• ב"ה ימות המשיח!
  • ח' ניסן התשפ"ד (16.04.2024) פרשת מצורע

שבת ואתחנן מ"ט: הנחת ד' זוגות תפילין

בכתבה המלאה קובץ דברי משיח השבועי מפרשת ואתחנן תשמ"ט. בהתוועדות זו דובר גם על מעלת הנחת ד' זוגות תפילין. לרב זמרוני ששאל אחר כך האם הוא יכול להניח, הרבי שליט"א מלך המשיח ענה "שייך למשפיע שלו בארץ הקודש". הרב זמרוני חזר לארץ ושאל את הרב פוטרפס שאמר לו להניח
שבת ואתחנן מ"ט: הנחת ד' זוגות תפילין
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

שבת ואתחנן מ"ט: הנחת ד' זוגות תפילין

לתועלת הגולשים ניתן להוריד כאן באתר את הקובץ השבועי בדברי משיח העוסק בפרשת ואתחנן משנת תשמ"ט. להורדת הקובץ כנסו.

דברי משיח פרשת ואתחנן תשמ"ט.

שבת פ' ואתחנן יוצאת תמיד בסמיכות לי"ט מנחם אב, בו כותב הרבי שליט"א מלך המשיח ב"לוח היום יום" אודות סדר הנחת ד' זוגות תפילין - כמנהג חב"ד.

בהוראות ספר "לוח היום יום" שנכתב לרבים, לוקטו רוב מנהגי חב"ד ל'ספר מנהגי חב"ד'. ובדומה למה שהרבי שליט"א אומר בפ' שופטים על נביא - שאין בלשון הרמב"ם כל הגבלה שהיא על איפה ומתיי ועל מי יכולה להיות הנבואה, על דרך זה בנוסח הפשוט המובא ב"לוח היום יום" לגבי הנחת ד' זוגות תפילין,  אין שום הגבלה למי מותר להניח, וכמפורט בהרחבה בספרו של הרב זמרוני ציק "תפילין של ימות המשיח".

4Z

 

לוח היום יום י"ט מנחם אב:

המתפללים בארבעה זוגות תפילין" כך נוהגים:
א) מניחים תש״י ותש״ר הרש״י קודם אמירת פרק איזהו, ומתפללים בהם עד אחרי אך צדיקים גו',
ב) מסירים תש״ר דרש"י ומניחים — בלא ברכה — תש״ר דשמושא רבא וקוראים שמע גו' עד אמת ואומרים מזמורי תהלים כפי שנחלק לימי החודש, והמהדרים היו לומדים אותם עם פירש״י ומצודות.
ג) אח״כ מניחים תפלין דר״ת — בלא ברכה — וקוראים שמע גו׳ עד אמת, פ׳ קדש גו׳ והזכירות שנדפסו בסידור. ולומדים פרק משניות כל אחד לפי הבנתו.
ד) מסירים תש״ר דר״ת ומניחים תש״ר דראב״ד — בלא ברכה — וקורים שמע גו׳ עד אמת, ולומדים פ׳ חומש עם פירש״י — מפרשת השבוע: יום א׳ עד שני, ביום ב׳ פרשה ב׳ וכו'.

בהתוועדות שבת פ' ואתחנן תשמ"ט דיבר הרבי שליט"א מלך המשיח בין היתר גם על הנחת ד' זוגות תפילין. הרב זמרוני ציק מספר שבאותו רגע עלתה לו המחשבה שגם הוא צריך להניח, ובאחד מימות החול בשבוע שלאחר מכן, הכניס שאלה לרבי האם מותר לו להניח ארבעה זוגות, ביודעו שבחב"ד רק שני חסידים שמניחים. הרבי שליט"א מלך המשיח ענה: "שייך למשפיע שלו בארץ הקודש". כמפורט ההמשך באריכות בספרו "תפילין של ימות המשיח אודות הנחת ד' זוגות תפילין". 

4t

עיתון הגאולה מס. 41

יצא לאור: פלקט פרק קכ"ג בתהלים

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...