• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

שנה חדשה, משימה חדשה!

המסר של הרבי שליט״א מלך המשיח לנוער היהודי • הגיע הזמן להתבונן במושג הזמן, להבין אותו ולנצל אותו • דווקא הנוער יכול להיות זה שינצל את הזמן כדי לשפר את עצמו ולהשפיע על סביבתו
שנה חדשה, משימה חדשה!
(צילום: מוישי קופצ'יק)
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

שנה חדשה בפתחנו, זה בדיוק הזמן לעשות חושבים לגבי השנים שחולפות ביעף והמטרות אותן אנו יוצקים לתוכן. מה שיכול לכוון אותנו, הינו מסר מיוחד של הרבי שליט״א מלך המשיח באנגלית שכותרתו היא:

"מסר לשנה החדשה עבור הנוער היהודי (מדבריו ביחידות לקבוצת סטודנטים, כ"ה אלול תשי"א). במפגש סטודנטים זה אומר הרבי שליט"א מלך המשיח כי בעמדנו בסמיכות לראש השנה, זהו הזמן המתאים לערוך חשבון הנפש, לבדוק את סיכום מעשינו במשך השנה שעברה, "על מנת לתקן את הדורש תיקון ולהחליט שהחיים בעתיד יהיו נעלים יותר ו'עשירים' יותר".

לא סתם בזבוז זמן!

וכאן מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח אודות אחד מיסודות הבריאה ששמו - זמן. בואו, נתבונן יחד בחשיבותו ואופי השימוש בו: "הזמן הוא מתנה יקרה שנתן לנו הקדוש־ברוך־הוא, ולכן צריכים תמיד לנצלו במידה המרבית . . כל דבר שנברא בעולם, הוא למטרה ותכלית. גם הזמן הוא בריאה של הקדוש־ברוך־הוא"; ומכאן שכל דקה וכל חלקיק מהזמן, טמונות בהם מטרה וכוונה אלוקית. מובן, "שאפילו משך הזמן הקטן ביותר, צריכים לנצלו כדי להשלים את המטרה והתכלית שנתן לו הבורא". ולמה כה חשוב לא לבזבז זמן? כי "אם אנו נותנים לזמן לחלוף באופן של בזבוז, אנו לא רק מבזבזים מתנה יקרה שניתנה לנו על־ידי הקדוש־ברוך־הוא, אלא יש בכך כישלון בהשלמת התכלית שעבורה ניתן לנו זמן זה!" 

וכאן מגיע משל מאלף: "הזמן הוא כמו כלי שחייב להיות ממולא עד גדותיו ומעבר לזה. כל שני' של הזמן שניתנה לנו חייבת אף היא להיות ממולאת במעשים של יצירה, לא רק עבור עצמנו, אלא גם לתועלת אחרים, שזהו חלק יסודי מהתכלית הכללית של החיים". 

הבנתם, עלינו למלא את הזמן בעשייה יצירתית - גם לתועלת סביבתית.

זכותנו, חובתנו ובאחריותנו!

כעת מדגיש הרבי שליט"א מלך המשיח במיוחד את תחושת האחריות והחובה שבהם חייבים להיות חדורים כל איש ואשה יהודיים עבור הזולת, והסביבה בכלל - לא לשמור את אור וחום החיים היהודיים לעצמנו, אלא להפיץ את אור ה' בסביבתנו.

לעומת רבים, הרואים בנוער לבה רותחת ומתפרצת שצריך להרגיע אותה… רואה הרבי שליט"א מלך המשיח את העוצמות החיוביות של הנוער כברכה ממש! הוא אומר שרגש האחריות חייב להיות חזק במיוחד אצל הנוער, "משום שהנוער הוא אשר קיבל ברכה במידה רחבה מאת ה' בכוחות מובחרים של מרץ, אומץ והתלהבות", ולאור האמור, שכל דבר שנברא על־ידי הבורא חייב להיות מנוצל עד תום, אז יש אחריות וחובה נוספת המוטלת במיוחד על הנוער, ויש זמן מוגבל (!) למלא חובה ואחריות זו.

הרבי שליט"א מלך המשיח מציין כי בנקודת זמן זו יש מפגש של שלושה דברים חשובים: "יסוד" הזמן בכלל, הזמן הנוכחי - ראש השנה במיוחד, וה"יסוד" של הנוער עם האפשרויות הגנוזות בו והאחריות המיוחדת שלו.

הרבי שליט"א מלך המשיח בטוח בנוער שיתייחס בכובד ראש לכל זה, וקורא לסטודנטים לנצל במלואם את כוחותיהם העצומים במילוי חובותיהם - "הן לשפר את עצמכם, והן - באותה שעה - להשפיע על משפחותיכם, חבריכם, והסביבה בכלל".

הגישה להפצה? כמו ללימודים!

הרבי שליט"א מלך המשיח מתייחס לעיסוק היומיומי של אותם צעירים וצעירות, העסוקים בלימוד ענייני מדע וחכמה, "במילא התחנכתם לגישת חיים רצינית, מסודרת והגיונית", ולכן, "חייבים לנקוט באותה גישה כלפי החובות והאחריות היהודיים המיוחדים לכם. ועיקרם - החובה להפיץ את האור והחום של היהדות, ולהכניס חיים יהודיים לתוך סביבתכם".

כל אחד שהוא רציני ומבין את האחריות הסביבתית שלו, צריך להפנים כפי שממשיך ש"התנאי הראשון להגיע למטרה זו הוא שמירת התורה והמצוות שלכם בתוקף. ואז אתם יכולים להיות בטוחים בהחלט בהצלחה, כי כל מעשה הבא מתוך כוונה ונחרצות, ממשיך כוחות א-לוקיים מיוחדים המבטיחים את הצלחתו!"

קולו של ניצחון

מצות היום של ראש השנה היא התקיעה בשופר.

"בכללות", מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח, "יש לקול השופר משמעות כפולה: זוהי קריאה לתשובה, המזכירה לנו שנתחרט על חסרונותינו במשך השנה שעברה, ושנחליט להתנהג בדרך התורה־ומצוותיה בשנה הבאה; וביחד עם זה, הרי קול השופר הוא גם קול של ניצחון, המכריז שהקדוש־ברוך־הוא בודאי מקבל את תשובתנו ונותן לנו שנה של שמחה ואושר".

לארגון הפעילים שלו קרא הרבי שליט"א מלך המשיח 'צעירי אגודת חב"ד', לא פחות. הרבי שליט"א מלך המשיח רואה בכולנו צעירים ברוחנו ומצפה שנפעל בעוז.

הבה נסיים בברכת הרבי שליט"א מלך המשיח:

"תהא השנה החדשה שנת ניצחון על כל המכשולים שבפנים ושבחוץ, כך שכל אחד מאיתנו יוכל לבצע את חלקו/ה בהפיכת החושך לאור, ולהגיע לחיים יהודיים בעלי מזיגה נכונה ברוחניות, וחיים של שמחה.

לשנה טובה תכתבו ותחתמו".

ללכת עם האמת: דווקא חי וקיים! דווקא חלוקת דולרים!

מפגן האמונה הטהורה / מ. קהאן

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...