• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב תמוז התשפ"ד (18.07.2024) פרשת בלק

להורדה: תשורה מחתונת סגל - קאליפה

אמש התקיימה בבאר שבע חתונת משפחות סגל - קאליפה. כ'תשורה' לאירוע, חולקה חוברת ובה לקט קטעים משיחות הדבר מלכות של חודש סיון, לקט חידושי תורה ויומן מההתוועדות הפתאומית בש"פ נשא התנש"א • להורדה
להורדה: תשורה מחתונת סגל - קאליפה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

אמש (שלישי) התקיימה בבאר שבע חתונת הת' שניאור זלמן שיחי' סגל עם בת גילו הכלה מרת רבקה תחי' קאליפה.

במהלך האירוע חולקה החוברת "תנשא מלכותו", כ'תשורה' ומזכרת מהחתונה.

בתשורה זו קובצו כמה ענינים הקשורים ומבטאים את "מהותו של יום" - י"ב סיון, ובפרט מתוך הדגשה על המאורעות הנפלאים שאירעו ביום זה בשנת ה'תנש"א – "שנה שמלך המשיח נגלה בו":

א. לקט קטעים מתוך שיחות ה"דבר מלכות" שנאמרו, הוגהו והופצו ע"י הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א במהלך חודש סיון בשנת ה'תנש"א – כפי שנתפרסמו ונדפסו בספר "בשורת הגאולה.

ב. לקט הערות וחידושי תורה מאת אבי החתן וידידיו – בהתאם לדברי המלך אודות חשיבות החידוש בתורה ובפרט בקשר עם חג השבועות ושלימותו בי"ב סיון וכ"הכנה (מעין ודוגמא ומביאה בפועל ממש) לקיום היעוד "תורה חדשה מאתי תצא".".

ג. יומן מפורט ממאורעות 'ההתוועדות הפתאומית' שערך הרבי שליט"א מלך המשיח ביום זה בשנת ה'תנש"א – ביום הש"ק פרשת נשא לפני שקיעת החמה, יחד עם 'הנחה' מלאה של כל תוכן ההתוועדות, לצד יומן ו'הנחה' נוספת של שיחת מוצאי ט"ו סיון אותה שנה, שחל ביום השלישי פרשת בהעלותך, כמו קביעות חתונה זאת בימי השבוע בשנה זו.

עורכי התשורה מבקשים להודות ל"מכון להפצת תורתו של משיח" שהמציאו אליהם את השיחות והיומנים, מתוך הספר "דברי משיח".

להורדה לחץ כאן

המהדורה המיוחדת של עיתון הגאולה להורדה

לכבוד חג הגאולה: מאמר של אדמו"ר הריי"צ יצא לאור בפעם הראשונה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...