• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד ניסן התשפ"ד (22.04.2024) פרשת מצורע

תפקיד התקשורת בעידן הגאולה

נשיא הדור ומנהיגו, הרבי שליט״א מלך המשיח, מורה, מדריך ומכוון בכל נושא בחיים הפרטיים ובנושאים כללים הנוגעים לעם ישראל והעולם כולו. כך ניתן ללמוד על דעתו בנושאים של ביטחון, בריאות, כלכלה ועוד. גם בנושא התקשורת ישנן התייחסויות והדרכות רבות לעיתונאים ואנשי התקשורת
תפקיד התקשורת בעידן הגאולה
מר מוטי עדן עובר בחלוקת דולרים אצל הרבי שליט"א מלך המשיח בכ"ג ניסן תנש"א (1991)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

נשיא הדור ומנהיגו, הרבי שליט״א מלך המשיח, מורה, מדריך ומכוון בכל נושא בחיים הפרטיים ובנושאים כללים הנוגעים לעם ישראל והעולם כולו. כך ניתן ללמוד על דעתו בנושאים של ביטחון, בריאות, כלכלה ועוד. גם בנושא התקשורת ישנן התייחסויות והדרכות רבות לעיתונאים ואנשי התקשורת.

אחד מאותם עיתונאים, הוא מר מוטי עדן, לשעבר מנכ"ל רשות השידור, ואז, לפני 23 כתב קול ישראל. מר עדן הגיע ל'יחידות' פגישה אישית בחדרו הקדוש של הרבי שליט"א מלך המשיח, כשהוא מקליט את אותה שיחה, שאף נערכה באופן מיוחד בלשון הקודש. 

במהלך היחידות מציע הרבי שליט"א מלך המשיח, רעיונות מקוריים להחדרת ערכי היהדות באמצעות כלי התקשורת. למרות מרחק השנים, דבריו הברורים של הרבי שליט"א מלך המשיח שייכים לכל אחד גם כיום.

תפקידה של התקשורת

לאחר דקות ארוכות בהם מסביר לו הרבי שליט"א מלך המשי, כי תפקידה של התקשורת היא להעביר את דברי ה' לציבור הרחב, שואל מר עדן: "לא לכל דבר קוראים 'חדשות'. זאת שיטה של דרכי נועם, אבל איך להפוך את הדברים למה שנקרא 'ניוז' למה שנקרא 'חדשות'"?

הרבי שליט"א מלך המשיח עונה לו: "יש ציווי בתורתנו שהיא 'תורת חיים' - זאת אומרת: הוראת דרך החיים - שדברי התורה צריכים להיות, כלשון חכמינו ז"ל, חדשים בכל יום כמו היום שבו ניתנו. זאת אומרת, כשאתה מכריז שב[דברי התורה השייכים ל]יום שלישי בשבוע של פנחס יש 'חדשות' אתה אומר דבר שהוא אמת לאמיתו, מכיוון שכך כתוב בתורתנו, 'תורת אמת'. גם הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" הוא דבר חדש בכל יום. ומכיוון שאתה נמצא בשטח זה [של הרדיו], אתה בוודאי יכול למצוא איזה הקדמה ודרך לקשר את זה לחדשות' שקרו בפועל בעולם הזה, הגשמי והחומרי, ובסיום השידור לומר שמתוך זה מוכח ומובן ופשוט שהסיסמה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" מופנית לבני ישראל ולבנות ישראל אפילו במאה העשרים, ואפילו לאלה שמדברים ומבינים רק אנגלית, ואפילו לאלה שגרים בקיבוץ של 'השומר הצעיר'".

החדשות האמיתיות

כך גם לעיתונאי אלתר ולנר מעיתון הצופה שהגיע ליחידות אצל הרבי שליט״א מלך המשיח בשנת תשי״ח. אומר הרבי שליט״א מלך המשיח: "גם בעיתון יש דרך לעשותו מתוך עבודת ה'. וצריך להפיק את העיתון דווקא בדרך הזאת, כדי שהוא יהווה מקור כוח לחיזוק היהדות בעם ישראל - אחרת אין שום צורך בקיומו של העיתון"...

"אני מבין זאת לגבי העיתון בכללותו", מגיב העיתונאי,  "אבל מה בנוגע לחדשות"?

על שאלה זו משיב לו הרבי שליט"א מלך המשיח: "בנוגע לכתיבת החדשות, נשאלת השאלה: למה הן מיועדות ולמה הן משמשות? סתם חדשות, אין להן שום טעם, אך אם החדשות משמשות לחיזוק היהדות, מותר לכתוב אותן, כי הרי העיתון כשהוא לעצמו, בדרך כלל אין לו שום מטרה של עבודת ה', אלא בדיוק להפך ... וההצדקה היחידה שיש לעיתון, וכך גם לחלק החדשות שבו, היא כאשר מנצלים זאת באופן שזה יביא לחיזוק היהדות". כדי לחזק ולהמחיש את דבריו הוסיף הרבי שליט"א מלך המשיח: "אני מתכוון גם לחדשות על נשיא ארה"ב אייזנהאואר או שר החוץ דאלס – גם כשכותבים חדשות בנושאים הללו צריך לחשוב איך לכתוב זאת באופן שיביא לחיזוק היהדות ואיך אפשר לעשות, גם מהידיעה הזאת , כלי לעבודת ה'".

משיח בעיתונים

ההתייחסויות הינן רבות, וכך גם בשיחותיו הקדושות, וראויים דברים אלו להתפרסם. נסיים בקטע משיחתו הק' בשבת פרשת נצבים תנש"א:

"שכן תהיה לנו בפועל ממש, ויתירה מזה, שכבר היתה לנו, בלשון עבר, ובפרט על-פי הפתגם הידוע של רבותינו נשיאינו על-דבר הפירסום דביאת המשיח בעיתונים, כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה שנתפרסם בכמה-וכמה עיתונים בעולם כולו (ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר) ש"הנה זה (המלך המשיח) בא", ותיכף – כבר בא – בפועל ממש, למטה מעשרה טפחים, ובגלוי לעיני כל באי עולם, ועל אחת כמה וכמה "לעיני כל ישראל", ותיכף ומיד ממש".

הקורס המקצועי להסביר משיח בדרך הנכונה

חיים גאולה בבית המרקחת

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...