• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

הקמפיין בעיצומו: תורמים עכשיו למוסדות חינוך חב"ד בת ים

אחרי ההצלחה באירוע ההתרמה שנערך לפני כשבוע בבת ים, לטובת מוסדות החינוך של חב"ד בעיר, בימים האחרונים מתקיים מסע גיוס משאבים מהציבור הרחב, על מנת להביא את המוסדות להתפתחות משמעותית. צפו בוידאו שפורסם
הישארו מעודכנים בסטטוסים של אתר הגאולה

הרב בנצי פרישמן, מנהל מוסדות חינוך חב"ד בת ים עיר הגאולה, ביקש להודות לכל אלו שכבר תרמו לקמפיין, ופונה אל הלב של הציבור: "אנו זקוקים לכם כעת יותר מאי פעם, על הכף מונח עתיד החינוך של ילדי העיר. אם נעמוד בעזרת ה' בעיד הגיוס יהיה בכך כדי להזניק קדימה את כלל המוסדות בעיר.

"כל תרומה חשובה. וכפי שאמרו חז"ל: "אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן". מעניין לציין כי אנו בעיצומן של שלשת השבועות בהם מרבים בצדקה ובלימוד הלכות בית הבחירה. אחת ההלכות היא שאין מבטלים תלמוד ורה של ילדי ישראל אפילו לבנין בית המקדש, מכאן ניתן להסיק את חשיבות לימוד זה, שאסור לנו שיפסק חלילה.

"כאן בבת ים, גדלים הילדים באוירה של ימות המשיח, כפי שניתן לראות זאת, בעדותו של הרב זמרוני ציק, בדברי הברכה לאחד מהאירועים בעיר, שהתקיימו לפני כמה שנים, המופיעים בסרטון המצורף".

רוצים לתרום עכשיו? לחצו כאן

על חשיבות התרומה, ניתן ללמוד מדבריו הק' של הרבי שליט"א מלך המשיח: "שלאמיתתו של דבר היו יכולים להתנהל ללא כסף כלל, כיון שבלאו-הכי מתנהלים למעלה מן הטבע, והסיבה לכך שהמוסדות מתנהלים באמצעות כסף, היא, כדי שכל-אחד-ואחת יוכל ליטול חלק בהחזקת המוסדות ע"י הנתינה מכספו, אשר, בפעולה זו מתקשר הוא עם (עבודתו של) כ"ק מו"ח אדמו"ר בכל מציאותו (לא רק בחלק מסויים ממציאותו), כמובן ממה-שכתוב בתניא ש"במעות אלו היה יכול לקנות חיי נפשו .. הרי נותן חיי נפשו לה'". (שיחת יום א' פ' פינחס, י"ג תמוז, ה'תשי"ב)

"ומזה מובן גודל מעלת ההתקשרות אל הצדיק כאשר מתקשרים עמו בענין של חינוך, שזהו ענין שתביא פירות ופירי פירות עד סוף כל העולם, וההתקשרות היא ע"י ענין של מעשה, היינו, ע"י השתתפות כספית, שעל זה נאמר בתניא ש"הואיל ובמעות אלו הי' יכול לקנות חיי נפשו" – אפילו פרוטה אחת שיכול לקדש בה אשה, ועאכו"כ כאשר נותן כו"כ פרוטות - "הרי נותן חיי נפשו", ועי"ז נתעלה החיות שלו (וכל ענינין) למעלה מעלה ביותר".
(שיחת יום ג' פ' פינחס, י"ב תמוז, ה'תשי"ד)

רוצים לתרום עכשיו? לחצו כאן

התערוכה השנתית לחינוך חסידי

ירושלים: הכנסת ספר תורה למרכז משיח וגאולה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...