• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת וישלח

כמידי שבוע, מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לטובת הגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת וישלח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

יום ראשון, י"ג כסלו

בכניסתו לתפילת שחרית שרו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח'. התפילה הסתיימה בשעה 10:50. לאחר כעשרים דקות יצא הרבי שליט"א מלך המשיח לחלק דולרים לצדקה לקהל הק'. החלוקה נמשכה כחמש דקות. בסיום החלוקה נעמד החתן הת' דניאל גלנט לקבל את ברכת הדרך מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בכניסתו למנחה ניגנו 'יחי' במנגינת 'דידן נצח' וכן ניגנו ב'שים שלום'.

את שיעור ד"מ היומי בשבוע זה מוסר הת' שנ"ז לדרברג. היום הוגש כיבוד מיוחד לזכות החתן מ"מ ניסילעוויטש וכן לרפואת פאיזה חי' פייגה בת איראן.

בכניסתו למעריב ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע' והמשיכו לנגן לאחר כניסתו כחמש דקות. התפילה היתה במנגינת הימים נוראים. התפילה הסתיימה לערך בשעה 19:05.

יום שני, י"ד כסלו

בכניסתו לתפילות שחרית ומנחה ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע', וכמו כן לא אמרו 'תחנון'.

בשיעור ד"מ היומי הוגש כיבוד מיוחד לזכות החתן מ"מ וזוגתו רבקה מזרחי והחתן משה וזוגתו מנוחה ארזואן.

בכניסתו למעריב ניגנו 'יחי' במנגינת 'ישיש עליך'. ב'ומלכותו ברצון' החזן החליף למנגינת ימים נוראים. בתפילה זו נכחו קהל רב כשביניהם הת' דישיבת תות"ל דקווינס.

הלילה הוקדמה ההתוועדות הקבועה - 'פינת החי' בפינה הצפונית מזרחית לשעה 21:30. ובמקביל התקיימה התוועדות י"ד כסלו שמאורגנת ע"י הגבאים.

בסיום ההתוועדות פצחו הקהל בריקודים כהוראתו הק' בנוגע ליום זה, השעה היתה 10:45. הריקודים נמשכו כרגיל עד לשעה 1:30 שאז האורגן נכבה עקב שלא ניגנו מניגוני הגאולה ובראשם הניגון העיקרי שאותו הרבי שליט"א מלך המשיח מעודד במס"נ - 'יחי אדונינו'. ולאחמ"כ הביאו בוקסות והפעילו מהניגונים שחדורים בעניני משיח וגאולה. לאחר זמן קצר הת' מ"מ אלטמאן הביא את האורגן של 'מטה שירה וזמרה שבו ניגן ר' ישראל ציפריס אשר זכה גם בעבר (ה'תשנ"ג) לנגן את שירת 'יחי' מול פני המלך המשיח שליט"א. הריקודים הסתיימו בשעה 3:00. סה"כ ריקודי י"ד כסלו נמשכו 4:15 שעות.

יום שלישי, ט"ו כסלו

בשעות הבוקר התוועד ר' ראובן מטוסוב בהמשך לי"ד כסלו.

לפני שחרית וכן לפני מנחה התקיימו מניינים של חבריא קדישא לכבוד יום הצום שלהם עם 'אבינו מלכנו' וקריאת 'ויחל'.

בכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לשחרית ניגנו 'יחי' במנגינת 'ישיש עליך'. בכניסתו של הרבי מלך המשיח שליט"א למנחה ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע'. ובכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א למעריב ניגנו 'יחי' במנגינת 'ויהי בישורון מלך'.

לאחר הסדרים התקיימה אסיפת חירום בנוגע לשיירת האור - חנוכה לקבלת פני הרבי שליט"א - משיח צדקנו.

יום רביעי, ט"ז כסלו

בכניסתו של הרבי שליט"א מלך המשיח לתפילות ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע'. בשחרית ומנחה ניגש לעמוד ר' בערל גאנזבורג לרגל ה'יארצייט'. ולאחר שחרית אמר 'לחיים' עם כיבוד קל. וכן התקיימה התוועדות לרגל הנחת תפילין של הת' משה רוזנשטיין.

בסיום מנחה הכריז א' התמימים את הכרזת ה'יחי' ג"פ.

למעריב ניגש הרמ"ג לרגל יארצייט אמו, התפילה הסתיימה בשעה 19:00.

 הלילה הוקרן תכנית 'ואביטה נפלאות' שמחזקת את התמימים בעניני משיח וגאולה ובפרט בפרסום בשורת הגאולה והגואל בגאון.

יום חמישי, י"ז כסלו

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום שרו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע'.

לראשון ושני עלו חתני 'בר מצוה', לשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. תפילת שחרית הסתיימה בשעה 11:00.

השיעור השבועי בעניני משיח וגאולה הוקדם לשעה 19:30 אותו מסר הת' יהודה עילאי שי' ברעם בנושא 'לידת והתפשטות משיח'.

בשעה 21:30 צפו התמימים ואנ"ש במראות קודש מתאריך י"ט כסלו ה'תשמ"ג.

יום שישי, ח"י כסלו

בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע'.

לשחרית ניגש לעמוד ר' ליפא ליבערמאן לרגל ה'יארצייט'. בסיום התפילה א' מאנ"ש הכריז 'יחי' יחד עם בנו הקטן.

זמן קצר לפני מנחה החזירו את הסטענדער של החזן הרגיל לאחר שיפוצו.

קבלת שבת בשעה 16:55, לתפילה זו ניגש לעמוד ר' שאול זוהר. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אומר ביום זה 'קדיש' על דודתו מ' מרים גיטל.

את 'ברכו' ניגן במנגינת ימים נוראים וכשהגיע ל'קדשנו במצוותיך' שבברכת 'מגן אבות' ניגנו ניגון דר"ח כסלו.

לאחר 'סדר חסידות' נתמלא 770 בית משיח בהתוועדיות חג הגאולה - י"ט כסלו כרצונו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח.

שבת קודש, י"ט כסלו - חג הגאולה

בשיעור דבר מלכות הבוקר הוגש כיבוד בפע של ימות המשיח לזכות החתן משיח מ"מ וזוגתו רות מרים אדרעי.

 בכניסתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילות היום שרו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע'.

לשחרית ניגש לעמוד ר' מענדל שמוקלער. ב'א-ל אדון' ניגנו במנגינת 'ואני אבטח בך', ב'ממקומך' ניגנו 'ג' תנועות', ב'שים שלום' ניגנו ניגון שמחה. לקריה"ת הוציאו 'ס"ת של משיח'. למוסף ניגש ר' שמעון הערץ.

בכניסתו להתוועדות ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע'. ולאחר ברכת היין ניגנו 'יחי' בשטורעם גדול עם קבוצת הצרפתים שהגיעו לשבת זו לחסות בצל הרבי שליט"א מלך המשיח. לאחר 'שיחה א'' ניגנו את הפרק של הרבי שליט"א מלך המשיח השייך לשנה זו. ולאחר 'שיחה ב'' ניגנו 'פדה בשלום'. לקראת סיום ההתוועדות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חילק 4 בקבוקים:

הת' שד"ב דאברוסקין להתוועדות י"ט כסלו הלילה שנערכת ע"י הגבאים.

הת' ישראל ישורון בנימין להתוועדות 'פינת החי' המתקיימת בכל יום שני בפינה הצפונית מזרחית לחיזוק הפצת בשורת הגאולה והגואל.

לאחמ"כ ניגנו ניגון ההקפות לרלוי"צ ואח"כ קיבל הרמ"ג לסיום הרמב"ם שיתקיים ביום ראשון.

לאחמ"כ ניגנו ניגון הכנה לד' בבות, ד' בבות, ניע זשוריצי. אח"כ דוד פלדמן קיבל בקבוק משקה והכריז ג"פ את הכרזת 'יחי' והכריז ע"ד התוועדות חנוכה לחיילי צה"ל ביו"ש.

ולאחמ"כ ניגנו 'שיבנה' ואח"כ ניגנו 'יחי' במנגינת 'חיילי אדוננו' עד לשעה 15:50 שאז ברך כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ברכה אחרונה ואח"כ ניגנו 'יחי' במנגינת 'מהרה ישמע' ולאחר כחצי דקה מילאו את הספל במים ואז נטל הרבי מלך המשיח שליט"א את ידיו הק' וניגש לסטענדער שבבימת התפילות ואמר 'קרבנות'. גם בזמן אמירת ה'קרבנות' עדיין שרים כנ"ל. 'אשרי' התחילו בשעה 15:55.

הוציאו 'ס"ת של משיח', הרבי שליט"א מלך המשיח עלה לשלישי. התפילה הסתיימה בשעה 16:23.

מעריב בשעה 17:15.

ההתוועדות שע"י הגבאים התחילה בשעה 21:00, בין הדוברים הי' הרב אזדאבא שמסר את ברכת רבני השכונה, וכן הרב יורקוביץ' רב קהילת חב"ד בלוד. ר' מיכאל חנוך גאלאמב חזר 'מאמר' מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. בסיום ההתוועדות פצח הקהל בשירת 'יחי אדונינו' כשדגלי המשיח מתנופפים. וכן המשיכו להתוועד עד אור הבוקר.

בשעות אלו הוקם דוכן של 'קה"ת' לכבוד י"ט כסלו - החג שבו מבקרים ריבוי יהודים מכל החוגים. 

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת ויצא

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...