• ב"ה ימות המשיח!
  • י"ג סיון התשפ"ד (19.06.2024) פרשת בהעלותך

תזכורות חשובות לקראת ראש השנה

התוכן הפנימי של ראש השנה - קבלת עול מלכותו יתברך בעומק ובפנימיות נפשנו, ולכן אין בו וידויים על עבירות פרטיות, ויש בו את השופר שהקול שלו מבטא את הקול הפשוטשל עצם נשמתנו. זהו היום בו אנו מכתירים מחדש את הקב"ה למלך
תזכורות חשובות לקראת ראש השנה
עדכונים שוטפים בערוץ הגאולה בטלגרם

ערב ראש השנה, כ"ט אלול, הוא גם יום ההולדת של כבוד קדושת אדמו"ר ה"צמח הצדק" - רבי מנחם מענדל [שהרבי שליט״א מלך המשיח נקרא על שמו] - כדאי לקרוא מספר פרקי תהלים, ולתת צדקה (ולנוהגים בכך - להדליק נר נשמה) - לעילוי נשמתו, ולבקש בזכותו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה.

הרבי הצמח צדק הינו אדמו"ר חב"ד השלישי, נכדו של אדמו"ר הזקן מייסד חב"ד.

מספר הלכות לחג:

1. לובשים בגדים נאים וחשובים - כדי להראות שאנו בטוחים בחסדו הגדול של ה' שיעשה לנו נס וישפוט אותנו במידת הרחמים ויכתוב ויחתום אותנו לשנה טובה ומתוקה.

2. בהדלקת הנרות מברכים שתי ברכות:
"ברוך אתה... להדליק נר של יום הזיכרון"
"ברוך אתה... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

3. אחרי תפילת העמידה של ערבית, אומרים את מזמור כ"ד בתהלים [כתוב במחזור] - האמירה שלו בכוונה גדולה היא סגולה להשפעות טובות וגדולות לכל השנה.
אחרי ערבית כל אחד יברך את חבירו "לשנה טובה תכתב ותחתם".

4. בסעודות ראש השנה טובלים את פרוסת המוציא בדבש, שלוש פעמים, ואז אוכלים אותה.
למרות שטובלים בדבש, מניחים על השולחן גם מלח כרגיל, ומנהג הרבי שליט״א מלך המשיח לטבול פרוסה נוספת במלח (שלוש פעמים), ולאכול גם אותה [לאחר אכילת הפרוסה שאותה טבל בדבש].

5. לא ישנים בשעות היום, כדי שלא ישן המזל שלנו (ח"ו) במשך השנה, וכפי שכתוב בשולחן ערוך.
היושב בטל הרי הוא כישן, ולכן נוהגים לנצל את הזמן ולהמשיך לקרוא תהלים כמה שיותר.

6. את "התשליך" עושים ביום הראשון של החג - דהיינו מחר אחרי תפילת מנחה, לפני השקיעה.

7. את כל ההכנות ליום השני של החג, אי אפשר לעשות ביום הראשון של החג, כי אסור להכין מהיום הראשון של החג, עבור היום השני. לכן, צריכים מחר לחכות עד לאחר צאת הכוכבים, ורק אז להתחיל בהכנות עבור היום השני של החג - עריכת השולחן, הכנת הנרות להדלקה וכו'. אסור אפילו להוציא מאכלים מהמקפיא ביום הראשון אם הם מיועדים לאכילה רק ביום השני של החג.

8. את הנרות של היום השני של החג מותר להדליק רק מהנר נשמה שאנחנו מכינים מעכשיו, ואסור להדליק אותם מאש חדשה.

9. לפני הדלקת הנרות של יום החג השני, תלבש האישה המברכת בגד חדש או תניח על השולחן פרי חדש, ותכוון בברכת שהחיינו גם על החג וגם על הבגד/פרי חדש.

על האישה להביט בפרי החדש אחרי שהיא מסירה את ידיה מעיניה לאחר הדלקת הנרות.

גם אם אין פרי/ בגד חדש - תברך שהחיינו.

גם הגבר מכוון על הפרי חדש ועל החג כאשר הוא מברך שהחיינו בקידוש של ליל החג השני.

אוכלים את הפרי החדש מיד לאחר הקידוש (עוד לפני נטילת ידיים), ומנהגנו לאכול ממנו שיעור כזית, ולברך ברכה אחרונה, ורק לאחר מכן ליטול ידיים לסעודת החג.

10. בעת שמיעת הברכות שמברכים לפני תקיעת שופר - לא עונים "ברוך הוא וברוך שמו" - כי אנחנו רוצים לצאת ידי חובה בעצמנו בברכות אלו.

11. חובה לשמוע את כל התקיעות מהתחלה ועד הסוף. אם היה רעש או מישהו דיבר לידינו ולא שמענו - לא יצאנו ידי חובת אותה תקיעה שלא שמענו.

12. התוכן הפנימי של ראש השנה - קבלת עול מלכותו יתברך בעומק ובפנימיות נפשנו, ולכן אין בו וידויים על עבירות פרטיות [כמו שיש ביום הכיפורים], ויש בו את השופר שהקול שלו מבטא את הקול הפשוט [ללא מילים] של עצם נשמתנו. זהו היום בו אנו מכתירים מחדש את הקב"ה למלך עלינו ועל כל הבריאה כולה. לכן, עבודת היום הקדוש הזה היא בעיקר בקבלת עול, והיא מתבטאת בריבוי גדול של אמירת פרקי תהלים [המזכירים של הרבי שליט״א מלך המשיח מספרים שבכל זמן שהיו נכנסים לחדרו במשך כל היום הראשון של החג, היו רואים שהוא עסוק באמירת תהלים].

כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה. שנת הגאולה האמיתית והשלימה.

חג שמח!

כל ההלכות שאתם צריכים לדעת לראש השנה

סיכום הלכות ראש השנה שחל בשבת מאת הרב מנחם כהן

תגובות

הוספת תגובה חדשה

בתהליך...