• ב"ה ימות המשיח!
  • ז' סיון התשפ"ד (13.06.2024) פרשת נשא

ועד חיילי בית דוד: אין מלך בלא עם

בקשר עם יום ב' ניסן הבע"ל, 28 שנים מאז אמירת השיחה הידועה אודות חשיבות ההכרזה "יחי המלך", המוסיפה חיים במלך, הננו להגיש את הקובץ "אין מלך בלא עם" ובו: • "ההכתרה - יחי המלך" • מכתב אותנטי מהימים שלאחר השיחה של ב' ניסן תשמ"ח • תבוא עת שיהיה הזמן גרמא - היוזמה של הרה"ח בן ציון שמטוב, בשנת השבעים, לעשות שטורעם מיוחד בלימוד מצוות מינוי מלך • יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
ועד חיילי בית דוד: אין מלך בלא עם
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

בקשר עם יום ב' ניסן הבע"ל, 28 שנים מאז אמירת השיחה הידועה אודות חשיבות
ההכרזה "יחי המלך", המוסיפה חיים במלך, הננו להגיש את הקובץ "אין מלך בלא
עם" ובו:

לחץ להורדת הקובץ


• "ההכתרה - יחי המלך" - שיחות קודש מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בענין החשיבות בהכרזת "יחי המלך" אשר ע"י כך מוסיפים חיים במלך, אשר כל מציאותו
של המלך תלויה בהכתרת העם.
• מאות מאנ"ש עמדו מול בית הרבי והכריזו יחי המלך! - מכתב אותנטי מהימים שלאחר השיחה של ב' ניסן תשמ"ח, מתמים למשפחתו בארה"ק, המתאר בצורה חיה את השפעת השיחה על אנ"ש והתמימים.
• תבוא עת שיהיה הזמן גרמא - התוועדות חסידית עם הרה"ח חלוי"צ גינזבורג, המתאר באריכות את היוזמה של הרה"ח בן ציון שמטוב, בשנת השבעים, לעשות שטורעם מיוחד בלימוד מצוות מינוי מלך, וע"כ שקיבל מענה חריף מהרבי "שאין הזמן גרמא", וכד דייקת במענה זה, ניתן לראות אשר הרבי לא שלל את עצם הענין מיסודו אלא על כך שעדיין לא הגיע העת לכך. 


ובעמדנו עתה בזמן ש"הזמן גרמא" לאחר השיחה של ב' ניסן תשמ"ח, בה אומר הרבי שליט"א מלך המשיח מפורשות שתפקיד העם הינו להוסיף במלך - נשיא הדור, יהי רצון שתיכף ומיד נזכה כבר לגאלה האמיתית והשלימה שאזי נראה בעיני בשר את פני קודשו של כ"ק אד"ש מה"מ ונכריז לפניו:


יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!


ועד 'חיילי בית דוד'
770 בית משיח, בית חיינו
ימות המשיח, ערש"ק פרשת תזריע - שבת החודש א' ניסן,
תהא שנת עצמות ומהות - שנת הקהל
קי"ג שנה להולדת כ"ק אד"ש מה"מ וס"ו שנה לנשיאותו

הפסח הזה הוא לא יירדם

המהדורה המיוחדת של עיתון הגאולה להורדה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...