• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

נציבי ישיבת ראשון לציון באירוע מרומם של יציקת המקוה

עם סיום קמפיין ההתרמה השנתי לישיבת ראשון לציון, וכצעד משמעותי לקראת מעבר תלמידי הישיבה הגדולה למשכנם החדש, נערך בשבוע שעבר, מעמד היציקה למקווה שהולך ונבנה בתוך הבנין. האדמו"ר מבעלזא-ממכנובקא כיבד בהשתתפותו לצד רב הקהילה החב"דית ורבנים נוספים
נציבי ישיבת ראשון לציון באירוע מרומם של יציקת המקוה
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הגיע הרגע המיוחל, עת רצון של הוספת טהרה יציקת מקווה ועוד בבניין ישיבת תומכי תמימים שבראשון לציון. ישיבת תות"ל ראשל"צ עוד בראשית ימיה, בהתייסדותה כשעמד בראשה הגאון החסיד ר' חיים שאול ברוק, קנתה לה שם של התקשרות והתמסרות חסרת פשרות לרבי שליט"א מלך המשיח במעבר למשכנה החדש והמפואר, וכעת הגענו בחרדת קודש לרגעי יציקת מקווה טהרה בור על גבי בור. 

רחשת של דיוקים הלכתיים ועיסוק בכובד ראש על ידי הרבנים יחד עם הגה"ח ר' אליהו לנדא שעמלו על כשרותו והידוריו הרבים של המקווה. זמן רב של תכנון וימי עשיה בלתי פוסקים שהוביל מנהלה המסור של הישיבה הרה"ח ר' אלירן שיחי' שלום אשר פורץ דרך בהשקעה עצומה בצרכיהם של התמימים בגשמיות וברוחניות. 

לאחר הקמפיין עבור בניין הישיבה וכניסתם של תלמידי הישיבה קטנה לבניין הישיבה, הגיע הרגע המרגש של יציקת המקווה טהרה שישמש את תלמידי התמימים. בקומת הכניסה רחבת הידיים של בניין הישיבה החדש נחפר הבור וסביבו שמחת המצווה הגדולה. חוג מצומצם של שותפים וידידים קבלו הזמנה להיות שותפים ברגע הגדול ולטול חלק ביציקת בור המקווה שבו סגולות רבות. על חוג הידידים הלזה אמונים שנים מאנשי הצוות הלא הם המשפיע הרה"ח ר' חיים משה שי' אלפרוביץ ואיתו עמו המשגיח הרה"ח חי שי' קלנגל. בהנהלת הישיבה מקפידים לציין כי ההערכות במסדרונות הישיבה נערכו בחרדת קודש מבלי לפגום בכי הוא זה בתכליתה של הישיבה ותפקידם של התמידים ששוקדים על תלמודם בהתמדה עצומה, לכן נערך האירוע דווקא בימי בין הזמנים. ה'קובץ מפרשים' היו"ל על ידי הישיבה בקביעות אשר קנה לו שם ועימו הגיעה תקופה חדשה ממש בלימוד ה'נגלה' בישיבות חב"ד. עומק הפשט ועיון באוצרות שנדלו מתורתו של הרבי שליט"א מלך המשיח כמו עדים על מרכזיות עולם הלימוד בתומכי תמימים ראשון לציון ועוד חזון למועד לפרסום הקובע ברכה לעצמו. 

סביב השעה אחת, איזור הישיבה מתמלא בדמויות שנותנות מהונם, נתינת שלום עליכם וקבלת פנים חמה. שולחנות ערוכים וטעימה מושקעת. ישנם מקומות ישיבה מיוחדים לנשים צדקניות הנוטלות חלק בראש ועוד ידובר בחלקם ברגע המיוחד הזה. שולחן הכבוד מתמלא ואת המעמד מכבדים הרבנים החשובים הגה"ח ר' מרדכי צבי שי' דובראווסקי רב קהילת חב"ד ראשון לציון משלוחי הקודש לארץ הקודש, הגה"ח ר' שלמה יעקב ביטון רב בית כנסת משכנות יעקב, וכמובן רבני הישיבה שהגיעו בעיצומו של בין הזמנים לטול חלק בארוע החשוב בבניינה של הישיבה. הס הושלך בקהל עם כניסתו של אורח מפואר שטרח בימי ניסן העמוסים והגיע הלא הוא כ"ק האדמו"ר מבעלז-מחנובקא ואיתו פמליא מחסידיו.

האירוע החל בהנחייתו של הרה"ח ר' בנציון פרישמן משפיע בישיבה שפתח בקשר המיוחד של משפחת האדמו"ר לישיבה. רעייתו הרבנית זכתה לשהות בבניין הישיבה לפני עשרות שנים ואחיה אף זכה ללמוד אצל המשפיע ר' חיים שאול ברוק בישיבה זו! וכעת האדמו"ר בא גם הוא לחזות בפלא הגדול ושגשוגה של הישיבה וליצוק בידיו ממש את המקווה שישמש את מאות התמימים שיחי'. המנחה הזכיר את זכותו של האדמו"ר הקודם בהצלת ספר התורה של הבעש"ט וחביבותו של הרבי שליט"א מלך המשיח לחפצי קודש מעין אלו.

אולם לכל לראש פותחין בכבוד אכסניה המרא דאתרא הרב דובראווסקי הנושא דברים חמים על זכותה של הישיבה המשמשת כמגדלור  ומבצר של תורה ויר"ש מתוך חיות מיוחדת בענייני משיח, כשהוא מעמיק בשייכות עצם המושג 'מקווה' למהותה של חסידות חב"ד. "בשני מקומות בתניא, בלקוטי אמרים ובשער היחוד והאמונה, מבאר אדמו"ר הזקן את עניין אחדות השם, אין פירוש הדברים שישנו רק השם אחד ולא שנים, שהרי זאת אין צורך כלל לשלול. אחדות השם היא מתבטאת בזה שהכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל, גילוי עצום של אור אין סוף בעולם הזה הגשמי. גילוי כזה שנפעל על ידי הביטול בטבילה במקווה. טהרת המקווה ועניינם של התמימים להוסיף באור הקדושה יביא במהרה את משיח צדקנו, הדברים נכונים שבעתיים כאשר אנו מציינים מאה ועשרים שנה לרבי, דבר המבטא שלימות בכל מעשינו כל שכן בעבודת התמימים". דברי המרא דאתרא נשמעו בקשב רב על ידי נציבי הישיבה שהתקבצו וייחלו לרגע הזה. 

אתנחתא מוזיקלית והמנחה מפרט את המוצרים הנדרשים לבניית המקווה כשהוא מגיע לסכומים גבוהים במיוחד. הציבור מקבל החלטות טובות והדובר הבא עולה לפודיום, הגאון הרב שלמה יעקב ביטון הנודע בידענותו המקיפה ובמתק שפתיו. במשא ארוכה ומרתקת הוא סוקר את המקוואות החל מה"מקווה הראשון שהיה בעולם - ארבעים ימי ה'טהרה' של מבול וביחד עמו תיבת נח עצמה שהיתה מקוה לכשעצמה". הוא מצטט דברים נפלאים של בעל הרוקח ולפיהם תיבת נוח הכילה מאה חמשים אלף של ארבעים סאה ולדבריו גם בתוך תיבת נוח עצמה היה מקוה מיוחד. "נשים ליבנו לקשר המופלא בין האירוע שלנו לתיבת נוח. על נח נאמר 'נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו' - תיבת נוח היא ה'תומכי תמימים' של כל הדורות ובתוכה גדל ה'תמים' - נח שראשי התיבות נח הוא 'חודש ניסן'. הישיבה כאן בראשון לציון ויציקת המקווה בחודש ניסן מכילים בתוכם את כל אותן שלימויות. העיר כולה כאן חשה באותה 'תיבת תומכי תמימים' המטהרת את כל הסביבה ואין דבר מתאים יותר מלראות עולם חדש מאשר היציקה של היום הזה". 

נציבי הישיבה נכנסים לאווירה. אמירת לחיים וניגון חסידי ומתכוננים למעמד המיוחד - יציקת המקוה בור על גבי בור בישיבת תומכי תמימים על ידי הקבוצה שנתנה ונותנת מהונה וממירצה לבניית החזון. 

בראשות האדמו"ר מבעלז-מחנובקה והמרא דאתרא מצטופף הקהל באתר הבניה של המקוה ועל רקע ניגון ד' בבות זוכה כל אחד לגשת בחרדת קודש ליטול את כף היציקה וליצוק מלט לקרקע המקוה, שהוא למעשה קרקעית ה'אוצר' התחתון. ציבור הנשים המוסרות נפש כל השנה לטובת הישיבה ניגשות בפני עצמן ואף שם הרבנית מבעלז-מחנובקה מכבדת את האירוע ומסבירה לקהל הנשים על ההיסטוריה של הבנין המיוחד. "חשתי רגע רוחני וחוייה מטלטלת שהותירה עלי רושם בל יתואר", שיתפה את ציבור הנשים אחת מהנשים שעומדות בראש ההתגייסות למען הישיבה.

הקהל הנרגש חוזר לאולם לאמירת 'לחיים' חגיגית ולטעימות מהכיבוד המיוחד שהוגש בשפע ולדוכן הנואמים מוזמן ראש הישיבה הרה"ח הרב שמעון שי' ויצהנדלר. כדרכו הוא פותח בסקירה מקיפה על המקוה הראשון של כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב שיום ההילולא שלו חל בימים אלו והקשר לתומכי תמימים. "ענינו הייחודי של מקוה בור על גבי בור, הוא כדברי הרבי מלך המשיח שליט"א, אשר כל הטובל בו הרי למעשה בפועל טובל ב'אוצר' הגשמים עצמו. יש כאן חיבור מושלם של 'מים שאובים' שזה מעשי בני אדם ו'מי גשמים' שהם מן השמיים", הרב ויצהנדלר מצטט שיחה לפיה החיבור בין מים שאובים למי גשמים הוא יסוד חסידות חב"ד שענינה שהאלוקות 'בידי שמים' - תחדור לשכלו הגשמי של האדם. "נקודה זו מאפיינת במיוחד את ישיבת תומכי תמימים ובמיוחד בסניף ראשון לציון. דבר ברור שכל מקוה כזה הוא התחלת היציקה של המקוואות שהיו בבית המקדש ובוודאי שהדבר מזרז ביותר את התגלות בונה המקדש - הרבי מלך המשיח שליט"א". המנחה שב וחוזר לעסוק בהתרמה המיוחדת כשהוא מעלה על נס את מנכ"ל הישיבה הרה"ח ר' אלירן שי' שלום שעושה לילות כימים כפשוטו ממש לרווחת הישיבה. אחרון הדוברים הלא הוא ראש הישיבה הקטנה הרה"ח ר' שניאור זלמן שי' פלדמן. הוא פותח בשייכות האירוע לפרשה הנקראת ברמב"ם 'פרשת טהרה', ומעמיק במרכזיות הטבילה היום יומית של התמימים במקוה. בדבריו הוא משתף את הקהל ברגע מכונן שקרה עם אחד התמימים שלא היה רגיל לילך בקביעות כל יום למקוה אולם כשקיבל זאת על עצמו הכל השתנה בבת אחת. "אנו נמצאים במאה ועשרים שנה לרבי מלך המשיח וכל יום בימים הללו מסוגל ביותר לטהרה של 'מי הדעת הטהור' עד ל'ומלאה הארץ דעה את הוי'.  

הציבור זוכה לשי יוקרתי בדמות האלבום החדש והמפואר 'לחיות עם הרבי – ניסן אייר' מבית 'ממש – מרכז ההפצה בארץ הקודש' והתחושה כי זכינו 'לעשות היסטוריה'. לרבי מלך המשיח שליט"א יש פינת חמד רוחנית טהורה שבוודאי מזרזת את התגלותו המיידית בשנת המאה ועשרים שלו.

"עכשיו רק נותר לנו לשתף את הציבור כולו בזכות הנפלאה להשלים את בנין המקוה לתפארת חסידות חב"ד" אומרים בהנהלת הישיבה.

בו ביום: "יום החינוך" הוכרז בשומרון

מרגש: נצר אחרון ממשפחתו נקבר בקבורה יהודית בנמיביה

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...