• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ב אייר התשפ"ד (20.05.2024) פרשת אמור

הפן הנשי של חג השבועות

תפקידן המיוחד של נשות ישראל עומד למבחן באופן תמידי בחיי היום-יום הלחוצים והדוחקים. האישה היא זו שמחזיקה את אופיו של הבית היהודי. הכוחות לעבודה זו העניק לנו הקב"ה, כשבחר להקדיש לנו את הציווי הראשון במעמד קבלת התורה
הפן הנשי של חג השבועות
כל הידיעות מאתר הגאולה אצלכם בואצאפ

חג השבועות מגלה פן נוסף וייחודי בנשות ישראל - שמעלתם התגלתה גם בשעה נעלית זו של מתן התורה, כשעם ישראל כולו עמד תחת עם ישראל באחדות שלימה.

במעמד הר סיני - בו נהיה עם ישראל לעם ונכנס תחת כנפי השכינה, בחר הקב"ה לפתוח את ציווי לבני ישראל לפני עשרת הדיברות - עם פנייה אל נשות ישראל דווקא. כמו שכתוב במדרש, שכשאמר הקב"ה: "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל"; במילים 'בית יעקב' פנה הקב"ה אל נשות ישראל, ואילו רק לאחר-מכן המשיך לדבר על הגברים, ואמר "ותגד לבני ישראל". בשעה נעלית זו בחר הקב"ה לפתוח דווקא עם הנשים, וזאת כדי להראות את מעלתם וחיבתן בשל תפקידם המיוחד בבית היהודי.

גם קודם למתן תורה, כשבני ישראל אך יצאו ממצריים - ועם ישראל היה בתחילת הדרך להיותו לעם, התגלתה מעלתם של הנשים - ותפקידם הגורלי באירועיו ההיסטוריים של עם ישראל. כשהקב"ה חצה את ים סוף, מתוך ניסים גדולים, היו אלו דווקא הנשים שאמרו את השירה לפני הקב"ה. מכיון שדווקא אצלם עמדה תנועת הנפש של ההודאה לה', מתוך פשטות, הקיימת אצל הנשים בצורה נעלית יותר מזו הקיימת אצל הגברים.

***

כשפתח הקב"ה את ציוויו עם הנשים, לא היה זה רק כדי להראות מעלתם בלבד. באמירה זו ניתנו לנו – הנשים - הכוחות לקיימה בחיי היום-היום – וליישם את שליחות חיינו, אותה ציוותה עלינו התורה הקדושה.

תפקיד מיוחד זה של נשות ישראל עומד למבחן באופן תמידי בחיי היום-יום הלחוצים והדוחקים. כשהבעל עסוק בפרנסת הבית וטרדות החיים, דווקא האישה היא זו שמחזיקה את אופיו של הבית היהודי, המשפיע השפעה עמוקה על חינוך הילדים ועל מערכת החיים של המשפחה היהודית כולה. ואת הכוחות לעבודה זו העניק לנו הקב"ה, כשבחר להקדיש לנו את הציווי הראשון במעמד קבלת התורה.

***

בכל הנקודות שהיוו ציוני דרך בתהליך התהוותו של עם ישראל לעם - וכניסתו תחת כנפי השכינה, מצינו כי היו אלו הנשים דווקא שבלטו במעלתם הייחודית. וכך יהיה גם בתהליך הגאולה העתידה, כפי שכתוב בספרים הקדושים כי בשכר נשים צדקניות נגאלו אבותינו ממצריים ובשכר זה יגאלו לעתיד לבא.

למרות כי עם ישראל כולו שותף באופן שווה להבאת הגאולה האמיתית והשלימה, עבודתם של בני ישראל הינה מכרעת ועיקרית בתהליך זה, ודווקא בשכרם נזכה להיגאל מהגלות.

(מעובד ע"פ שיחות הרבי מליובאוויטש מלך המשיח שליט״א)

הגאולה וחג השבועות

הגאולה וחג השבועות

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...