• ב"ה ימות המשיח!
  • כ"ג אדר א' התשפ"ד (03.03.2024) פרשת ויקהל

מהפך בברזיל: הגויים מקבלים את שבע המצוות

עשרות אלפי גויים השתתפו בשנים האחרונות באירועים וסמינרים ללימוד קיום שבע מצוות בני נח • מנהיגי קהילות מצהירים בגלוי: אנו עוזבים את אמונתנו ומהיום מאמינים רק בה' • עוד שלב בהכנת העולם לקבלת פני משיח צדקנו
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

ברזיל, המדינה הגדולה והמאוכלסת בדרום אמריקה, עוברת בשנים האחרונות מהפך אמוני של עזיבת הנצרות, והתכחשות לאותו האיש (הכוונה לאמונתם במייסד הנצרות). 

המאמינים בברזיל רובם משייכים עצמם לנצרות, בעיקר "אוונגליסטים", בדומה לאוונגליסטים בארה"ב, ו"משיחיים", מדובר על מיליוני גויים שזוהי אורח חייהם. 

האמונה בגאולה אצל האוונגליסטים היא כיום בעוצמות גבוהות במיוחד עד כדי כך, שכומר מנהיג אחת הקהילות במדינה השקיע לפני מספר שנים מאתיים וחמישים מיליון דולר בבניית כנסיה ענקית שבנויה בצורה חיצונית המזכירה את בניין בית המקדש (להבדיל אלף אלפי הבדלות בין הקודש לטומאה). 

לעומתם כת ה"משיחיים", מחשיבים עצמם ליהודים, אבל, גם הם מאמינים ב'אותו האיש' כגואל, וכמובן שטועים לחלוטין בכל עניני אמונתם, ובמובנים הלכתיים נחשבים כעובדי עבודה זרה. 

לפני מספר שנים הודיע המנהיג הנוצרי החשוב ביותר בברזיל שהנצרות אינה אמת, והשאיר אחריו חלל ענק באמונה. אמנם הוא לא הפנה את המאמינים ליהדות, רק אמר שהוא עוזב, כי גילה שהנצרות אינה אמת.

התהליך הזה של התכחשות לנצרות והתכחשות לאותו האיש כפי שכותב הרמב"ם, ממשיך לתפוס תאוצה, כאשר חלק גדול מהם מתקרבים לשמירת שבע מצוות בני נח על פי התורה, בהדרכת השליחים המקומיים בינהם הרב יעקב גרנשטט, הרב שמעון ברנד, הרב דור ליאון עטר והרב מיכאל טבציניק.

יצויין כי בספרו כתב הרמב"ם כי גם אמונתם הנוצרים והמוסלמים אחרי מנהיגיהם, נועדה ליישר דרך למלך המשיח. ובלשונו (כפי שנדפסה בספרו לפני צינזורם של הגויים): "אף ישוע הנצרי, שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל, שנאמר: "ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו" (דניאל יא יד). וכי יש מכשול גדול מזה? שכל הנביאים דיברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם, ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוָתן; וזה גרם לאבד ישראל בחרב, ולפזר שאריתם ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי".

אבל מחשבות בורא העולם – אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי, ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו, אינן אלא לישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את ה' ביחד, שנאמר: "כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם ה' לעבדו שכם אחד" (צפניה ג ט).

כיצד? כבר נתמלא העולם מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות, ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אלו אומרים: מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות. ואלו אומרים: דברים נסתרים יש בהן ואינן כפשוטן, וכבר בא משיח וגילה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם הטעום" (הלכות מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח, פרק יא, הלכה ד).

מהפך אמוני

מנהיגי הקהילות ובתי התפלה של ה"משיחיים" נקראים "פאסטור", [=רועה]. אחד מהם, בשם מרקוס אברהם די אנדריאדי, היה מנהיג של עשרים וחמישה מרכזים קהילתיים ברחבי ברזיל שנקראו בשם "בית א-ל" ונהג לפרסם את "משנתו" לתלמידיו הרבים דרך סרטים ברשת האינטרנט. 

המהפך האמוני העובר על כל ברזיל לא פסח עליו, ולפני מספר שנים, לאחר שהוא הגיע מעצמו לסתירות הברורות בספרם הידוע, סתירות אותם לא הצליח ליישב, החליט ללמוד מה אומרים היהודים על צליבת אותו האיש ועל כל הנושא.

לאחר קריאה ולימוד מעמיק באתרים יהודיים שדנים בענין בפורטוגזית ובאנגלית, הוא הגיע למסקנה חד משמעית שהנצרות הינה שקר, והחל לפרסם את זה לבני קהילתו, בלי לפחד ובלי להתבלבל. 

אחד הסרטים שלו ביוטיוב תחת הכותרת "משיח לא ברומא", עבר את ה300,000 צפיות. בסרטים נוספים בשם "ישוע הוא לא המשיח", הוא מסביר בפורטוגזית מדוע האמונה הנוצרית באותו האיש היא שקר. מעניין לציין, שסרטי ההתכחשות בנצרות מתחילים באותו פתיח ו"לוגו" של סרטי הנצרות המשיחית שאותם הוא פירסם בשנים שלפני כן, רק שכעת התוכן שונה לגמרי, ב"ה. 

עיקר מטרתו בפרסום הסרטים הוא כדי להשפיע על עוד נוצרים לעזוב את האמונה באותו האיש.

באחד מהסרטים הוא מספר: 

"עשינו סרטון שאומר שהברית החדשה אינו ספר קדוש, וכבר לא יכולתי לבטא את השם של אותו האיש. לא יכולתי להגיד את השם הזה יותר בתפילה, נו, זה צרם לי, לא התאים לי, עד שלמדתי ולמדתי, ויום אחד אמרתי, לא! אני חייב להסתכל בצד השני, לבדוק את הטענה ההפוכה. (ביהדות). 

אתה יודע למה? כי השינויים באמונה שלנו לא היו שינויים הנובעים מאיזה התגלות. השתנינו דרך הלימוד, כל שינוי זה היה בגלל שלמדנו. וזה לא היה רק שינוי שעשיתי לבד. פעמים רבות חברי הקהילה באו אלי ואמרו שזה לא בסדר, שאני משתנה לבד. תמיד היה לנו את האומץ לשנות.

היום לא נשנה יותר, [את האמונה בקהילות] כי הגענו לאמת. היום יש לנו את האמת, האמת היא היהדות. נתאים את עצמינו ליהדות, ולא נשנה עוד. 

ביחד עם זאת, איבדתי את הפחד הזה של "אאבד את נוכחות אלוהים אם אכחיש את יש"ו”, וכאשר הפחד הזה עזב אותי, אמרתי לעצמי, אלמד את היהדות. ואז הלכתי ללמוד באתר שהוא "יהודי ליהדות" בפורטוגזית, ואתר מקביל באנגלית.

כשהתחלתי ללמוד הייתי המום. כאשר נוכחתי שכל הנבואות (בברית החדשה) הן שקר. כל הנבואות. כל נבואה שתמכה בכך שהוא המשיח, כולן שקר.

אמנם, למשך איזה זמן ניסינו לשמור על הפרדיגמה הזו וניסיתי בכל הכוח שלי, לא הבנתי שאני תקוע בזה, אבל אני מצהיר בזאת לכולכם בשפה ברורה: ישוע אינו המשיח.

הוא אינו המשיח בן דוד, וגם לא משיח בן יוסף, בכל האלפיים שנים האחרונות העם היהודי צדק וצודק.

לא קיים יותר בשבילנו את המשיחיות ההיא, אלא רק את היהדות האמיתית, ואנו נקבל הדרכה שלהם, כדי להתאים את חיינו ואת בתי הכנסת שלנו בהתאם להלכה".

מבקשים אמונה

מרקוס הלך מהר לכיוון היהדות, ומצא את עצמו עושה עוד מהפך משמעותי בחייו, תוך כדי שהוא משאיר אחריו את בני קהילתו שרוצים לשמוע ממנו, כאשר הוא עצמו התגייר, קיבל את השם מרדכי, ועלה לארץ הקודש.

הרב יעקב גרנשטט שליח הרבי שליט"א מלך המשיח בפאולו, קורא לכל השלוחים בארצו להתגייס בהמוניהם לפעילות. "הכוונה שלי פשוטה ביותר, היות שעשרות או מאות אלפים מחפשים אמונה, ורק מעט מהם, באופן יחסי, מגיעים לאמונה וקיום שבע מצוות בני נח, פשוט כי אין מי שיספר להם", הוא אומר לעיתון הגאולה השבוע.

הרב גרנשטט, מוסיף ומדווח שהוא עצמו היה בקשר עם מרקוס – מרדכי, ולאורך השנים שהוא עשה את המהפך בחייו, הוא התייעץ איתו רבות.

הרב גרנשטט משפיע על אותם נוצרים לא להתגייר, אלא לקבל שבע מצוות בני נח עם כל הסעיפים שלהם. ב"ה הוא רואה הצלחה בפעילותו והם עצמם הקימו כמה מרכזים ללימוד וקיום שבע מצוות בני נח. אחת התופעות המופפלאות הם חתונות בני נח בהם מקבלים על עצמם הזוג את קיום שבע מצוות, כמו כן הוא נפגש עם ראשי ערים החותמים על האמונה בשבע מצוות, וכיו"ב.

הרבי שליט"א מלך המשיח כותב בדבר מלכות ויצא ה'תשנ"ב, שהעולם מוכן לגאולה, כולל "קליפת עשו הוא אדום". בפרי עץ חיים (שער ר"ח חנוכה ופורים) מובא, שעשו התגלגל באותו האיש, "נמצא במקום אחר כתיב עשי"ו, [=עם יוד]  כי להיות שנתגלגל בישוע" (עשיו אותיות ישוע). שם באותה שיחה מסביר הרבי שליט"א מלך המשיח שקליפת אדום כבר מתוקנת, וכפי שרואים זאת בגלוי במקומות שונים בעולם, ובהם ברזיל 

יצויין כי מרכז האמונה בשבע מצוות בני נח, הוא האמונה בגאולה האמיתית והשלמה ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח. כל כנס של בני נח ברזיל בנוגע לקיום שבע מצוות, צבוע בדגלי משיח, ובשיר "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד", כשכולם מקבלים על עצמם להכין את סביבתם לקבלת פנוי תיכף ומיד ממש.

ארה”ב ורוסיה במגעים לצמצום הנשק בעולם

נמיביה: בן 72 ערך ברית מילה במהלך הברית לבנו של השליח

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...