• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת ואתחנן

כמידי שבוע מערכת אתר הגאולה שמחה להגיש לגולשים יומן אירועים שבועי מבית משיח 770. היומן נכתב על ידי אחד התמימים הלומדים בשנת ה'קבוצה'
יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת ואתחנן
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

יום ראשון, ה' מנחם אב

כמידי יום ראשון, לאחר תפילת שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת הדולרים בחזית בניין 770, כשבזמן החלוקה נתנו כמה פ"נים ומכתבים אותם כתבו יהודים רבים ב'מבצעים' במהלך השבוע האחרון.

לאחר חלוקת הדולרים, פתח א' מאנ"ש (ר' אליעזר גאלד) שולחן ובו מזונות ו'לחיים' לע"נ אימו, כשהוא מחלק במקום תלושים של 5$ לשימוש ב'מבצעים סנטר' - החנות בה נמכרים מוצרים המשמשים להפצת בשורת הגאולה וזהות הגואל.

בעת כניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת מנחה, ניגנו הקהל 'יחי' במנגינת 'אסדר לסעודתא' לכבוד ה' מנחם אב, יום ההילולא האריז"ל החי ולאחר התפילה נמסר שיעור הדבר מלכות היומי על ידי הת' יוסף יצחק דוברייצר.

במקביל לשיעור הדבר מלכות הקבוע, התקיים (כחלק מהמבצע שהחל בשבוע שעבר לתלמידי התמימים בוגרי ישיבת חח"ל צפת) סדר מיוחד בלימוד מסכת תמיד בשטח שבין הבימות, כשלתלמידי התמימים מחולק כיבוד רב. כמו כן, בשעה זו הגיעו ל-770 אוצר של ממש - עשרות חוברות של 'שיחות קודש' שיצאו בזמנו - חלקם בפירסום ראשון, כשכמה מתלמידי התמימים ואנ"ש תושבי שכונת המלך ממיינים ומסדרים את החוברות החדשות.

לקראת שעות הצהריים הגיע איש העסקים המפורסם ירדן אלעל לביקור בבית משיח - 770, כשאת הביקור מלווה ידידו הת' אבריימקה אייזנשטיין, וכשלבסוף הוא כתב לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ברכה על עסקיו המרובים.

לאחר תפילת ערבית ערך את סיום המסכת הרה"ת לוי טעווזנר על מסכת מכות. כמו כן נערכה התוועדות קצרה לתלמידי התמימים בוגרי תות"ל ראשון לציון בארגונו של הת' זלמן מרנץ, כשבמקום נערך גם סיום מסכת על ידי הת' פסח שיפמן.

יום שני, ו' מנחם אב

בתפילת שחרית לא אמרו תחנון (עקב בעל ברית שנכח ב-770), ולקריאת התורה עלו שני חתני בר מצווה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כשגם בהגבהת הספר זכה אחד מבעלי הבר מצווה, ולאחר התפילה התקיימו שלושה התוועדויות, התוועדות בר מצווה לת' משה יהודה פרידמן (בנו של הרב מנחם מענדל פרידמן, מנהל רוחני בישיבה הקטנה בצפת), והשני' התוועדות לרגל ההנחת תפילין לת' משה צבי סטוליק, כשעל השולחן מוגשים מיני מתיקה רבים לתועלת תלמידי התמימים ובמקום חולקה גם תשורה מיוחדת 'לוח יומי - בין המיצרים' שעל ידי חברי הבד"צ דשכונת המלך.

במהלך היום נצפו בין קירות 770 תמימים רבים שחזרו כעת לביתם האמיתי - 770, ביניהם בלטו הקבוצה מישיבת תות"ל סניף קווינס (ששהו בחודש האחרון בהרי הפוקינוס) ותמימים רבים שלמדו ושימשו כשלוחים בשנה האחרונה בישיבות בארה"ק, וכעת חזרו למקומם האמיתי.

אחר הצהריים התקיים השיעור היומי בהלכות המקדש, כשגם היום מוסר את השיעור הת' מאיר רייכמן כהמשך לשיעור האתמול בענין המקדש השני.

מיד לאחר תפילת ערבית התקיים סיום המסכת המרכזי, כשאת הסיום מסר הת' שמואל אהרונסון על מסכת גיטין, כשהוא משלב ב'סיום' מביאורי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א על מסכת זו, ולאחר אמירת הקדיש המשיכה סעודת המצווה, בהנחייתו וניצוחו של הרב מנחם גערליצקי, כשלקראת סיומה הוא קורא ומבאר פרק שלם מהלכות בית הבחירה (כרגיל לאחרונה בימים אלו).

כמו כן, במקביל נערך כנס מיוחד לתמימים הפעילים בבית חב"ד - 770, כשאת הכינוס מנחה הרה"ת שניאור גרינוולד (שלקח ע"ע את ניהול הבית חב"ד) ובין הנואמים היו הרב יוסי גרומך (שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בווליגמה, סרי לנקה) שדיבר אודות הצורך המיוחד להביא ו'לתפוס' את היהודים הבאים לרבי מלך המשיח שליט"א, כמו כן הת' גרשון רוטשילד הסביר בסגנונו המיוחד איך עושים באופן פרקטי את מהלך הסיור. אחרון הדוברים היה הת' יהודה ברק (המסור ונתון לענין זה) שביאר את האחריות האישית של כל בחור ובחור על כאו"א, כשבין לבין נחשפו כמה תוכניות מיוחדות של הבית חב"ד, לטובת המבקרים הרבים.

לאחר הכנס מקורבים החלה ההתוועדות הקבועה - פינת החי, כשהמארגנים המסורים שלקחו ע"ע את האחריות לארגן את התוועדות זו מידי שבוע עד עתה, דאגו השבוע באופן מיוחד לשפע גשמי של ימות המשיח, כשלאחר סיום מסכת תמיד (על ידי הת' זלמן מרנץ) הוגשו לשולחן מגשי בשרים עמוסים הכל טוב ובקבוקי יין מהודרים, כשבהמשך הערב נערך גם סיום על ספר התניא (על ידי הת' הנ"ל) וסיום מסכת סנהדרין על ידי הת' שמואל גרונם גרינברג כשההתוועדות נמשכת עד אור הבוקר.  

יום שלישי, ז' מנחם אב

לאחר תקופה ארוכה בה המסך המורה על זמני ושיעורי היום חדל מלעבוד, חזר היום בבוקר לפעולה מסך זה לתועלת קהל הלומדים והמתפללים.

לאחר תפילת שחרית נערכה התוועדות לרגל הבר מצוה של הת' נתנאל שמואל חיים כשבהתוועדות משתתפים כמה מקרובי משפחתו הקרובים והרוחקים.

במהלך היום הגיעו כמה משפחות שלימות מארץ הקודש, ביניהם בלטו משפחתו של הרב יוסף יצחק תעיזי (שליח לישוב עזריאל), הרב יוסף יצחק סגל (מנוף הגליל), משפחת כהן (תל ציון), משפחת שמח ועוד שהגיעו לקראת יום לידתו של משיח - תשעה באב.

היום תיקנו והוסיפו בבניין פנימיית תלמידי התמימים - 749 מעקה במדרגות הראשונות, לרווחת תמימים רבים.

את השיעור השלישי והאחרון בסדרת השיעורים בנושא המקדש השני מסר גם היום הת' מאיר הכהן רייכמן, כשהשיעור היום מתמקד בצורה הכללית של עזרת ישראל והכהנים במקדש השני, ועל תפקידם וצורתם העזרות שהיו פזורות בהם.

לאחר הפסקה קצרה (בה התקיים באותו מקום שיעור נוסף בעניני המקדש עבור קה"ל אנ"ש מפי הרב חנניה האפינג'ער), התקיים באותו מקום שיעור גאולה ומשיח השבועי, שהוקדם להיום, כשאת השיעור מסר הת' עוז הלוי גת, כשהשיעור עוסק בשיטת בית שמאי (שהלכה תיפסק כמותם בתקופה הראשונה של ימות המשיח) לאור תורתו של מלך המשיח בפרט ותורת החסידות בכלל.

תוך כדי השיעור התקיים בחלקו המזרחי של הזאל חלוקת מלגות לתמימים שעברו את מבחני 'יששכר וזבולון', כשהסדר הוא כפי שהיה בפעמים הקודמות.

את סיום המסכת היום לאחר תפילת ערבית ערך הרב מיכאל יצחק קרעמער על מסכת ראש השנה, ולאחר מכן נמשכה, ככל פעם, התוועדות וסעודת מצווה.

במקביל התקיים גם 'סדר שליחות' מיוחד (לאחר תקופה קצרה בה היה חלישות בסדרים אלו), כשהפעם מתקיים הסדר במתכונת מיוחדת ומורחבת גם לתלמידי התמימים השוהים כעת בשנת ה'קבוצה', ויוצאים לשליחות ברחבי העולם בשנה הבאה, כשכולם הוגים ולומדים מתוך דפים מיוחדים שהודפסו מתוך ספר 'השליחות' שי"ל לאחרונה על ידי מערכת אוצר החסידים - קה"ת.

כמו כן, כפי שהתפרסם במודעות, בלילה זה יצא מרחבת 'המשולשים' ה'באס' לרובעי ניו יורק כשהוא עמוס בתמימים היוצאים להדביק מדבקות המבשרות על זהותו של הגואל וזהותו ברחבי תבל.

יום רביעי, ח' מנחם אב

זמן קצר לפני תפילת שחרית התקיימה התוועדות לרגל הבר מצווה לא' מילדי אנ"ש בשכונת המלך קראון הייטס, כשלאחר התפילה התקיימו עוד כמה התוועדויות של התמימים אליהו עמוס חורי (שהגיע יחד עם אביו מצרפת) ולת' לוי יעקובסון.

בשעות שלאחר תפילת שחרית הגיעו (נוסף לזרם המבקרים הגדול) קבוצה גדולה של ילדים דוברי עברית מ'קעמפ' מיוחד המאורגן על ידי בית חב"ד בקווינס, כשהם מסיירים בכל פינות הבית, ביתו של מלך המשיח.

בינתיים נמשך סדר נגלה צהריים כרגיל, עדה השעה אחד בצהריים, אז נסגרו הגמרות, ותלמידי התמימים עברו ללימוד ספרי חסידות, ולהתוועד יחד לפני כניסת הצום.

תפילת מנחה נדחתה לשעה שש אחר הצהריים, ולאחריה החלו התוועדויות רבות בתור הכנה ליום תשעה באב "דאקרי מועד", כשבשלב מסויים, פתחו כמה מתלמידי התמימים בריקודי 'יחי' במנגינת 'ניגון הקפות', כשבמקביל נשלפים מכל הכיוונים בקבוקי 'משקה' ואמרית 'לחיים', והריקודים נמשכו עד שקיעת החמה. 

בשקיעת החמה, החלו כמה וכמה להפוך את ספסלי בית הכנסת, כשבמקביל הוחשכו חלק מהאורות, כשאט אט מתמלא בית הכנסת גם באברכים ותמימים, ובמקביל הוכן מקומו הק' עבור תפילת ערבית, כשהמפה שעל הסטנדר הוסרה, ובצמוד לקיר הדרומי הועמד שולחן (המשמש בדרך כלל עבור ה'יחידות כללית') כשבסמוך לו הועמד ה'באקס' המיוחד עבור תשעה באב, ומעל השולחן הועמדה מנורה.

תפילת ערבית החלה בשעה תשע, כשבכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילה ניגנו כמה 'יחי' במנגינת 'ושמחת', ובסמוך להתחלת התפילה הכריז אחד 'יחי' ג"פ, ולאחר שמונה עשרה וקדיש תתקבל החלו באמרית 'איכה', על ידי הרב מיכאל סלווין דרך מערכת ההגברה כשכל הקהל קוראים עמו בלחש, ולאחר סיום מגילת איכה קראו את הקינות לליל תשעה באב ו'ואתה קדוש' בלחש, כשבכל זמן זה הסתובבו כמה וכמה מהילדים וזרקו, כמנהג ישראל ביום זה, 'בובקעס' וכיוצא בזה.

לאחר סיום התפילה, התקיים סיום מסכת שנפתח על ידי הרב מנחם גערליצקי שהקריא תחילה מ'היום יום' של יום תשעה באב, ולאחר מכן הזכיר על הוראות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ליום זה, ולאחר זמן מה (בו חיפשו אדם שסיים מסכת) הכריז 'יחי', ואז ערך ר' מרדכי שכנא זירקינד סיום על מסכת מועד קטן, ולאחר מכן יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, כשכמה מהקהל ניגנו 'יחי' ביציאתו.

לאחר צאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מבית הכנסת התקיים במערב הזאל הגדול שיעור מיוחד במאמר 'איכה ישבה בדד' תשל"א על ידי הרב נחמן שפירא. ולאחר מכן התקיים שיעור מיוחד מפי הרב שלום זירקינד בשפה האנגלית כשהוא מוסר ומספר את אגדות החורבן מתוך הגמרא מסכת גיטין.

יום חמישי, תשעה במנחם אב

זמן קצר קודם תפילת שחרית החזירו את המפה הפרושה על בימת הקריאה, אותה הורידו אתמול קודם תשעה באב.

תפילת שחרית החלה בשעה עשר כרגיל, כשהחזן מתפלל באריכות (ע"פ יחס), ולקריאת התורה הוציאו את ספר התורה של משיח (ללא הכתר המפורסם), ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.לאחר קריאת התורה וחזרת הספר תורה לארון (כשכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א צועד לאחר הספר תורה), החלו באמירת קינות כשהרב מיכאל סלווין (שישב על יד א' העמודים במזרח בית הכנסת) מסיים כל קינה בקול, כשקולו נשמע דרך מערכת ההגברה של בית הכנסת.

סדר הקינות נמשך עד השעה רבע לאחד, אז עמד ר' מיכל סלווין על יד עמוד הש"ץ וקרא בקול רם את קינת 'קלי ציון' כשכל הקהל קורא אחריו, ולאחר מכן סיים החזן (של תפילת שחרית) את סדר התפילה (לפני הקדיש האחרון, נעמד א' מתלמידי התמימים וקרא על הצורך להוסיף באהבת ישראל לזירוז הגאולה..).

לאחר הכרזת 'יחי' והכרזה על זמן תפילת מנחה (ולהעיר שלאחר תפילת שחרית לא ניגנו), ערך סיום על מסכת מועד קטן ר' מנחם מענדל דויטש.

לאחר תפילת חצות היום הוחזר הפרוכת שעל ארון הקודש והודלקו כל האורות של בית הכנסת, ואף חלק מהנברשות המשמשות רק לשבתות וימים טובים הודלקו לכבוד יום הולדתו של משיח.

תפילת מנחה התקיימה בשעה שלוש ורבע, כרגיל, ולקריאת התורה הוציאו שוב את ספר התורה לקבלת פני משיח, כשלשני העליות הראשונות עולים שני חתני בר מצווה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחר מכן נמשכה התפילה כהסדר הרגיל, ובסיומה ערך סיום על מסכת מועד קטן הת' שולם פופר.

במהלך השעות שנותרו עד סוף היום נערכו עוד כו"כ סיומים, כך שכל כמה דקות נעמדת קבוצה אחרת להכרזת הקודש 'יחי' שבסיום המסכת, עד לסיום האחרון, שהתקיים דקות אחדות לפני תפילת ערבית במערכת ההגברה של 770 על ידי א' מאנ"ש קראון הייטס.

גם בכניסת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לתפילת ערבית ניגנו כמה (רק שהפעם היה מספרם גדול בהרבה), ובסיום התפילה ניגנו גם, עוד יותר מתחילת התפילה.

זמן קצר לאחר סיום התפילה, נערך 'קידוש לבנה' מחוץ ל-770, כשמקומו הק' הי' על כביש ה'סרוויס' (שנחסם לתנועה עבור הקידוש לבנה), ולאחר מכן החלו ריקודי שמחה לרגל מצווה חשובה זו.

כמו כן, במקביל החלו 'ועד סעודת שלמה' לחלק סעודה להמוני התמימים ואנ"ש לכבוד סיום ושבירת הצום, כשבהמשך הלילה נפתחו מספר התוועדויות ליל שישי, ביניהם התוועדות לרגל סיום מסכת, בשילוב התוועדות לרגל הבר מצווה של נכדו של הרב מנחם מענדל גולכאווסקי וסיום מסכת גיטין על ידי הת' חיים אליהו שוחאט.

יום שישי, י' מנחם אב

לאחר תפילת שחרית ערך סיום מסכת הת' מנחם מענדל עבאדי, ולאחר מכן החלו כמה התוועדויות בר מצווה, א' מהן המשך להתוועדות אמש והשני' להת' גוסיאטינסקי. כמו כן נערכו כמה ואפשערעניש'ן, ביניהן של החיילים בצבאות ה' למשפחות כהן (באפאלו, נ.י.) ווויינברגר.

כמו כן, בהמשך היום התקיימה התוועדות לרגל ההנחת תפילין לבנו של הרב יוסי טאוב (רב קהילת ממ"ש בנתניה), כשבהתוועדות משתתף גם סבו, הרב יעקב מזוז (רב לקהילת דוברי צרפתית, נתניה), ששניהם הגיעו היום במיוחד לקראת ההנחת תפילין.

לאחר תפילת קבלת שבת נערך סיום מסכת כתובת על ידי הרב מנחם מענדל זלמנוב, כשהוא משלב בסיום המסכת מביאוריו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

כפי שהוכרז על ידי הגבאי בסיום התפילה, התקיימה בהמשך הלילה בפינה הצפונית מזרחית התוועדות לגל ה'שלום זכר' לבנו של הרב ישראל גרנובטר.

שבת קודש, י"א מנחם אב

לקראת התורה הוציאו את ספר התורה לקבלת פני משיח, ובכל העליות עלו חתנים שונים (לבד רביעי, עליית עשרת הדיברות - אז עלה כנהוג המד"א הרב יוסף ישעי' ברוין) ולמפטיר עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א כשגם בגלילת הספר זכה חתן אחד.

בשל ריבוי החתנים השוהים כאן בשבת (מעל 11, כ"י), לאחר התפילה התקיים מנין נוסף בספר התורה לקבלת פני משיח.

כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א נכנס בשעה 1:30 להתוועדות, בין השיחות ניגנו 'שיר המעלות לדוד' ו'והוא גואלנו', ולאחר השיחה השלישית נתן שלושה הבקבוקים (א' לת' זלמן מרנץ עבור ההתוועדות הקבועה ביום שני, לת' שנ"ז אביעד עבור סיום מסכת בחמישה עשר באב, לת' מענדל גערליצקי עבור ה'גראנד כינוס הקהל' שיתקים ביום שני ב-770 ולרב מנחם גערליצקי עבור סיומי הרמב"ם והמסכת במהלך השבוע).

לאחר צאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א החלו כמה התוועדויות 'אופרוף' ברחבי הזאל הגדול, לתמימים שניאור זלמן מעטוף, מנחם מענדל גורביץ, מנחם מענגל ביטון, נפתלי רייכמן ועוד, ובהמשך נערכה גם התוועדות 'אופרוף' בזאל הקטן לת' לוי קליין. כמו כן התקיימה התוועדות גדולה עם הרב יעקב מזוז והרב יוסי טאוב.

גם לתפילת מנחה הוציאו את ספה"ת לקבלת פני משיח, עלו שני חתני בר מצווה, ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ולאחרי התפילה (לאחרי צאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א) ערך סיום על מסכת תמיד הרב מנחם גערליצקי.

כמו כן נערך סיום נוסף לאחר צאתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מתפילת ערבית (לפני הודיאו) על ידי הת' שלום חסקינד על מסכת תמיד.

יומן שבועי מבית משיח 770: שבוע פרשת מטות - מסעי

יומן שבועי מבית משיח: שבוע פרשת נשא

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...