• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ז סיון התשפ"ד (23.06.2024) פרשת בהעלותך

מעלין בקודש: 'ישיבה ליום אחד' בפעם הארבע עשרה

"כינוס היחידי באופי שלו", כך בחר המנחה של ה'ישיבה ליום אחד' – הרה"ח ר' יחיאל שי' קופצ'יק, לפתוח את יום העיון שהוא זוכה להנחות בפעם הארבע עשרה. היה זה מכתב ברכה ייחודי שקיבל בבוקרו של יום מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ב'אגרות קודש'
מעלין בקודש: 'ישיבה ליום אחד' בפעם הארבע עשרה
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

"כינוס היחידי באופי שלו", כך בחר המנחה של ה'ישיבה ליום אחד' – הרה"ח ר' יחיאל שי' קופצ'יק, לפתוח את יום העיון שהוא זוכה להנחות בפעם הארבע עשרה. היה זה מכתב ברכה ייחודי שקיבל בבוקרו של יום מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ב'אגרות קודש'.

ואכן הנוכחים שהחלו למלא את זאל הישיבה המפואר בבני ברק חשו כי הם אכן זוכים להיות שותפים ביום שכולו קודש למימוש הוראת הרבי – לימוד עניני גאולה ומשיח כמו תמימים בישיבה.

סדר היום הקפדני המוכר למשתתפים, אף הוא מזכיר את ההקפדה הישיבתית על הזמנים והתכנים. וה'חסידות בוקר' במאמר 'לויתן זה' מוסר הרה"ת ברוך שניאור שי' נחשון משפיע בישיבת הבוכרים כפר חב"ד. הוא בוחר להדגים את המאמר בסגנון התוועדותי-ישיבתי שהוציא את המשתתפים מהשיגרה האפרורית. לאחריו עולה כוח צעיר בעולם הישיבות הרה"ת יוסף יצחק שי' אקסלרוד מישיבת חב"ד הוד-השרון והוא מגיש בבהירות ובעמקות את הנושא של 'גובהו של אדם' בגאולה.

אורח מיוחד מלמדני בית ויזניץ המוכר כידען עצום – הרה"ג ר' שמעון שי' פויגל מרתק את השומעים במשך שעה ארוכה בסקירה של מאות מאמרי חז"ל במצב האנושות, הזמן והמקום בגאולה. הלומדים מתפלאים לא רק על ידיעותיו הרחבות בכלל, אלא על היכרות מעמיקה בתורת הגאולה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

אתנחתא קצרה ולבימת המגידי שיעורים עולה ר"מ נודע המוכר עשרות שנים ללומדי גאולה ומשיח הרה"ת ר' מנחם מענדל שי' הלפרין ר"מ בישיבת חח"ל צפת אשר בשפה בהירה וברורה פורש את משנת הרבי שליט"א בסעודה של לעתיד לבוא, הרב הלפרין מגדיר את המורכבות של השיטות ומפלס דרך בנושא שהיה עמום מאות בשנים.

עת תפילת מנחה הגיע והציבור שהתכונן היטב מתפלל באווירת 'תומכי תמימים' ולאחריו ארוחת צהרים בחדר האוכל הצמוד למתחם המאובזר בצורה נעימה ורחבה.

חיש קל ארוחת הצהריים הופכת להתוועדות חסידותית כאשר שלוחים ומשפיעים משתפים את הקהל בהגיגיהם ובעיקר בהחלטות טובות, כמו גם סיפורי מופת עכשוויים, ביניהם השליח הרה"ח ר' יוני שי' יצחק שהגיע עם מספר מקורבים ליום הלימוד והמשפיע הרה"ח ר' בנצי שי' פרישמן. הקהל העצום יודע להעריך את ה'מעדנים מצויים כעפר' כיד הטובה על 'מרכז ההפצה 'ממש' בארה"ק' אשר כל אירוע מושקע בגשמיות וברוחניות עד לפרטים הקטנים.

בישיבה כמו בישיבה, לאחר הארוחה המלאה, הציבור חיש קל חוזר ל'זאל' ל'שיעור כללי' מפה מפיק מרגליות הרה"ג הרב איסר שי' שפרינגר ר"מ בישיבת חח"ל צפת קטנה. במשך שעה וחצי הציבור העצום יושב מרותק למסה מסודרת, עמוקה ונגישה עם מצגת מושקעת בנושא סבוך: שיטת הרמב"ם בייעודי הניסים בגאולה. מאות בשנים הרמב"ם נתפס כמייצג עולם 'השכל', אולם עת החל הרבי שליט"א מלך המשיח לגלות שיטתו בדור הגאולה הרי עיון נוסף ב'אגרת תחיית המתים' של הרמב"ם מלמדת על 'רוח חדשה' בדעתו הקדושה. ואולי עקב היותנו בדור הגאולה הרי מתממשים דברי הרמב"ם כי 'לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו' – ואכן בדור השביעי הדברים החלו להתבהר.

מגיד השיעור מצליח לתפוס את כל המשתתפים ולעורר דיונים עירניים בכל שלב של השיעור הבנוי לתלפיות.

אתנחתא קלה והנושא הבא מרתק מפי תלמיד חכם עצום ומרתק הלא הוא הגאון הרב מנחם בורנשטיין המוכר יותר בתואר 'ראש מכון פוע"ה', אך לנו חסידי חב"ד הוא מוכר עקב פעילות תורנית רחבת היקף בבירור העולם הסמוי של 'הקטורת'. ביחד עם מצגת מרתקת מדלג הרב בורנשטיין את הנוכחים למקומות נידחים בעולם בהם ביקר וגילה את אחד הסממנים, כאשר גולת הכותרת היתה הצגתם בחורף תשנ"ב בפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. הרב בורנשטיין נאה דורש וגם נאה מקיים והוא מפתיע את הציבור העצום בהגשת י"א הסממנים להרחה, ואפילו להבערה... "רק חסר עכשיו רגע ההתגלות' ואנו כבר יכולים להקטיר קטורת של בין הערביים", אומרים המשתתפים בעורגה.

המושב השלישי בפתח והוא נושא את הכותרת הכל-כך אקטואלית: 'מהיחידה ועד להכרזה'  - סידרת שיעורים על קונטרס-הקונטרסים 'ענינה של תורת החסידות' משולב עם שיעורים בהכרזת הקודש 'יחי אדוננו' מלווה במראות קודש מרגשים ומלבבים משנת ה'תשנ"ג.

ראשון הדוברים הוא הרה"ת ארי' שי' קדם ר"מ בישיבת תות"ל לוד שזכה לערוך חוברת מעובדת על הקונטרס והוא בשפתו הבהירה והייחודית מצליח להעביר את עשרים ואחד הסעיפים בקונטרס העמוק בצורה מושכת, ברורה ובעיקר משכנעת.

לאחריו עולה הגה"ח הרב יוסף אברהם שי' פיזם, רב קהילת אנ"ש בקרית שמואל וראש הישיבה העוסק ב'הכרזת הקודש', הוא פורס מקורות, רעיונות וביאורים למהות ההכרזה, תוך שילוב סיפורים שמלמדים עד כמה ההסברה בנושא משמעותית ומכרעת.

את דבר ה'אכסניה' – של 'ממש' מציג הרה"ת ר' לוי יצחק שי' ווייס המוכר למאות הלומדים בפעילותו העצומה ב'ממש'. הוא מציג את הפעילות שהיתה השנה ובד בבד מספר אנקדוטות מיוחדות ממרכזיות ההסברה על 'רבי' ו'משיח'. דבריו באים בעקבות וידיאו סוחף ומרגש בו נלקטו עשרות קטעים ייחודיים מאירועי תשנ"ג בפני הקודש.

אחרון הדוברים, הלא הוא הגאון הרב שמעון שי' ויצהנדלר שמלבד היותו ר"י תות"ל ראשון לציון הוא גם עורך פרסומי 'ממש' ועורך ובונה התוכן של יום העיון המרתק והתוכני. הוא חותם במשא מרתק של 'פרפראות, הקדמות ויסודות' לקונטרס ענינה של תורת החסידות – מעליית הנשמה של הבעש"ט ועד לשנת תשנ"ג. "כל מי שילמד את הקונטרס אליביא דנפשיה מתוך דיוק ודקדוק יווכח כי בקונטרס זה מתממשת עליית הנשמה של הבעש"ט – שהרי זה מה שלימד המשיח את הבעש"ט בעליית הנשמה – כיצד מביאים את ה'יחידה' לתוך הפרד"ס – זוהי בעצם שילוב בין 'קאתי מר' ו'מעיינותיך חוצה'.

11 שעות רצופות של לימוד מעמיק נחתמות בתפילת ערבית ולאחריה, אי אפשר ללא ההתוועדות המסורתית. הציבור הרחב לא רעב ללחם ולמים כי אם להתוועדות עשירה בגשמיות וברוחניות. בין המתוועדים עם ציבור הלומדים הרבנים החסידיים הרב ויצהנדלר, השליח לבת-ים הרב חיים ציק והרב חיים אברביה משפיע בישיבת 'חנוך לנער' שחותמים את היום המיוחד בהחלטות 'אי אפשר שיום כזה יישאר רק אצלנו', אנו זוכים לגילוי אלוקות כזה שמוכרח לצאת החוצה! זו הגאולה שכל העולם יהיה 'ישיבה לכל יום', בהתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.
צילום : שניאור רייניץ 

SZR_2936 (Large) SZR_2977 (Large) SZR_2984 (Large) SZR_2990 (Large) SZR_3001 (Large) SZR_3009 (Large) SZR_3012 (Large) SZR_3020 (Large) SZR_3021 (Large) SZR_3022 (Large) SZR_3024 (Large) SZR_3033 (Large) SZR_3035 (Large) SZR_3036 (Large) SZR_3044 (Large) SZR_3049 (Large) SZR_3052 (Large) SZR_3052 (Large) SZR_3054 (Large) SZR_3060 (Large) SZR_3067 (Large) SZR_3072 (Large) SZR_3073 (Large) SZR_3076 (Large) SZR_3080 (Large) SZR_3083 (Large) SZR_3086 (Large) SZR_3090 (Large) SZR_3108 (Large) SZR_3119 (Large) SZR_3127 (Large) SZR_3128 (Large) SZR_3131 (Large) SZR_3132 (Large) SZR_3138 (Large) SZR_3153 (Large) SZR_3172 (Large) SZR_3196 (Large) SZR_3198 (Large) SZR_3119 (Large) SZR_3127 (Large) SZR_3211 (Large) SZR_3245 (Large) SZR_3218 (Large) SZR_3275 (Large) SZR_3277 (Large) SZR_3294 (Large) SZR_3296 (Large) SZR_3298 (Large) SZR_3300 (Large) SZR_3303 (Large) SZR_3305 (Large) SZR_3340 (Large)  SZR_3346 (Large) SZR_3351 (Large) SZR_3355 (Large) SZR_3357 (Large) ‏‏20230810_111415 (Large) - עותק ‏‏IMG-20230810-WA0089 (Large) - עותק ‏‏SZR_2952 (Large) - עותק ‏‏SZR_2962 (Large) - עותק ‏‏SZR_2993 (Large) - עותק ‏‏SZR_2993 (Large) - עותק ‏‏SZR_3001 (Large) - עותק

בת ים בתנופה: בית חב"ד חדש בשכונת עמידר בבת ים

בראש חודש תמוז: עצרת גאולה ומשיח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...