• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

להיות או לא להיות | מסר דחוף

החסיד הגדול ששמע את המסר החריף לפני למעלה מתשעים שנה, והמסר היום לכל אחד: להיות קשורים לרבי שליט"א מלך המשיח. היום: כולנו מגיעים לעצרת גאולה ומשיח ומכריזים ואומרים - עמדנו במבחן, מוכנים אנו להתגלות
להיות או לא להיות | מסר דחוף
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

"ואתם איצ'ה . . 

לי עדיף שלושים ילדים שילמדו . . 

ואם לא – הרי אתם של עצמכם, 

יהודי ירא שמים, תלמד ותתפלל כל היום, 

אבל איתי אין לכם שום שייכות כלל וכלל" - - -

***

את המילים החריפות האלו אמר הרבי הריי"צ בהתוועדות הידועה של פורים תרפ"ז, בשיאה של התקופה הקשה ביותר בה רדפה היבסקציה עד חורמה את הרבי והחסידים עושי דברו.

את המילים החריפות האלו אמר הרבי הריי"צ בזמן שהדבר החשוב ביותר עבורו אז היה לפתוח 'חדרים' עבור לימוד תורה לילדים. עוד ועוד חסידים נשלחו לערים שונות עבור משימה זו, חלקם לא שבו מעולם...

את המילים החריפות האלו אמר הרבי הריי"צ לא לעוד חסיד מן השורה, פלוני אלמוני כלשהו, אלא לר' איצ'ה דער מתמיד, עובד השם אמיתי, גאון ולמדן עצום, מהדר עד מסירות נפש במצוות, ובעיקר – מסור ונתון לרבי ולהוראותיו באופן שאין לשער.

ועם כל זאת, הרבי הריי"צ לא היסס, אלא פסק את הדין במילים ברורות: אם אתה עוסק במה שחשוב לי כעת – אתה שלי, ואם לא – תישאר עם כל המעלות שלך, אבל איתי אין לך שום קשר!

***

אין אף חסיד שלא יודע באופן ברור כשמש בצהרי היום מהו הדבר החשוב ביותר כיום לרבי שליט"א מלך המשיח.

אם אחרי כל השיחות והביטויים המפורשים בשנת תנש"א עוד היה ספק למישהו, באה שיחת פתיחת כינוס השלוחים בפרשת חיי שרה תשנ"ב והבהירה: "הדבר היחיד שנשאר עכשיו בעבודת השליחות, הוא: לקבל פני משיח צדקנו בפועל ממש, בכדי שיוכל לקיים את שליחותו בפועל ולהוציא את כל ישראל מהגלות"!

ואם אחר כך עוד נותר למישהו צל צילו של ספק, באו העידודים לשירת 'יחי אדוננו' במשך שנת תשנ"ג ובמיוחד ביו"ד שבט בשידור חי לעיני העולם כולו והסירו את כל השאלות: הרבי שליט"א מלך המשיח חשף את זהותו כמלך המשיח והציב את עצמו בחזית פרסום בשורת הגאולה וזהות הגואל.

זהו הדבר הנוגע לו ביותר כעת, עבור זה הוא בזבז עלינו במשך עשרות שנים את כל אוצרותיו במסירות נפש.

***

אחד הפתגמים המפורסמים בלוח 'היום יום' הוא מתאריך כ"ד סיון, בו מתווה הרבי שליט"א מלך המשיח את דרכי ההתקשרות אליו. אכן, חסידים משקיעים במשך כל חייהם את כל אונם ומרצם כדי להיות קשורים ומקושרים. אף אחד לא רוצה למצוא את עצמו ח"ו וח"ו במצב של "איתי אין לכם שום שייכות כלל וכלל"...

יש אירוע אחד בשנה המתייחד בכך שכל מטרתו היא להתאחד סביב בשורת הגאולה של הרבי שליט"א מלך המשיח, להבעיר וללבות את אש האמונה היוקדת בדבריו הקדושים, אשר דבר מדבריו אחור לא ישוב ריקם, ולחזק את פרסום נבואת הגאולה וזהות הגואל בכל קצווי תבל.

עצרת גאולה ומשיח המתקיימת מידי שנה באמפיתאטרון בבת ים מחדירה חיות מחודשת בכל משתתפיה, ומכריזה ומודיעה לכל מסר ברור: הרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים, והוא מתגלה ומביא את הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד ממש!

ביום רביעי הזה, ב' בתמוז תשפ"ג, במיוחד בשנה זו – שנת 'הקהל' – חובה על כל אחד ואחת להגיע ולהשתתף בעצרת גאולה ומשיח, להיות קשורים ושייכים! להתקהל, להתחזק, לשמוח, לפעול, ולהיגאל!

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

בואי לשבור (שגרת) גלות / מלי קופצ'יק

רשמי גאולה - מעצרת הגאולה | ויהי בשלושים שנה…

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...