• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז סיון התשפ"ד (22.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת תזריע

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת תזריע
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון, כ"ח אדר שני

תפילת שחרית הסתיימה בשעה 10:42, וזמן קצר לאחר סיומה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת הדולרים על המדרכה שבחזית בנין 770. החלוקה נמשכה כ6 דקות ובמהלכה עברו אנשים נשים וטף. לאחר סיום החלוקה החלה בתוך בנין 770 התוועדות בר מצווה לת' מנחם מענדל רובין.

את השיעור דבר מלכות היומי בשבוע זה מסר הת' ישראל ישורון שי' בנימין, השיעור נמסר בחיות מיוחדת.

בריקודים הקבועים הלילה של חודש אדר ניגן הת' אריה לאנג. ולאחריהם התקיימה התוועדות מיוחדת לתלמידי התמימים  בוגרי ישיבת תות"ל ראשל"צ עם הרב יעקב לנצ'נר (שמשמש כמשפיע ונו"נ בישיבה).

 

יום שני כ"ט אדר שני

בתפילת שחרית התחיל החזן לנגן ב'שים שלום' במנגינה הרגילה ולאחר התפילה התקיימה התוועדות חגיגת בר מצווה בשולחן הרבנים.

בשעות הצהריים נצפתה ליקוי חמה ברחבי ארה"ב בכלל ובשכונת המלך בפרט, כשבשעת הליקוי חמה היה ניתן לראות רבים מאנ"ש והתמימים שיצאו לצפות בליקוי חמה בעזרת משקפיים מיוחדות.

לאחר תפילת ערבית התקיימה ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח צדקנו בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי. במקביל התקיימה גם חגיגת סיום הרמב"ם על ידי ר' מנחם נחום גערליצקי, ובעקבות כך התאחרו הריקודים לשעה 23:00. בריקודים ניגן הת' דוד גודמאן שאליו הצטרף גם הנגן החסידי ר' אבי פיאמנטה.

 

יום שלישי א' – ראש חודש ניסן

לשחרית ניגש הת' מאיר משה אלטמאן. בתפילה זו, כמידי ראש חודש, נכחו גם כיתה שלמה של חיילי צבאות השם מ'חדר' אהלי תורה. למוסף ניגש הת' ישראל דוד שמואלי. לאחר התפילה התקיימה חגיגת בר מצווה לת' לוי יצחק דובאב.

לתפילת מנחה ניגש הת' שלום דובער שי' ברוך וב'שמע קולנו' אמר (כנהוג) את הכרזת הקודש 'יחי' בקול רם לפי ערך. ב'שים שלום' ניגנו 'יחי' (במנגינת 'עס קומט שוין די גאולה') ואת הכרזת הקודש בסיום התפילה הכריז השליח ציבור (עקב כך שלא נכחו ילדים).

לקראת השקיעה, בשעה 19:30 לערך,  יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לשאיבת המים שלנו עבור אפיית המצות שתתקיים מחר, אותם הולך לחלק לסדרים ציבוריים ברחבי תבל ולאנ"ש בארץ הקודש, כשבשעת שאיבת ה'מים שלנו' ניגנו 'יחי' במנגינת 'קלי אתה' (כנהוג), ולפני כניסתו הכריז א' הנוכחים האת הכרזת הקודש ג"פ, וכל הקהל אחריו.

בשעות הערב הוקם דוכן התרמת סטים של אגרות קודש עבור הפצתם בבתי כנסיות ברחבי ניו יורק. וכמו כן הוקם דוכן למכירת ספרי 'קה"ת'.

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מעריב ניגנו 'יחי' במנגינת 'צריכים להרחיב'. בעמוד החזן ניצבו 5 נרות שעווה לרגל ה'יארצייט' של כ"ק אדמו"ר הרש"ב.

לאחר התפילה התקיימה ההתוועדות המרכזית לרגל א'-ב' ניסן וכהכנה ליום הבהיר – י"א ניסן. את ההתוועדות פתח (לאחר הוידאו ממראות קודש) המנחה ר' דוד כהנוב בהכרזת הקודש ג' פעמים. בין הנואמים: ר' יענקלה חזן, ר' מנחם מענדל ווילישאנסקי, ר' מיכאל חנוך גאלאמב שעשה סיום על 'המשך ע"ב' (לאחר שהתחיל ללומדו בתשע"ב).

 

יום רביעי ב' ניסן

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות שחרית ומנחה שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' (בשל המשפט המתקיים היום על דבר קיום רצונו הקדוש להרחבת בית משיח), ובסיום תפילת שחרית ר' מנחם מענדל דייטש הכריז על זמן תפילת מנחה. לא הכריזו קטע בענייני משיח וגאולה.

למנחה ניגש ר' יהודה פרידמן ולאחר התפילה הכריז את הכרזת הקודש. את השיעור היומי בדבר מלכות ביום זה מסר הת' מנחם מענדל ברגר. וכן הוגש כיבוד מיוחד לזכות החתן הת' מנחם מענדל איתן.

זמן קצר לאחר מכן חזרו תלמידי התמימים מהמשפט שהתקיים היום, עם הבשורה המשמחת שבית המשפט דחה את בקשת התובע לתת צו הרחקה מבית משיח 770, ואף דחה מהם את א' מאנ"ש.

בריקודים הלילה ניגן הת' מענדל כגן ולאחר מכן התקיימה התוועדות יום הולדת לתמימים אהרן פישר וישראל פיין.

 

יום חמישי ג' ניסן

למנחה ניגש הת' בארוויטש ובסיום התפילה הכריז ר' ישראל גרנובטר על זמן התפילה הבאה.

את השיעור בגאולה ומשיח המרכזי המתקיים בכל יום חמישי בשעה 19:30, מסר היום הת' שלמה חיים שמולביץ' כשהוא מבאר בטוב טעם את משמעות השם והמילה 'משיח'.

מיד בסיום תפילת ערבית התפרסם הניגון שנבחר על ידי כמה מהבחורים  לקראת י"א ניסן שחל ביום שישי בשבוע הבא, וכעת הוקדם זמן בחירתו על מנת שיוכלו לנגנו אל מול פני הקודש כבר בהתוועדות שבת קודש הקרובה.

זמן קצר לאחר פרסום הניגון החלו הריקודים אל תוך הלילה עם הניגון החדש בליווי הנגן הת' זלמן חנוביץ' והת' מענדל פורסטר, כשתוך כדי השירה למדו הקהל את המילים המעודכנות בניגון החדש.

 

יום שישי ד' ניסן

לאחר תפילת שחרית התקיימה חגיגת הנחת תפילין לת' ישראל חן וחגיגת בר מצווה לת' ניסן אייזיק שפריצער.

קבלת שבת בשעה 20:00, ולתפילה זו ניגש ר' אברהמי כץ.

במהלך הלילה, לאחר סעודת השבת, התקיימה התוועדות יום הולדת לתמימים מנחם מענדל מיידנצ'יק ומנחם מענדל יצחקוב ב'פינת החי'.

 

שבת קודש, ה' ניסן

לשחרית ניגש ר' מנחם מענדל רייצעס. בא-ל אדון ניגן 'וינחם לבטח'. ב'ממקומך' ניגנו 'צמאה לך נפשי'. ב'שים שלום' ניגנו 'והיא שעמדה'. למוסף ניגש ר' שמואל שליפט. ב'שים שלום' ניגנו כרגיל.

בהתוועדות, לאחר השיחה הראשונה, ניגנו את הניגון החדש על הפרק של הרבי מלך המשיח שליט"א במשך קרוב לחצי שעה (להעיר, שחלק ניכר מהקהל ניגן בבבא השניה 'חוננו ה חוננו, להגדיל ולהרחיב את בית חיינו, מלך המשיח חי וקיים, חי וקיים לעולם ועד'), ולקראת סיום ההתוועדות ניגנו 'שישו ושמחו בשמחת הגאולה' כ3 דקות.

העוברים בחלוקת המשקה: הת' מנחם מענדל יצחקוב (עבור ההתוועדות המרכזית לרגל י"א ניסן שתתקיים ביום חמישי). הת' פאלע נוטיק (עבור התוועדות לרגל י"א ניסן ופתיחת בית חב"ד בקיבוץ 'רעים'). הת' מנחם מענדל מיידנצ'יק (עבור שיירת הטנקים שתצא ביום חמישי הקרוב מנוף הגליל, ארץ הקודש). הת' שניאור זלמן וועג (עבור ההתוועדות הקבועה לקבלת פני משיח ביום שני בפינה הצפונית מזרחית – פינת החי). ר' מנחם נחום גערליצקי (עבור סיום הרמב"ם).

מנחה בשעה 19:00. מעריב בשעה 20:16 ולתפילה זו ניגש הת' ישראל נחמנסון.

לאחר הווידאו התקיימו ריקודים בליווי הנגן הת' משה שאנאוויטש.

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת שמיני

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...