• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

לכתחילה אריבער - כדרך חיים

היום חל יום הסתלקותו של הרבי המהר"ש (רבי שמואל) הידוע בפתגמו "ואני אומר מלכתחילה אריבער (מלמעלה)". מה משמעות הפתגם לכל אחד ואיך זה קשור לזירוז הגאולה האמיתית והשלימה
לכתחילה אריבער - כדרך חיים
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

היום י"ג תשרי - יום ההילולא של הרבי מהר"ש - רבי שמואל שניאורסאהן (אדמו"ר חב"ד הרביעי).

הפתגם הידוע שלו - העולם אומרים, שכאשר אי אפשר ללכת מלמטה, אז הולכים מלמעלה, ואני אומר: מלכתחילה מלמעלה ("מלכתחילה אריבער")!

זאת אומרת, שבתפיסה האנושית המקובלת, כאשר מגיעים למכשולים, אז מנסים להתמודד איתם ישירות, ו"להסתדר איתם", לעבור מתחת למכשול או מהצד שלו וכו', אבל הגישה של הרבי מהר"ש הייתה ש"מלכתחילה מלמעלה" - לדלג מעל המכשולים בלי להתחשב איתם ובלי להתפעל מהם!

הרבי מלך המשיח שליט"א חזר על הפתגם הנ"ל פעמים רבות מאוד, ולמעשה הפך אותו לדרך חיים עבור כולנו - ובכח הזה חסידים פועלים בכל העולם ומתמודדים בהצלחה עם כל סוגי הקשיים בעבודת השליחות הקדושה בכל רחבי העולם - עם הפתגם הזה - מלכתחילה מלמעלה!

לא להתחשב במכשולים, במגבלות, לחיות גאולה - לצאת ממצרים - מהמיצר הפנימי שלנו.

וזה מחבר אותנו לנקודה רוחנית-גאולתית נוספת.

במדרש שיר השירים רבה (פ"ב) כתוב:

"קול דודי הנה זה בא... בשעה שבא ואמר לישראל בחודש זה אתם נגאלין, אמרו לו משה רבנו היאך אנו נגאלין, והלא אמר הקב"ה לאברהם 'ועבדום ועינו אותם 400 שנה ועדיין אין בידינו אלא רד"ו [210] שנה?

אמר להם, הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם, אלא מדלג על ההרים... מדלג על החשבונות... "

זאת אומרת, שכאשר מגיע זמן הגאולה- הקב"ה אינו "מביט" ולא מתחשב בחשבונות האנושיים שלנו ובהסתכלות המוגבלת שלנו, אלא לוקח אותנו אל הגאולה, על ידי "דילוג" - ולכן אומר המדרש שהובא לעיל, שזה פירוש הפסוק: "קול דודי הנה זה בא - מדלג על מקפץ על הגבעות".

איך נוכל לזרז את זה?

ע"י שנחיה כמה שיותר את הפתגם הנ"ל של הרבי מהר"ש, שהיום ההילולא שלו - "מלכתחילה אריבער" - מלכתחילה מלמעלה - לדלג על החשבונות שלנו, לדלג על המגבלות שלנו, לרוץ קדימה - כך גם ה' יתברך, מידה כנגד מידה - לא יתחשב בהגבלות ובחשבונות - ויגאל אותנו בקרוב ממש.

חג סוכות שמח!

רק 770, לא בשום מקום אחר!

רשמי גאולה - מעצרת הגאולה | ויהי בשלושים שנה…

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...