• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אייר התשפ"ד (22.05.2024) פרשת בהר

סיום הרמב"ם שחל במוצאי שושן פורים

ספק שבסיום המחזור הארבעים ושלש, שמתקיים יום לאחר שושן פורים, ניתנת הזדמנות מיוחדת לכל אחד ואחת להצטרף ללימוד הרמב"ם, לימוד המביא ומזרז את הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש
סיום הרמב"ם שחל במוצאי שושן פורים
חגיגת סיום הרמב"ם בשנים עברו, במצרים
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

על הקשר בין קבלת התורה לחג הפורים, אמרו חז"ל כי לאחר הנס של פורים, קיימו היהודים את התורה שקיבלו בהר סיני, כפי שהדברים נלמדים מהפסוק 'וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות'.

כן, לקח מאות שנים מאז מתן תורה ועד שהכריזו היהודים בלב שלם כי הם מקבלים על עצמם, הפעם מרצונם, לקיים את התורה. לפני מתן תורה, נאמר כי הקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית, והכריח אותם לקבל את התורה ובאם לא - הוא יחריב את העולם. תורת החסידות מלמדת כי מדובר היה בגילוי אור נעלה בפניו לא יכלו היהודים לעמוד, ולכן קיבלו את התורה עליהם ללא עוררין.

מאז ועד לזמן נס פורים, לא עמדה אמונתם למבחן. רק בימי גזירת המן, אשר נגזרה על כל היהודים, שהיו יכולים להינצל באם היו הם ממירים את דתם, אך זאת אפילו לא עלתה על דעתם, ולא זו בלבד שנשארו הם חזקים באמונתם, אלא שאף התכנסו יחד ללמוד תורה ולהתחזק בדרך המצוות.

לאחר נס פורים, עם כל הקושי שהיה בעת הגזירה, התחזקו כל עם ישראל בשמירת התורה ומצוות, ובכך הצהירו הם למפרע, על רצונם האמיתי בתורה שנכפתה עליהם ("קיימו וקיבלו עליהם").

משה שבדורנו

בתורת החסידות מבואר באריכות, כי מי שגילה אצל עם ישראל את הקשר הפנימי לקדוש ברוך הוא, היה מרדכי היהודי, עליו נאמר כי הוא כמשה בדורו. בכל דור ודור קיים ניצוץ מנשמתו של משה רבינו, המתלבש אצל נשיא הדור הנקרא 'הרועה הנאמן', והוא המגלה בקרב עם ישראל את הקשר לבורא, קשר המתגלה בהתחזקות בעניני תורה ומצוות.

בדורנו - נשיא הדור הוא הרבי שליט"א מלך המשיח, הממשיך את דרכם של נשיאי חב"ד בהנהגת הדורות.

אחדות עם כולם

מפעם לפעם עולים ענינים שונים הדורשים חיזוק בקרב עם ישראל, בדורנו הדור שזוכה לגאולה האמיתית והשלימה, הרי שזכינו להוראות מפורטות המיועדות לכל יהודי, כדי שיחד נשלים, באמצעות פעולותינו, את משימת חיינו - התגלותו של הרבי שליט"א מלך המשיח.

אחת מאותן הוראות, המשלבת שני ענינים חשובים ביותר, היא תקנת לימוד הרמב"ם, מחד תקנה זו מאפשרת לכל יהודי ללמוד ולסיים את כל התורה מידי שנה, ומאידך, מאחדת היא את כל הסוגים השונים בקרב העם היהודי יחדיו.

אפשר לראות את הקשר בין קיום הוראה זו, למצבם של עם ישראל אז, בעת גאולת פורים.

על ספרו אומר הרמב"ם שהוא מקבץ את התורה שבעל פה כולה, בספרו היד החזקה הביא את כל ההלכות, מכל חלקי התורה, והוא הינו הספר המרכזי ללימוד מקיף שכזה. בתקנת לימוד הרמב"ם קיימים שלשה מסלולים: לימוד שלשה פרקים ביום, פרק אחד ליום (וסיום כל ההלכות פעם בשנה) ולימוד ספר המצוות (המקביל בתוכנו ללימוד שלשת הפרקים ליום) - בכך ניתן לאחד בבת אחת בתקנת לימוד אחת את האנשים, הנשים והטף בלימוד מאחד.

מתחילים מחדש

אגב, כיום קל יותר ללמוד את השיעור היומי, אם באמצעות מגוון רחב של ספרי לימוד המבארים את דברי הרמב"ם שראו אור במהלך השנים, ואם באמצעות ישומונים המאפשרים לציבור הרחב לקחת חלק באופן פעיל בלימוד זה, ובכך להתאחד יחד בהקדשת מספר דקות בכל יום ללימוד באחד המסלולים.

אמרו חז"ל על הפסוק "ליהודים היתה אורה" - "זו תורה". אין ספק שבסיום המחזור הארבעים ושלש, שמתקיים יום לאחר שושן פורים, ניתנת הזדמנות מיוחדת לכל אחד ואחת להצטרף ללימוד הרמב"ם, לימוד המביא ומזרז את הגאולה האמיתית והשלימה, תיכף ומיד ממש.   

משיח, בשפה ברורה, לכל אחד

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...