הניח תפילין...

אם הרבי שליט"א מלך המשיח לא היה דוחף את אביתר לבדיקת התפילין, היתה יכולה לעבור עוד תקופה ארוכה כשהוא ממשיך להניח תפילין פסולות. ואם הרבי שליט"א מלך המשיח לא היה מכוון את הסופר לבדיקה מדוקדקת של התפילין, יתכן שהוא היה מוציא את הפרשיות מהתפילין ומיד ניגש לקרוא אותם, מבלי לשים לב כלל שהפרשיות עמדו הפוך...

אביתר מבקש להעביר מסר חשוב לכל הקוראים: התפילין שלכם מקפלות בתוכם את כל החיים שלכם! קנו תפילין טובות ומהודרות והקפידו להיות נוכחים בשעת סגירת התפילין, כי טעות אחת קטנה בתפילין יכולה לגרום לכם אחר כך הרבה עגמת נפש...  

עבוד כפי יכולתך

תשובה משמיים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...