• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ד אייר התשפ"ד (22.05.2024) פרשת בהר

המלך לא מעיד - י"ט טבת תש"נ

העניין ש"המלך לא מעיד" במשפט הספרים תשמ"ז, חזר על עצמו בעוד משפט פדרלי פחות מפורסם, בו העליל הצד השני האשמות אישיות על הרבי שליט"א מלך המשיח כדי לבזותו ולהכריחו להעיד בבית המשפט. העניין בוטל בנס, וגרם לרבי שליט"א מלך המשיח נחת רוח גדול מאד. הסיפור המלא.
המלך לא מעיד - י"ט טבת תש"נ
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

המלך לא מעיד - י"ט טבת תש"נ

 

העניין ש"המלך לא מעיד" במשפט הספרים תשמ"ז, חזר על עצמו בעוד משפט פדרלי פחות מפורסם, בו העליל הצד השני האשמות אישיות על הרבי שליט"א מלך המשיח כדי לבזותו ולהכריחו להעיד בבית המשפט. העניין בוטל בנס, וגרם לרבי שליט"א מלך המשיח נחת רוח גדול מאד. הסיפור המלא.

על פי תשורה מחתונת וולפא, נתניה, ועוד.

לאחר ה׳דידן נצח׳ במשפט הספרים בה׳ טבת, ולאחר שהצד שכנגד הפסידו בערעור שהגישו, הם פתחו תיק חדש נגד הרבי שליט"א מלך המשיח בעצמו, תוכן טענתם היתה שכאילו דבריו של הרבי שליט"א מלך המשיח בקשר למשפט הספרים גרמו לאלימות אצל ״קיצונים׳, והביאו לתוצאות בלתי רצויות.

באלול ה׳תשמ״ט הורה השופט שהדיון יתקיים בעוד חודש.

IMG-20210103-WA0041

הצד השני רצו שהרבי שליט"א מלך המשיח יעיד במשפט זה. כאן הי׳ יותר קשה לפעול שהשופטים יחליטו שהרבי שליט"א מלך המשיח אינו צריך לבוא לבית המשפט. (היות וטענה זו הייתה אישית נגד הרבי שליט"א מלך המשיח רח״ל).

הצד השני רצה להשתמש במשפט זה כסחורה למיקוח וכו' עם אגודת חסידי חב״ד והיו מוכנים לבטל את הטענות שהיו להם נגד הרבי שליט"א מלך המשיח בתנאי ש׳אגודת חסידי חב׳׳ד׳ יבטלו את תביעתם בנוגע לכספים שהצד שכנגד חייב להם מהספרים שמכר ועל הוצאות המשפט.

כמובן שאגו"ח לא היו מוכנים בשום אופן לבטל את תביעתם, אולם היות וע״פ טבע הי׳ נראה שח״ו יצטרכו לגרום שהרבי שליט"א מלך המשיח יעיד בבית המשפט, חשבו שאולי מצד זה יש לבטל את התביעה.

והגם שידעו מאז - מהתחלת משפט הספרים - אשר הרבי שליט"א מלך המשיח אינו מוכן בשום פנים לאיזה שהוא פשרה עם הצד השני, מ״מ נתעורר אצלם הספק האם להסכים לפשרה זו בכדי שהרבי שליט"א מלך המשיח לא יוצרך לבוא להעיד בבית המשפט.

חברי אגו"ח שאלו את הרבי שליט"א מלך המשיח, שענה להם:  "שיחליטו בעצמם" (אם הוא צריך לבוא להעיד בבית המשפט רח"ל).

ביום כ׳׳ו תשרי תש"נ התקיימו הדיונים בהיכל בית המשפט, על מנת להחליט האם הרבי שליט"א מלך המשיח על הרבי שליט"א מלך המשיח ח"ו לבוא להעיד בבית המשפט. הצר שכנגד באו עם עשרות ספרים חדשים של הרבי שליט"א מלך המשיח, וקלטות ווידאו בה רואים איך שהרבי שליט"א מלך המשיח מחלק שעות ארוכות דולרים, והנחות מהתוועדויות וכו', על מנת להוכיח אשר הרבי שליט"א מלך המשיח בריא הוא ויכול מבלי כל בעי׳ להעיד בבית המשפט.

השופט אמר כי הגיע למסקנה שהנושא המתדיין כאן איננו בריאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, אלא מה תוסיף עדותו לתוכן המשפט. בהתאם לכך, שאל השופט את עו״ד הצר השני מה מתכוון הוא לשאול את הרבי שליט"א מלך המשיח -אם יבוא (ר״ל) - להעיד בבית המשפט. העו״ד לא ידע בדיוק מה לענות.

י״ט טבת תש"נ

עורך הדין של הצד השני התבלבל, ולא ידע מה לענות לשופט, ולכן השופט אמר שהוא לא רואה סיבה אמיתית לתועלת המשפט אם הרבי שליט"א מלך המשיח יופיע בו, ונפסק הדין בעיצומו של יום הבהיר יום רביעי כ״ו תשרי ה׳תש״נ אשר ״המלך אינו מעיד׳׳.

ב770- הגיעה הבשורה בערך בשעה 12:00 המזכיר הודיע מיד לרבי. הרבי שליט"א מלך המשיח שאל אותו האם אומרים למטה ב-770 לחיים? הנ"ל ענה בחיוב. הרבי שליט"א מלך המשיח אמר לו שהגם אשר שנה זו היא שנת ניסים מ״מ שהלחיים' יהי׳ בהגבלה.

בבוקר באותו יום הרבי שליט"א מלך המשיח הלך למקווה - כהרגלו לפני נסיעה לאוהל, ובמילא, הגבאים לא הודיעו על זמן תפילת מנחה בסיום שחרית. (בגלל אותה סיבה - היות שמתפללים מנחה יחד עם הרבי שליט"א מלך המשיח בחזרתו מהאוהל, ולפעמים זה התאחר הרבה מאד).

ביציאתו מהמקוה הרבי שמע על הבשורה הטובה, וחזר ל770, ולא נסע לאוהל. (שינוי נדיר מאד, אוליי הפעם היחידה שהרבי נהג כך, לאחרי שכבר החליט לכאורה לנסוע לאוהל).

IMG-20210103-WA0038

בנוסף, באותו יום אחרי הבשורה טובה, ביקש הרבי שליט"א מלך המשיח להסתפר מיד (ולא כהרגלו שהי׳ אומר כמה ימים לפני והיו מזמינים את הספר ליום התספורת). [להעיר, שתספורת הוא עניין של שמחה, ככתוב בטושו"ע להכנות לראש השנה מסתפרים שערותיהם ומכאן לשאר החגים].

הרבי שליט"א מלך המשיח ירד לתפילת מנחה ב-3:15, כאשר הקהל שר בהתלהבות ״דידן נצח״, כשהגיע הרבי שליט"א מלך המשיח למקום תפילתו הסתובב לעבר הקהל ועודד את השירה בידו הק. הבחורים ששהו אז ב 770אמרו שכשהרבי שליט"א מלך המשיח נכנס אז למנחה ב770 הרגישו שמחה מיוחדת על פני הרבי שליט"א מלך המשיח. היו שהגדירו זאת כעין ״שלווה ומנוחה״.

בחזרת הש״ץ שרו את הקטע של ישים שלום׳ והרבי שליט"א מלך המשיח עודד את הניגון בידיו הק׳. בסוף התפילה, שר הקהל את הקטע של ״אל תירא״ ו״אך צדיקים״ ובסופם המשיך הרבי שליט"א מלך המשיח לדפוק על הסטענדער למשך זמן. אות היא אשר ימשיכו בניגון ״כי אלוקים״.

באותו חודש אמר הרבי שליט"א מלך המשיח שיחה מידי לילה, ובשיחה של אותו לילה עורר הרבי שליט"א מלך המשיח על בנין מוסדות חדשים וכר׳, הרבי שליט"א מלך המשיח גם אמר אשר בעת צרה הרי ״עמו אנוכי בצרה״ שהקב׳׳ה נמצא כל הזמן איתנו בעת הצרה. ובסוף השיחה בדברו על הגאולה האמיתית והשלימה, אמר באותיות אלו: ״מען געפינט דאך אין א מצב פון חירות אמיתית למעלה מכל מדידה והגבלה [הרי אנו נמצאים במצב של חירות אמיתית למעלה מכל מדידה והגבלה].

מיד התיישב הרה״ח ר׳ גרשון מענדל גרליק שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לאיטלי׳ והתוועד עם תלמידי התמימים ואנ״ש. בהמשך באותו לילה אחרי תפילת ערבית התקיימה התוועדות גדולה, ונאמו חברי ׳אגו"ח וזקני החסידים. ההתוועדות נמשכה עד אור הבוקר בשירה וריקודים להודות לה׳ על החסד הגדול, וכפי שהתבטא א׳ התמימים ביומנו: ״מען האט נאר געטראכט אז דער רבי זאל געזונד זיין איז צופרידן און ס׳האט פון זיך אליין געטאנצט״ =[רק שחשבנו אשר הרבי שליט״א מלך המשיח שמח ובדרך ממילא רקדנו].

בש״ק שלאחר זה - שבת בראשית - בסוף ההתוועדות הראשונה, הכריז הרבי שליט"א מלך המשיח ע״ד התוועדות שני׳, זו התחילה לפני השקיעה, והרבי שליט"א מלך המשיח נטל את ידיו הק.׳ לאחר ההתוועדות חילק מידו הק׳ ׳כוס של ברכה׳ לנוכחים. חסידים ראו בכך מעין ״סעודת הודיה״ מהרבי שליט"א מלך המשיח על הניצחון במשפט,

ביום ראשון אדר״ח מר תשון התקיימה חתונת בנו של הרה״ח ר, אברהם שי׳ שמטוב.

העו׳׳ד מר שסטאק שנכח בחתונה, אמר שהניצחון דכ״ו תשרי הינו מיוחד מכל הקודמים, כפי שידוע לכל אלו שידעו מפרטי הענינים ״מאחורי הקלעים״.

(הסיבה שהעובדות לגבי משפט זה לא הי׳ ידוע כל כך בשעתו, היות שעורכי הדין לא ראו צורך לקרוא לאנ"ש והת' להיות נוכחים במשפט, שהי' רח"ל כנגד הרבי שליט"א מלך המשיח עצמו, ולא נגד אגו"ח כמשפט הספרים). 

כצפוי,הצד שכנגד שוב ערער על הפס״ד הנ״ל, וביום הבהיר יום שלישי שהוכפל בו כי טוב, י״ט טבת תש"נ נפסק סופית אשר אין כאן טענה ומשפט.

הרבי שליט"א מלך המשיח הלך באותו יום למקווה (כדרכו בק׳ כשהי׳ נוסע להאוהל) אחרי שיצא מהמקוה בישרו לו ש״דידן נצח״, והרבי שליט"א מלך המשיח חזר לביתו!

חסידים ראו בניצחון זה בתור יו״ט - מבחי׳ מסוימת יותר מה׳ סבת - היות ומשפם זה קשור אישית להרבי שליט"א מלך המשיח.

IMG-20201213-WA0027

והדריך בנעלים

נס בשביל: עמי מימון בסיפור מופת אישי

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...