• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת בהר

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת בהר
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון י"א אייר

לתפילת שחרית ניגש ר' ישראל גולדשטיין. התפילה הסתיימה בשעה 10:42. זמן קצר לאחר התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אל מול חזית בניין 770 לחלוקת הדולרים לאנשים נשים וטף כשהחלוקה נמשכה כ-7 דקות.

לאחר החלוקה התקיימה חגיגת הנחת תפילין למאיר הכהן וכן חגיגת בר מצוה לת' נתנאל ישראל גדול.

לתפילת מנחה ניגש ר' מנחם מענדל הכהן פרידמן שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לאור יהודה וב'שים שלום' החל לנגן 'על ניסיך'. (ולהעיר שזה היה עוד לפני הבשורה שנשיא איראן מת).

את השיעור בדבר מלכות היומי מסר הת' מנחם מענדל אליהו,כשבשבוע זה התעמקו בשיחת חג השבועות בענין תורה חדשה מאיתי תצא.

לאחר תפילת ערבית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לקידוש הלבנה. ולאחר מכן התקיימו ריקודים ללא כלי זמר.

יום שני י"ב אייר

עקב הצום השני של סדרת התעניות בה"ב תפילת ערבית הוקדמה לשעה 20:46. לעמוד ניגש הת' שניאור זלמן קרלנשטיין. בתפילה זו וכן בתפילות מחר נוהג כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לומר קדיש לרגל יארצייט אחיו יבחל"ח ישראל ארי' ליב.

לאחר הסדרים התקיימה אסיפת היערכות לזמן הקיץ מטעם בית חב"ד 770. האסיפה התקיימה במלון אש"ל. וכן התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני הרבי שליט"א מלך המשיח – פינת החי.

יום שלישי י"ג אייר

במשך היום נצפו כמה וכמה משפחות אנ"ש שבאו לכבוד ל"ג בעומר, כשבקביעות שנה זו של"ג בעומר חל ביום ראשון – זוכים להשתתפותו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בתהלוכה.

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות חמץ ומצה, ובמקביל התקיימה התוועדות יום הולדת לת' מנחם מענדל גדסי, וכן התוועדות לבוגרי קבוצה פ"ג.

יום רביעי י"ד אייר – פסח שני

בתפילת שחרית ב'שים שלום' ניגנו 'על אחת'. לאחר התפילה התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' לוי כהן.

לתפילת מנחה ניגש ר' הורביץ ולאחר הכרזת הק' המתינו עד שיסיימו את אמירת הקדיש ואז הכריז ר' ישראל גרנובטר על זמן תפילה הבאה.

לאחר תפילת ערבית התקיימה ההתוועדות המרכזית לכבוד י"ג – י"ד אייר. את ההתוועדות פתח המנחה ר' יוסף ענגעל בהכרזת הק' ג' פעמים. בין הדוברים בהתוועדות היו ר' אליעזר מזרחי ח"כ לשעבר, ר' אברהם רייניץ ור' מיכאל גאלאמב. וכן התקיימה התוועדות יום הולדת לת' ישראל יהודה קרולינסקי.

יום חמישי ט"ו אייר

בתפילת שחרית לא אמרו תחנון. בקריאת התורה עלו חתני בר מצווה ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ובמשך הקריאה בין העליות ברכו כמה וכמה ברכת הגומל.

לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' עומר בר וכן לת' גרשון מאיר רוטשילד.

היום החלו ההכנות ל'פאראד' שייערך ביום ראשון הקרוב, כשעל הרחבה שממול ל-770 נבנים והולכים שתי בימות, אחת על המרפסת של עזרת הנשים עבור כלי הזמר, ועוד בימה על שביל הכניסה לבניין 770, עבור כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א והמנחה.

בהפסקת הערב התקיים מנין תהילים לזכות תושבי אה"ק.

לאחר תפילת ערבית עם הרבי מלך המשיח שליט"א התקיים שיעור גאולה ומשיח המרכזי השבועי אותו מסר הת' מנחם מענדל אליהו בעניין שלימות המצוות לע"ל – 'כמצות רצונך'.

יום שישי ט"ז אייר

בשעות הצהריים נתלה השלט של הפסוקים על בנין המשרדים 784.

קבלת שבת בשעה 20:40. לעמוד ניגש ר' מענדל שמוקלער.

שבת קודש י"ז אייר

לתפילת שחרית ניגש ר' מנחם מענדל רייצעס. בא-ל אדון ניגנו במנגינת 'וינחם לבטח', ב'ממקומך' ניגנו 'אני מאמין' וב'שים שלום' ניגנו 'הנה מה טוב'. לתפילת מוסף ניגש ר' צמח מענדל זירקינד.

בהתוועדות הקודש של שבת קודש ניגנו בין השיחות 'שיר המעלות אליך' ו'הנה מה טוב'.

העוברים בחלוקת המשקה: הת' שניאור זלמן וועג (עבור ההתוועדות הקבועה), ר' ברוך אריסטר (עבור התוועדות לכבוד ראש חודש סיוון בבית חב"ד בצפת) ור' מנחם גערליצקי (עבור סיום הרמב"ם).

תפילת מנחה בשעה 19:40, לתפילה זו ניגש הת' מאיר משה אלטמן. תפילת ערבית בשעה 21:05, בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילה זו שרו 'יחי' במנגינת 'בר יוחאי'.

הלילה התקיימה חגיגת סיום הלכות שקלים והתחלת הלכות קידוש החודש וכן בקשר עם ל"ג בעומר.

 

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת אמור

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת במדבר

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...