• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז אדר א' התשפ"ד (26.02.2024) פרשת כי תישא

התשובה הניצחת לאומות העולם!

מול הרעיונות להסכמים עם הערבים שידרשו ויתורים מצד ישראל, יש להשיב להם כי בטחוננו אינו למכירה. עם ישראל צריך לגלות את כחותיו ולעמוד בתוקף על קיום דברי התורה המעניקים לנו את ארץ הקודש
התשובה הניצחת לאומות העולם!
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ועכשיו, משנסתיימו החגים, ואנו עוברים מחודש תשרי, אל ימי חודש מרחשוון - ימי החולין, צריך לראות שאוירת הקדושה והמצוות, האופפת כל יהודי והעיסוק בעניני הקדושה, ימשיכו ללוות אותנו גם בחיי היום-יום.

בשבועות האחרונים, הולכים ומתגברים הדיבורים על הסכם עתידי עם סעודיה. אין ספק שלהסכם שכזה, אם הוא יתבצע תוך תנאים מתאימים, יש פונטיציאל גדול, אך חשוב להביר מראש, וצריך שתשמע קריאה מדהדת שתגיע עד לפתחם של מקבלי ההחלטות - הסכם שכזה - לא בכל מחיר!

אין שום הצדקה להסכם שיחזיר חיים לרעיון הנפסד של מדינה פלסטינית (היל"ת), אם בהסכם יופיע, אפילו במעומעם התייחסות למצבם של הגרועים שבאויביינו היושבים על גבולותינו, הרי שההסכם אינו שווה את ההטבות שיתלוו אליו.

כבר כעת נשמעים קולות מצד אנשי ראש הממשלה כי בהסכם ינתן יחס לפתרון עתידי עבור הפלסטינים. צריכה להאמר בצורה נחרצת, שאינה משתמעת לשני פנים: מספיק לנו במה שממשלת הימין מלא-מלא לא עשתה דיה כדי לעצור את הטרור המשתלול ברחבי ארץ הקודש, לא נסכים שאותה ממשלה תהיה זו שתזריק חיים לאנשי הטרור ותיתן להם את כל הסיבות להמשיך בדרכם ה"י.

הפירוש הראשון

בהשגחה פרטית, בשבת בה אנו מברכים את חודש חשוון, אנו קוראים, בכל שנה את פרשת בראשית, הפרשה הראשונה הנקראת עם פתיחת השנה, לאחר שסיימנו את הקריאה בפרשה האחרונה בשמחת תורה.

הרבי שליט"א מלך המשיח, מדגיש פעמים רבות את פירושו הראשון של רש"י על התורה. רש"י כידוע, הינו הפירוש המיועד ל"בן חמש למקרא" כפי שהוא מעיד על עצמו, ופירושו הוא הנפוץ ביותר בכל החומשים.

רש"י פותח ושואל מאיזה טעם מתחילה התורה בפר בראשית, הלא יכלה התורה להתחיל המצווה הראשונה שנצטוו בה עם ישראל, המפיעה רק כשאותו עם קיים במצריים, כמופיע בספר שמות, מה הסיבה לאריכות סיפור בריאת העולם ומעשה האבות.

והתשובה לכך היא, כמו שנאמר בתהלים: "כח מעשיו הגיד לעמו - לתת להם נחלת גויים". שאם יגידו אומו העולם ויטענו לבעלות על הארץ, שהלא אנו כבשנו אותה מידיהם, עלינו לומר להם ברורות: כל העולם נברא על ידי הקב"ה והוא נתנה לאשר חפץ, ברצונו הוא שזה שנטל את הארץ מידי האומות ומסרה לעם ישראל.

כולם מודים

התנ"ך הינו ספר המקודש על כל אומות העולם, המכירים בקדושתו. מול כל נסינות ההבל לתרץ את אחיזתנו בארץ ישראל, הרי שהתשובה הניצחת, זו שאף אחד אינו יכול לחלוק עליה היא: "כך נאמר בתורה" עלינו לומר לאותם המבקשים חלק בארץ הקודש - הארץ שלנו היא, כי הקדוש ברוך הוא הבטיח רק לנו אותה, כפי שנאמר בתורה. בכל פעם שאמרו תשובה זו לאומות העולם, הרי שהם קיבלו אותה ללא עוררין.

את הקדושה שחש כל יהודי בימי החגים בבית הכנסת, את הרצון להתקרב לאלוקות המפעם בו, יש להמשיך גם לכל עניני החולין, עלינו לעמוד בתוקף מול כל מונע ומעכב ובכך להביא את הגאולה האמיתית והשלימה בפועל ממש.

"ענוים, הגיע זמן גאולתכם" | טור מיוחד מהרב מנחם ישראלי בעקבות המצב

כך תבחרו נכון את החלונות שלכם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...