• ב"ה ימות המשיח!
  • ט"ז כסלו התשפ"ד (29.11.2023) פרשת וישלח

חגיגת הסיום בישיבת חב"ד בראשון לציון

בישיבת תומכי תמימים בראשון לציון, ערכו חגיגת סיום מסכת גיטין שנלמדה במהלך השנה בין כותלי הישיבה. במהלך האירוע חולקו תעודות ופרסים יקרי ערך למצטייני הלימוד ששקדו במשך כל ימות השנה על הלימוד
חגיגת הסיום בישיבת חב"ד בראשון לציון
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

"'הדרנים' הוא מושג שכיח וקדוש בתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. כל התוועדות מרכזית במרכזה נמצא ה'הדרן'. השנה זכתה ישיבת תות"ל ראשל"צ וכשלושים תמימים זכו לסיים את המסכת הנלמדת – מסכת גיטין!

אולם החידוש היה כי לימוד המסכת במהלך השנה היה לימוד משולב בין עיונא לגירסא, כאשר גם בתחום העיונא התקיים לו 'מבצע תורה' ייחודי שכלל עיון ושינון דברי המפרשים על סוגיות הש"ס, תוך כדי בחינות אינסטנטיביות שיצרו אווירת לימוד עיונית.

כפי שיטת הלימוד בישיבה הרי בכל סוגיה הרמי"ם ביחד עם ראש הישיבה שמים את הדגש למצוא רעיון וביאור ולפעמים 'מהלך' שלם מתורתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

ואכן נתקיים בצוות הרמי"ם ובתמימים – 'יגעת ומצאת תאמין'. ובחג הסיום עלו זה אחר זה תמימים שנבחנו ושיננו והתגייעו במסכת, כאשר כל אחד מהם מקבל פרסים יקרי ערך של סט לקוטי שיחות ביחד עם רמב"ם לעם ועוד תלושים שיסייעו בידם לנסיעה לרבי לחודש החגים.

הרה"ח ר' שמואל שי' נוטיק, נו"נ בעיונא, שידיו רב לו בהנחלת אהבת התורה לתמימים – פותח באמירת פרק התהלים של הרבי שליט"א ולאחריו מזמין המנחה הרה"ח אביחי שי' רוטשילד, משגיח בסדר חסידות, את הת' שלום דובער שי' ברוך לסיים את המסכת ולקבל את תעודת 'חתן תורה'. מיד לאחריו מוזמן ראש הישיבה הרב שמעון שי' ויצהנדלר לומר את ה'הדרן', הוא מקשר את הדברים לסיום  הראשון שעשו בליובאוויטש על מסכת גיטין בשנת תד"ש ול'הדרן' מיוחד ששלח כ"ק אדמו"ר מוהריי"צ לרגל החגיגה.

המנחה והצוות ממשיכים בחלוקת תעודות והפרסים יקרי הערך ומזכירים את המשפיע הבלתי נשכח הגה"ח ר' זלמן ע"ה נוטיק שהוא היה זה שנטל על עצמו מידי שנה את גיוס הכסף לקניית הפרסים והמסורת ממשיכה על ידי בני משפחתו שליט"א.

לאחריו עולה התמים שניאור זלמן שי' וועג מהעולים לקבוצה תשפ"ד שבדבריו המרגשים סיכם שלשה שנות לימוד ושם את הדגש על הכוחות העצומים שניתנים לכל תמים בכור ההיתוך של התמימים.

המשפיע הרה"ח אלתר בנציון שי' פרישמן עומד בדבריו על הכוח העצום שנותן לימוד התורה למשך כל החיים ובמיוחד לצאת לשליחות. הוא מעלה על נס דמויות של שלוחים מוסרי נפש שהגיעו לכך בזכות קבלת עול בשנות הבחרות.

סטים של ספרים יקרי ערך ממלאים את ידיהם העמוסות של התמימים היוצאים הביתה בכוחות מחודשים למען המטרה האחת והיחידה – להביא את מה שלמדו בישיבה לעולם כולו ובכך להביא לקבלת פניו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

בת ים: עשרות בסיור חוייתי בבית המקדש

שערוריה: פנימיית הבחורים 749 נותקה מחשמל

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...