• ב"ה ימות המשיח!
  • י"א תמוז התשפ"ד (17.07.2024) פרשת בלק

איך ניתן לחזק את הביטחון של החיילים?

הפסקת האש שנכפתה על החיילים באמצע הפעולה, הינה מסוכנת ביותר. הרבי שליט"א מלך המשיח מזהיר מכך ואכן אנו עדים לכך שהיא גורמת לפגיעה בביטחונם. במצב זה על כל אחד ליטול חלק ולהוסיף בביטחונם על ידי לימוד תורה, קיום מצוות ובמיוחד הנחת תפילין
איך ניתן לחזק את הביטחון של החיילים?
(צילום: דובר צה''ל)
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

הארכת הפסקת האש:

כרגע מדובר על יומיים - במהלך כל יום ישוחררו 10 חטופים, וישראל תשחרר 30 מחבלים.

אחרי הקשיים האדירים שהערים החמאס הנאצי בימים האחרונים, ברור שגם היום ומחר הוא ינסה ללחוץ, להשיג ויתורים, להפעיל לוחמה פסיכולוגית, ולייצר לחץ על הממשלה כדי שתאריך עוד ועוד את הפסקת האש, בזמן שהוא מצטייד במזון ובדלק רב (עבור אוורור המנהרות והפעלת מנגנוני השיגור של הרקטות), מעביר כוחות ממקום למקום (יתכן גם לצפון הרצועה - כדי לתגבר את כוחותיו שם, באזורים שצה"ל רק מכתר), משיג מודיעין על פריסת כוחותינו, ואולי גם מכין מתקפות פתע על החיילים.

זה מצב מסובך, מורכב, ואסור לתת לשקט של הפסקת האש להטעות אותנו - אנחנו במלחמה.

במיוחד שחיילינו בעומק השטח, תחת עיניו של החמאס, שנערך לבאות.

נתחזק כולנו בלימוד תורה ובקיום המצוות לזכות חיילינו היקרים ולהשבת כל החטופים, ובמיוחד במצוות התפילין - להניח בעצמנו ולזכות אחרים במצווה יקרה ומיוחדת זו.

הרבי שליט"א מלך המשיח מדגיש פעמים רבות שלמצוות התפילין יש כח מיוחד של שמירה ושל אריכות ימים, וכפי

שאמרו חז"ל: "כל המניח תפילין - מאריך ימים, שנאמר: ' ה' עליהם יחיו ' " [תלמוד בבלי, מסכת מנחות, דף מ"ד].

זאת אומרת שכאשר אנחנו מניחים תפילין - לעצמנו וגם לאחרים שאנחנו מזכים אותם במצווה זו - אז ה' נמצא עלינו, שהרי אנחנו מניחים את התפילין עלינו, על גופנו, ואז מתקיים: ' ה' עליהם - יחיו " - ברכה לאריכות ימים.

בנוסף לכך הרבי שליט"א מלך המשיח מדבר רבות על סגולת התפילין כמצווה שגורמת להטלת פחד על אויבינו ושונאינו, וכמו שכתוב בגמרא בכמה מקומות, שעל התפילין נאמר הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך - ויראו ממך" - זאת אומרת שעל ידי הנחת התפילין, אנו גורמים לכך שיפחדו מעם ישראל.

נתחזק כולנו במצוות התפילין - בעצמנו, וגם לזכות כמה שיותר יהודים במצווה יקרה זו, שחז"ל אף אמרו שהיא שקולה כנגד כל המצוות.

שיחרור החטופים, המו"מ והנסיונות לשינוי ברגע האחרון

יום של ניסים: דיווח על הפיגועים שלא צלחו ברוך השם

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...