• ב"ה ימות המשיח!
 • י"ב אדר א' התשפ"ד (21.02.2024) פרשת תצוה

שיר חדש: להרחיב ולהגדיל את בית רבינו

עם היוודע דבר החפירה לקידום הרחבת בית משיח 770 לפני יותר משבועיים, התיישבו תלמידי הישיבה ב770 להתוועדות, שם בצורה ספונטנית חוברו מילים מתוך קונטרס "בית רבינו שבבבל" עם מנגינת "פרזות תשב ירושלים" • האזינו לביצוע
שיר חדש: להרחיב ולהגדיל את בית רבינו
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

מילים:

צריך להרחיב את בית משיח מ״קונטרס בית רבינו שבבבל״

״ונעשה צורך והכרח להגדיל ולהרחיב,
עוד יותר את בית רבינו,
ועד להגדלה, והרחבה,
שהיא באופן דפריצת גדר,
״פרצת״ (בגמטריא 770),
כמו בנין בית חדש

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

יעקב ישראל בלהיט חדש: רוצים גאולה

צריכים להרחיב את בית משיח: ביצוע חדש ומקפיץ

תגובות

 • יחי המלך המשיח , י"ד שבט התשפ"ד, 20:13

  יש גם להורדה את צריכים להרחיב את בית משיח בביצוע החדש המקפיץ? הרמיקס שעשו...

 • יהודי , כ"ט טבת התשפ"ד, 22:59

  ״ביהכנ״ס וביהמ״ד - כמו כן ענין של קדושה - אינו נשאר על עמדו, אלא, הוא באופן של ״מהלך״, ובמילא, מזמן לזמן (ועד - מרגע לרגע) ניתוסף בו יותר, בגובה, ברוחב ובאורך, ואין להתערב בענין זה, להוסיף או לשנות כו׳, אלא, צריך לסמול שכל מה שיכולים להוסיף בגובה ברוחב ובאורך, יעשה זאת *בעל הבנין*, הרבי, נשיא דורנו!!״
  (משיחת ליל הושענא רבה, ה׳תשמ״ט)

 • יהודי , כ"ט טבת התשפ"ד, 22:58

  ״ביהכנ״ס וביהמ״ד - כמו כן ענין של קדושה - אינו נשאר על עמדו, אלא, הוא באופן של ״מהלך״, ובמילא, מזמן לזמן (ועד - מרגע לרגע) ניתוסף בו יותר, בגובה, ברוחב ובאורך, ואין להתערב בענין זה, להוסיף או לשנות כו׳, אלא, צריך לסמול שכל מה שיכולים להוסיף בגובה ברוחב ובאורך, יעשה זאת *בעל הבנין*, הרבי, נשיא דורנו!!״
  (משיחת ליל הושענא רבה, ה׳תשמ״ט)

  צאו מהשטויות!

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...