• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ט אייר התשפ"ד (27.05.2024) פרשת בהר

תשעה באב במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח

תשעה באב לאורך שנות נשיאותו של הרבי שליט"א מלך המשיח, לקט תמונות מחלק מהשנים, בהם נראים הנהגותיו היוחודיות ליום זה. על יום זה נאמר בדברי חז"ל כי הוא יום "לידת מלכא משיחא" - ובמילא "יום שמזלו גובר"
תשעה באב במחיצת הרבי שליט"א מלך המשיח
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

תשעה באב יום לידת משיח

הרבי מלך המשיח שליט"א אומר שהכוונה היא לא ללידת תינוק, אלא בעיקר ל"לידה" של משיח "לאחרי שנעשה גדול, כולל ובמיוחד גדלות רוחנית, "משכמו ומעלה גבוה מכל העם" (ככל פרטי דיני מלך, ועל אחת כמה וכמה בנוגע למלך המשיח, מלך ורב)".

ובהערה 93 שם: "ומסתבר יותר לומר שגם זה נכלל ב"נולד מושיען של ישראל" – שאין הכוונה ליציאה לאויר העולם, שאז בפועל אינו "מושיען של ישראל", אלא להתגלות (דוגמת לידה כפשוטה) ד"מושיען של ישראל", שכבר ראוי ומוכן לגאול את ישראל בפועל ממש".

(ראה סה"ש תנש"א ח"ב ע' 744)

תשעה באב: צריך אהבת ישראל, בלי פשרות

מדוע עורכים קידוש לבנה במוצאי ט' באב?

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...