• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אייר התשפ"ד (22.05.2024) פרשת בהר

74 עובדות על 122 שנות חיים

עם ישראל והעולם כולו חוגג את יום הולדתו של הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט''א, לפני מאה עשרים ושתיים שנה • במהלך שבעים וארבע שנות מנהיגותו פועל להוסיף בעולם עוד אור וקדושה, ומכין את העולם לגאולה • לכבוד היום הגדול אספנו עבור קוראי ''הגאולה'' 74 עובדות, אירועי מפתח, מבצעי המצוות ותקנות יסוד מ-122 שנות חייו ו-74 שנות הנהגתו של הרבי שליט״א מלך המשיח, לאורך ימים ושנים טובות
74 עובדות על 122 שנות חיים
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

1. נולד בי"א בניסן תרס"ב  (1902) להוריו רבי לוי יצחק והרבנית חנה, ונקרא שמו מנחם מענדל על שם סב-סבו ה"צמח צדק", האדמו"ר השלישי בשלשלת חב"ד.

2. מגיל קטן לומד תורה בעיון, עומק ובקיאות בלתי רגילים ורוכש ידיעה בכל חלקי התורה בימי ילדותו ונערותו.

3. חמיו לעתיד רבי יוסף יצחק (האדמו"ר הריי"צ) בוחר בו כחתן ומועידו לבתו הצדקת הרבנית חיה מושקא.

4. בבחרותו נפגש עם רבי יוסף ראזין - הגאון הרוגוצ'ובי המפורסם, שמעניק לו סמיכה לרבנות ובא עמו בקשרי מכתבים תורניים.

5. מתחיל לשמש כעוזר לחמיו לעתיד בפעילותו הציבורית, במיוחד במלחמותיו למען היהדות כנגד הסובייטים.

6. כאשר נאסר חמיו האדמו"ר הריי"צ על 'עוון' הפצת היהדות, פועל לשחררו במאמצים רבים ומצליח בכך.

7. לאחר שחרור חמיו מהמעצר, מתחיל לשמש כמזכירו הפרטי ומסייע לו בעסקנות למען הכלל ובהפצת היהדות.

8. מתחתן ביום י"ד בכסלו תרפ"ט (1928) עם הרבנית חיה מושקא בת הרבי הריי"צ בוורשה, בה משתתפים גדולי ישראל ומכובדים רבים.

9. עובר להתגורר בברלין עד לפרוץ מלחמת העולם, שם ממשיך בסיוע לחמיו.

10. לאחר שנמלט מאימת המלחמה לצרפת, מגיע בבטחה אל ארצות הברית יחד עם רעייתו הרבנית ביום כ"ח סיון תש"א (1941).

11. מתמנה למנהל ארגוניו המובילים של חמיו בהפצת היהדות – "מחנה ישראל", "מרכז לעניני חינוך" והוצאת הספרים "קה"ת", ומביא לתנופה בפעילותם.

12. ספרו הראשון – "היום-יום" - רואה אור, ובו ליקוט פתגמים חסידיים מסודרים לפי ימות השנה ובהתאם להם.

13. מוציא לאור את ספרו השני – "הגדה של פסח עם ליקוטי טעמים ומנהגים" בו מתקבלת הצצה לגאונותו האדירה והופך במהרה לספר יסוד.

14. פועל להדפסת והפצת ספרי חסידות באופן נרחב, הצובר תאוצה עם השנים.

15. ביום י' בשבט תש"י (1950) מסתלק הרבי הריי"צ ומתחיל למלא את מקומו בהנהגה באופן לא רשמי, ואף מתחמק מלקבלה בפירוש.

16. בתוך שנת האבל על חמיו שולח את השליח הראשון, למדינות צפון אפריקה, ויהודים רבים רואים בו כתובת לבקשות עצה וברכה.

17. עונה ליהודים רבים לשאלותיהם בכתב בכמות רבה של מאות מכתבים ביום, הנאספים עם השנים לסדרת "אגרות קודש".

18. בי"א בשבט תשי"א (1951) מקבל על עצמו את עול נשיאות חסידות חב"ד באופן רשמי באמירת "מאמר חסידות" ראשון.

19. מייסד ארגונים רבים שמטרתם חיזוק והפצת היהדות "צעירי אגודת חב"ד", "אגודת נשי ובנות חב"ד", רשת "אהלי יוסף יצחק", ועוד.

20. במופת גלוי במהלך התוועדות חג הפורים מביא למותו ונפילתו של יוזף סטאלין ימ"ש, ולהקלה במצבם של יהודי ברית המועצות.

21. מתקן מבצעי-מצוות מיוחדים בחגי ישראל - זיכוי הרבים במצוות כלולב, מצה שמורה, מצוות הפורים ועוד.

22. יוצא חוצץ כנגד חילולי השבת בהפלגת אוניות ישראליות.

23. מפרסם דעתו כי אסור להיות חבר בקהילות וארגונים רפורמים וקונסרבטיבים.

24. מעורר לנצל את ההתעוררות בקרב העם בישראל לאחר מלחמת סיני לחיזוק היהדות בקרב העם בישראל בכלל ואנשי הצבא בפרט.

25. מבאר בכל התוועדות ביום השבת עניינים מוקשים בפירוש רש"י על התורה, כשבעתיד נאספים לסדרת ספרים.

26. מחדש מבצע כי בשנת "הקהל", הבאה לאחר שנת השמיטה, יש לפעול פעולות במהלך כל השנה בעניין ה"הקהל" בחיזוק קיום התורה והמצוות.

27. הפצת שיחותיו ומאמרי החסידות שאומר מתבצעת על ידי וועד מיוחד, האחראי לעריכת הדברים, מסירתם להגהה, הדפסתם והפצתם בכל רחבי העולם.

28. לאחר מלחמת ששת הימים פורץ בסערה עם "מבצע תפילין" – לדאוג שכל גבר יהודי מגיל מצוות יניח תפילין, כשבכוחה של מצווה זו להרתיע את האויב.

29. נאבק בתוקף רב כנגד מסירת שטחים לידי האויב המהווה סכנה מוחשית ליהודי ארץ הקודש.

30. מקים בארץ ישראל מקומות יישוב רבים לחסידי חב"ד בקרית מלאכי ("נחלת הר חב"ד"), ירושלים ("שיכון חב"ד"), צפת ("קריית חב"ד") ולוד.

31. סדרת שיחותיו המוגהות מתחילות להאסף לכרכים, בהם סדרת "ליקוטי שיחות" המפורסמת.

32. במלאות עשרים שנה להנהגתו בי' בשבט תש"ל (1970) מכניס במעמד מיוחד את "ספר התורה לקבלת פני משיח" בבית מדרשו, ומזכיר את דברי חמיו כי עם ספר זה נצא לקבל את פני המשיח.

33. נאבק בתוקף רב כנגד חוק "מיהו יהודי", המכיר גם בגיורי כזב שלא על פי ההלכה היהודית.

34. מבאר בכל התוועדות ביום השבת ביאורים בחידושי אביו רבי לוי יצחק בדרך קבע, כשבעתיד נאספים לסדרת ספרים.

35. לקראת יום הולדתו השבעים מקים וועד מיוחד שמטרתו לרכז את הקמתם של 71 מוסדות תורה וחסידות חדשים, עד ליום ההולדת בשנה הבאה.

36. דואג להתאקלמות העולים מברית המועצות בגשמיות וברוחניות, בסידור שיכוני מגורים ומוסדות חינוך ותעסוקה.

37. מייסד מבצע חדש - "בית מלא ספרים" שמטרתו כי בכל בית יהיו ספרי קודש.

38. בימים שקודם פרוץ מלחמת יום הכיפורים מורה מספר פעמים לכנס ילדים למעמדי תפילה (גם בכותל המערבי) כנגד אויבי ישראל, המתבררים לאחר מכן כהקדמת הרפואה למכה.

39. מחזק ומעודד את רוח העם בישראל ובמיוחד את אנשי הצבא בימי המלחמה הקשים.

40. מייסד מבצעי מצוות נוספים, בהם: הוספה בלימוד התורה, הקפדה על קביעת המזוזה בכל חדר, נתינת צדקה, הדלקת נרות שבת וחג לכל אשה וילדה, הקפדה על כשרות האכילה והשתיה, טהרת המשפחה, חינוך מתאים לילדי ישראל והוספה באהבת ישראל.

41. שולח קבוצת שלוחים מיוחדת לארץ הקודש, שיפעלו בה בשליחותו בהפצת חסידות ויהדות.

42. מתקן 12 פסוקי תורה ומאמרי חז"ל עבור ילדי ישראל, לשננם ולאמרם בכל הזדמנות.

43. מעורר את חסידיו לכתוב גם הם חידושי תורה ולהוציאם לאור בקבצים תורניים, למען הגדיל תורה ולהאדירה.

44. מורה לפעול כי בכל מקום בעולם יודפס ספר ה"תניא", ספר היסוד של חסידות חב"ד, ומצרף לכך הנחיות והוראות מפורטות.

45. דואג לשוהים בבתי הרפואה, בתי אבות ובבתי הסוהר שיוכלו לקיים את המצוות במהלך היום-יום ובחגי ישראל.

46. מבקש לערוך תהלוכות של מפגן גאווה יהודית ביום ל"ג בעומר, בהן ישתתפו גם ובעיקר ילדים.

47. מעורר כי על כל ילדי וילדות ישראל, אפילו תינוק בעריסתו, לשמוע בבית הכנסת את קריאת "עשרת הדברות" בחג השבועות.

48. יוצא בקריאה נגד "תכנון משפחה", ומעודד להרבות בילודה בביטחון בה' ללא חשבונות.

49. מקים את ארגון הילדים "צבאות השם", ומעודד ומורה לכנס בו את כל ילדי ישראל תחת הסיסמה - "We want Moshiach now - אנו רוצים משיח עכשיו!".

50. יוצא בקריאה כי כל ילד וילדה יהודים יתאחדו בכתיבת "ספר התורה של ילדי ישראל", על ידי רכישת אות אחת לילד במחיר סמלי.

51. מורה לכתוב ספר תורה כללי עבור כל בני ישראל, וכן ספר תורה מיוחד לחיילי צה"ל.

52. יוצא בקריאה להשפיע על אומות העולם לשמור על "שבע מצוות בני נח" כחובה המוטלת עליהם.

53. מכריז על יוזמת "רגע של שתיקה", בה ינתן לתלמידים בתחילת יום הלימודים בבתי הספר העממיים בארה"ב דקת מחשבה אודות בורא העולם ומנהיגו. בהצעתו חותמים על עצומה התומכת ביוזמה זו מנהיגים אמריקאים בהם גם נשיאי ארצות הברית.

54. מתקן תקנת לימוד מיוחדת בספר "משנה תורה" לרמב"ם המקיף את התורה כולה, בעלת שלושה מסלולי לימוד – פרק אחד ליום עד סיום הספר במשך שלוש שנים, שלושה פרקים ליום או לימוד יומי בספר המצות עד סיומו בתוך שנה.

55. מורה לבנות בכפר חב"ד בנין העתק לביתו שבניו יורק – 770.

56. קורא לייסד בתי חב"ד בכל מקום ומקום, ובמקום בו כבר ישנו – להרחיבו עוד יותר.

57. נוהג לחלק שטר דולר לצדקה לכל אחד ואחד, במשך שעות ארוכות בהם מאציל מברכותיו ומעניק מעצותיו לאלפים.

58. מחדש את הוראת חז"ל "עשה לך רב" – ומורה כי על כל אחד למנות לעצמו רב מורה דרך אישי.

59. יוצא בפניה אל ילדי ישראל להציב בחדרם ספרי קודש, בהם חומש וסידור, וקופת צדקה, על מנת להפוך את חדרם למקום של תורה תפילה וגמילות חסדים.

60. ביום כ"ב שבט תשמ"ח (1988) מסתלקת רעייתו הרבנית הצדקנית חיה מושקא. מספר שנים לאחר מכן מבאר כי מאז התחילה תקופה חדשה בנשיאותו בקשר לגאולה.

61. מתקן את "מבצע יום הולדת" בו קורא לנצל את יום ההולדת להוספה בתורה ומצוות, ומפרט מספר הוראות ומנהגים ליום זה.

62. יוצא בקריאה להוסיף בשמחה בכדי לקרב את הגאולה, כדבר האחרון שאולי חסר להבאת משיח צדקנו.

63. מעורר על דבר הצורך להגדיל ולהרחיב עוד יותר את בנין 770, ומשתתף במעמד "הנחת אבן פינה" עבור כך בו אף מניח בידיו הקדושות את אבן הפינה.

64. מכריז כי על כל יהודי מוטלת האחריות להביא את משיח, ועל כל אחד לעשות ככל שביכולתו לבצע זאת.

65. מחלק קובץ משיחותיו תחת הכותרת "דבר מלכות", ומעודד לראשונה ובאופן פומבי את שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

66. מבשר כי נשיא דורנו זה הינו המשיח, ואף כבר התגלה בכל התוקף.

67. מעורר על הצורך ללמוד ענייני גאולה ומשיח בתורה, שעל ידי כך ניתן לחיות עם הזמן והתקופה המיוחדת של ימות המשיח.

68. מודיע כי ימינו אלה הינם כבר ימות המשיח, וצריכים רק לפתוח את העינים וכבר רואים שנמצאת הגאולה האמיתית והשלימה.

69. מורה לפרסם לכל אנשי הדור כי זכינו לקיומו בדורנו, והוא שופט, יועץ ונביא הדור.

70. מכריז כי הסתיימה עבודת השליחות, וכי כעת עבודת השלוחים היא "לקבל פני משיח צדקנו".

71. מודיע כי מלך המשיח כבר נמצא ופועל בעולם, דבר המתבטא בהסכמי שביתת הנשק בין מעצמות העל.

72. מבשר כי אין דבר שמעכב את ביאת הגאולה, ועם ישראל כבר עשה תשובה שלימה.

73. משתתף במעמד שידור הלוויין הבינלאומי לעיני מיליונים, בו קיבלו הקהל על עצמם את מלכותו כמלך המשיח.

74. מאשר ומעודד ברורות את אמונת החסידים כי הוא המלך המשיח ומאשר לפרסם זאת, דבר המתבטא אף בעובדת עידודו כל העת בחוזק גדול ובתוקף את שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד".

מאז קריאתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כי כל הפעולות צריכות להיעשות במטרה לקבל פני משיח צדקנו, פועלים ללא לאות החסידים כדי לפרסם את בשורת הגאולה. לאורך כל השנים מתקיימות עצרות ענק, כנסים מקומיים, אין ספור מוצרי פרסום ועלוני הסברה, לצד פעילות הסברה אישית, שיעורים והרצאות בנושא משיח וגאולה.

כעת גם אתם מוזמנים להצטרף.

מסתמן: המעצמות לקראת שיתוף פעולה חסר תקדים

ה' באייר, הרב מייזליש חשף: "ראיתי בעיני את הניסים וההחמצה הגדולה"

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...